Gå til hovedindhold

Plejeboligområdet

Instrukser og procedurer for Plejeboligområdet.

Indhold

  Instruks for brug af subkutan kanyle samt kort om Tryghedskassen

  Instruks for brug af VAR og lokale instrukser, procedurer og vejledninger

  Instruks for beboernes behov for behandling samt instruks for kontakt til behandlingsansvarlig læge

  Alkohol og rusmidler

  Ansættelse i Plejeboligområdet

  Arbejdsskader

  Arbejdsskader Bilag 1 

  APV

  Bank hjælp til at hæve kontanter

  Bank hjælp til at hæve kontanter fuldmagt bilag 1

  Beboere der går

  Beboerkonference

  Beboerkonference vejledning til afholdelse

  Beboerkonference Guide til dataindsamling

  Bevilling inkontinenshjælpemidler

  Blærescanning

  Brandinstruks Humlehusene

  Brandindstruks nyansat

  Busserne

  Busserne bilag 1

  Busserne bilag 2 uheldsrapport

  Bækkener og urinkolber rengøring

  Dødsfald tømning af bolig og opsigelse

  Dødsfald bilag 1 tjekliste når døden indtræffer

  Dødsfald bilag 2 praktisk vejledning af syn

  Dødsfald bilag 3 rydningserklæring

  E-learning

  Ferieplanlægning

  Flag og flagdage

  Forebyggelse af brand

  Forflytning

  Forflytning lift anvendelse

  Forflytning bilag 1 Funktionsbeskrivelse forflytningsvejleder

  Forflytning bilag 2 Godkendte retningslinjer  for forflytning

  GPS Ansøgning og anvendelse af GPS

  GPS bilag 1 skema til dokumentation af sporing og batteritjek

  Grænseoverskridende adfærd

  Grænseoverskridende adfærd bilag 1 pjece

  Grænseoverskridende adfærd bilag 1 A indlæg til pjece

  Grænseoverskridende adfærd bilag 2 skema til intern registrering

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag ark 1

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag  ark 2

  Hjertelunge redning

  Introduktion nye medarbejdere

  Introduktion nye medarbejdere bilag 1 Introduktionsplan

  Introduktion nye medarbejdere bilag 2 introduktionsplan afløser

  Kontaktperson funktionsbeskrivelse

  Livsforlængende behandling

  Magtanvendelse

  Magtanvendelse registrering og indberetning 1a Servicelov § 124c -125-128-136a

  Magtanvendelse registrering og indberetningsskema 1b §§124 -125 -128 -136d

  Magtanvendelse registrering og indberetning 2 Servicelov § 129

  Magtanvendelse registrering og indberetning bilag skema 1+2

  Magtanvendelse registrering og indberetning skema 3

  Mobil politik

  Nøglekort til Albertshøj

  Nøgler til Humlehusene

  Nøgler til Humlehusene bilag 1 blanket til nøgleudlevering

  Opbevaring og håndtering af beboernes kontakter og værdier - regnskabsark

  Opbevaring af håndtering af beboernes kontakter og værdier

  Oplæring kliniske sygeplejeopgaver

  Oplæring kliniske sygeplejeopgaver bilag kompetence oplæringsskema 

  PCR Podning for Corona, personale

  Rengøring for at mindske smitte med COVID-19

  Rengøring IT udstyr

  Rubens ballon

  Seksualitet

  Somatisk behandling af varig inhabil lov 655

  Somatisk behandling af varig inhabil tillæg

  PEG sonde bestilling

  Speciel dyne

  Spilerdug bestilling

  Sygeplejedepot

  Syge/raskmelding

  Syge/raskmelding bilag retningslinjer sosu-elever

  Tilsyn beboer ved vagtskifte

  Tjenestetidsopgørelser

  Toiletbesøg

  Transport godtgørelse

  Tillæg somatisk behandling af varig inhabil

  Tillæg til tvang

  Tøj

  UTH rapportering

  Vagtplanlægning

  Udfærdigelse af procedure

  Opfølgning på APV

  Vejledning i at sende E-boks

  Her finder du for plejeboligområdet 2020.

  Læs kvalitetsstandarden