Gå til hovedindhold

Plejeboligområdet

Instrukser og procedurer for Plejeboligområdet.

Indhold

  Alkohol og rusmidler

  Ansættelse i Plejeboligområdet

  Arbejdsskader

  Arbejdsskader Bilag 1 

  APV

  Bank hjælp til at hæve kontanter

  Bank hjælp til at hæve kontanter fuldmagt bilag 1

  Beboere der går

  Beboerkonference

  Beboerkonference vejledning til afholdelse

  Beboerkonference Guide til dataindsamling

  Blærescanning

  Brandinstruks Humlehusene

  Brandindstruks nyansat

  Busserne

  Busserne bilag 1

  Busserne bilag 2 uheldsrapport

  Dødsfald tømning af bolig og opsigelse

  Dødsfald bilag 1 tjekliste når døden indtræffer

  Dødsfald bilag 2 praktisk vejledning af syn

  Dødsfald bilag 3 rydningserklæring

  E-learning

  Ferieplanlægning

  Flag og flagdage

  Forebyggelse af brand

  Forflytning

  Forflytning lift anvendelse

  Forflytning bilag 1 Funktionsbeskrivelse forflytningsvejleder

  Forflytning bilag 2 Godkendte retningslinjer  for forflytning

  GPS Ansøgning og anvendelse af GPS

  GPS bilag 1 skema til dokumentation af sporing og batteritjek

  Grænseoverskridende adfærd

  Grænseoverskridende adfærd bilag 1 pjece

  Grænseoverskridende adfærd bilag 1 A indlæg til pjece

  Grænseoverskridende adfærd bilag 2 skema til intern registrering

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag ark 1

  Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag  ark 2

  Introduktion nye medarbejdere

  Introduktion nye medarbejdere bilag 1 Introduktionsplan

  Introduktion nye medarbejdere bilag 2 introduktionsplan afløser

  Kontaktperson funktionsbeskrivelse

  Livsforlængende behandling

  Magtanvendelse

  Magtanvendelse registrering og indberetning 1a Servicelov § 124c -125-128-136a

  Magtanvendelse registrering og indberetningsskema 1b §§124 -125 -128 -136d

  Magtanvendelse registrering og indberetning 2 Servicelov § 129

  Magtanvendelse registrering og indberetning bilag skema 1+2

  Magtanvendelse registrering og indberetning skema 3

  Mobil politik

  Nøglekort til Albertshøj

  Nøgler til Humlehusene

  Nøgler til Humlehusene bilag 1 blanket til nøgleudlevering

  Opbevaring og håndtering af beboernes kontakter og værdier - regnskabsark

  Opbevaring af håndtering af beboernes kontakter og værdier

  Oplæring kliniske sygeplejeopgaver

  Oplæring kliniske sygeplejeopgaver bilag kompetence oplæringsskema 

  PCR Podning for Corona, personale

  Rengøring for at mindske smitte med COVID-19

  Rengøring IT udstyr

  Seksualitet

  Somatisk behandling af varig inhabil lov 655

  Somatisk behandling af varig inhabil tillæg

  PEG sonde bestilling

  Speciel dyne

  Spilerdug bestilling

  Sygeplejedepot

  Syge/raskmelding

  Syge/raskmelding bilag retningslinjer sosu-elever

  Tilsyn beboer ved vagtskifte

  Tjenestetidsopgørelser

  Toiletbesøg

  Transport godtgørelse

  Tillæg somatisk behandling af varig inhabil

  Tillæg til tvang

  Tøj

  UTH rapportering

  Vagtplanlægning

  Opfølgning på APV

  Vejledning i at sende E-boks

  Her finder du for plejeboligområdet 2020.

  Læs kvalitetsstandarden

  Sidst opdateret: 26. august 2022