Gå til hovedindhold

Psykologisk krisehjælp og rådgivning

Ved arbejdsmæssige problemstillinger.

15. jun. 2021
 • Læs op

Indhold

  Alle ansatte i Albertslund Kommune kan få psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede problemstillinger

  Falck Healthcare står for den psykologiske krisehjælp og psykologiske rådgivning. Falck Healthcares psykologiske rådgivning kan kontaktes på tlf. 7010 2012 døgnet rund året rundt.

  Samtalerne foregår fysisk, telefonisk eller virtuelt.

  Psykologisk krisehjælp: Den den kollega eller leder, der tager sig af medarbejderen, kontakter Falck Healthcares psykologiske rådgivningscenter direkte og oplyser navn og telefonnummer på den kollega/medarbejder, der har brug for hjælp. Lederen får et sagsnummer, som medarbejderen skal oplyse rådgivningscentret ved kontakt. 

  Psykologisk rådgivning: Medarbejderen aftaler med leder, leders leder, HR & Jura, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller fællestillidsrepræsentanten om, at medarbejderen får rådgivning fra Falck Healthcares. Herefter kontakter medarbejderen Healthcares rådgivningscenter.

  Som en del af ordningen kan lederen deltage sammen med medarbejdere i et møde med psykologen. Det giver mulighed for:

  • at hjælpe medarbejderen til for eksempel at vende godt tilbage på arbejde og skabe en hverdag på arbejdet med fokus på vedkommendes trivsel.
  • at hjælpe arbejdspladsen med at tage hånd om eventuelle arbejdsrelaterede og organisatoriske elementer, der kan sikre trivsel for medarbejderne på arbejdspladsen.

  Psykologisk krisehjælp

  Her er mulighed for:

  • Telefonisk døgnrådgivning af en psykolog. I akutte tilfælde inden for en time.
  • Støtte til krisestyring til den ramte ledelse og medarbejdere inden for to timer.
  • Individuel psykologisk krisehjælp til den berørte medarbejder.

  Normalt går der maksimum 72 timer fra den første henvendelse til det første møde med den behandlende psykolog.

  Psykologisk rådgivning

  Den ansatte kan også ved behov for psykologisk rådgivning henvende sig døgnet rundt til vagtcentralen. Selve psykologkonsultationen foregår typisk mellem kl. 8.00 og 18.00 på hverdage. Der er mulighed for psykologkonsultation i hele Hovedstadsområdet.

  Efter psykologens vurdering vil den ansatte blive tilbudt op til fem timers psykologisk rådgivning pr. henvendelse. Hvis psykologen vurderer, at der er behov for hjælp ud over de fem timer, skal den ansatte have en godkendelse fra sin nærmeste leder. Det er enheden selv, der skal betale for eventuelle ekstratimer. Regningen for ekstra timer sendes direkte til lederen, som skal anvise og betale den.


  Udover de fem timers psykologisk rådgivning giver ordningen mulighed for, at lederen kan deltage i et møde med psykologen sammen med medarbejderen. Det kan gøre det lettere for lederen at bakke op om medarbejderens trivsel, f.eks. gennem forventningsafstemning mellem medarbejder og leder. Det kan også give organisatorisk læring, så lederen kan sætte ændringer i værk på arbejdspladsen. Lederen deltager udelukkende i møde med psykologen, hvis medarbejderen ønsker det.

  Trepartssamtale - information til leder

  Trepartssamtale - informations til medarbejder

  Trepartssamtale - skabelon

  Den/de ansatte kan få psykologisk krisehjælp:

  • Ved arbejdsulykker, herunder trafikulykker under udførelse af arbejdet. Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer ulykken
  • Ved arbejdsrelateret vold og trusler om vold. Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer den 
  • Ved arbejdsrelaterede pludselige dødsfald. Her dækkes kolleger og nærmeste pårørende til afdød

  Læs mere om, hvordan vi takler vold mod ansatte her

  Psykologisk rådgivning
  Den ansatte kan få psykologisk rådgivning ved arbejdspladsrelaterede problemstillinger.

  Det kan for eksempel være:

  • Arbejdsrelateret stress
  • Mobning/chikane
  • Udbrændthed
  • Omstrukturering
  • Fyring
  • Misbrugsrådgivning
  Sidst opdateret: 14. marts 2023