Gå til hovedindhold

Orlov og tjenestefrihed

Med og uden løn.

Indhold

  Ved uddannelse, bevilget af kommunen, ydes tjenestefrihed for den del, der foregår indenfor kursistens normale daglige arbejdstid. Undervisning udenfor den normale daglige arbejdstid, godtgøres ikke.

  En undervisningsdag på 6 timer eller derover sidestilles med en hel arbejdsdag.

  Ovenstående kan fraviges ved aftale mellem leder og medarbejder. 

   

  En medarbejder har ret til orlov til at aftjene værnepligt. Det er dog en betingelse, at medarbejderen er ansat i mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. 

  Medarbejderen skal give besked til kommunen om hvornår indkaldelsen er senest to uger efter, at medarbejderen har fået indkaldelsen.

  Medarbejdere har ikke krav på løn fra Albertslund Kommune under den første indkaldelse. Ved senere indkaldelser har medarbejderen krav på løn i den måned indkaldelsen finder sted og måneden efter.

  Medarbejdere har ret til frihed med løn i det omfang, der er nødvendigt for, at medarbejderen kan møde til session.

  En medarbejder kan få tjenestefrihed med eller uden løn, hvis medarbejderen er valgt til et borgerligt ombud.

  Tjenestefrihed til borgerligt ombud skal så vidt muligt ske gennem omlægning af arbejdet.

  Der gives tjenestefrihed uden løn, hvis der betales et vederlag for ombudet, eller der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste.

  Der gives tjenestefrihed med løn, hvis der ikke betales et vederlag for ombuddet, eller der ikke er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. 

  Tjenestefrihed med løn kan fås i et antal arbejdstimer, der svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Hvis det er nødvendigt med tjenestefrihed ud over 6 uger, sker der et fradrag i lønnen.

  Eksempler på ombud, hvor medarbejdere kan få tjenestefrihed med løn:
  •Domsmænd
  •Nævninge
  •Tilforordnede ved valg til Europaparlamentet, Folketinget, Kommunalbestyrelsen
  •Afgivelse af vidneforklaring, uanset om der gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

  BEMÆRK at det ikke er et borgerligt ombud, at være:
  •Tilforordnet ved valg til skolenævn
  •Medlem af et menighedsråd

  En medarbejder, der

  1. Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
  2. Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  3. Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

  har ret til tjenestefrihed uden løn.

  En medarbejder, hvis ægtefælle eller samlever 

  1. Udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
  2. Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  3. Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

  har ret til tjenestefrihed uden løn. 

  Hvis en medarbejder ønsker orlov eller tjenestefri uden løn af grunde, som ikke er nævnt ovenfor, er det op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, om orloven kan gives.

  I Albertslund Kommune har alle medarbejdere, der har ret til løn under sygdom, ret til frihed med løn, ved:

  • Eget bryllup, 2 dage dog kun hvis den ene af dagene er bryllupsdag, ellers kun den nærmest følgende arbejdsdag
  • Barns bryllup, 1 dag, hvis det er en hverdag.
  • Eget sølvbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Eget guldbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
  • Eget diamantbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
  • Eget jubilæum, 25 år, 40 år, 50 år, 1 dag
  • Dødsfald i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Begravelse i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Akutte tandlægebesøg, som det ikke er muligt at lægge uden for arbejdstiden
  • Akutte lægebesøg, eller besøg i en konsultation, der ikke har åbent uden for arbejdstid
  • Eksamen på Forvaltningshøjskolen og på skole, som kræves af kommunen i forbindelse med ansættelsesforhold, 1 dag på eksamensdage og 1 dag, dagen før eksamen, hvis denne er en arbejdsdag.

  Nærmeste familie skal forslås som: Forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, ægtefæller, børn svigerbørn og børnebørn

  BEMÆRK, at der ikke gives tjenestefrihed ved flytning.