Gå til hovedindhold

Chefforum

Chefforum er et ledelsesforum for afdelingscheferne og direktørerne. Medlemmerne af Chefforum har ansvaret for både sammen og hver for sig, at sikre helhedsperspektivet i udviklingen af Albertslund Kommune, samtidig med at forummet skal have blik for driften.

Indhold

  Titel Navn
  Kommunaldirektør (formand) Henrik Harder
  Områdedirektør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Kristine Klæbel
  Områdedirektør Børn, Sundhed & Velfærd René Birkemark Olesen (konst.)
  Afdelingschef Økonomi & Stab Søren Winther Rasmussen
  Afdelingschef Borger & Arbejdsmarked Jan Eriksen
  Afdelingschef Miljø & Teknik Marie Guldborg
  Afdelingschef By, Kultur & Fritid René Birkemark Olesen
  Afdelingschef Sundhed, Pleje & Omsorg Ida Kock Møller
  Afdelingschef Børn & Familie Tine Buch Juul
  Afdelingschef Dagtilbud Sisse Krøll Willemoes 
  Afdelingschef Skoler & Uddannelse Birgit Lise Andersen
  Afdelingschef Voksen & Social Rikke Terslev Bengtson 

   

  For spørgsmål vedrørende Chefforum, kontakt Stinne Grønne, Sekretariat for Politik og Ledelse, mail: sfz@albertslund.dk

  Chefforum mødes hver anden torsdag kl. 9.00 - 12.00. Møderne flyttes dog hvis de kolliderer med helligdage eller ferier.

   

  Der anvendes FirstAgenda til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter - både beslutningspunkter og orienteringspunkter - skal udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg.

  Der er følgende arbejdsgang for dagsordenspunkter til møderne:

  • Når afdelingscheferne ønsker et punkt på dagsordenen, kontaktes Stinne Grønne på mail sfz@albertslund.dk for at aftale, hvilket møde punktet kan komme på.
  • Sagsansvarlig udarbejder dagsordenspunkt og evt. bilag, samt får godkendt materialet af den ansvarlige direktør / chef.
  • Sagsansvarlig afleverer dagsordenspunktet ved, at det med tilknyttede SBSYS-bilag sættes i kø til det chefforummøde senest torsdag kl. 12.00 i ugen før mødet.

  Chefforum har besluttet at bruge sig selv som laboratorium for, hvordan nye arbejderformer kan give plads til at tænke nyt og se de anderledes muligheder.


  Den mødeform betyder, at tiden på møderne i Chefforum i højere grad bruges til tema-drøftelser, mens orienteringspunkter og efterretningssager primært fremlægges skriftligt i dagsordensmaterialet. Det betyder, at de medarbejdere, der udarbejder dagsordenspunkter til Chefforum, skal være særligt opmærksomme på, om deres punkt indstilles til efterretning, beslutning eller drøftelse. Ligeledes skal medarbejderne, der udarbejder punkter, være opmærksomme på at få beskrevet punktet, således at det skriftlige materiale alene kan lægge til grund for beslutningen.