Gå til hovedindhold

Bookning af Birkelundgaard

Birkelundgaard ligger på Damgårdsvej 25 og skal bookes gennem webbook.

Indhold

  Birkelundgårds lokaler kan anvendes til følgende formål:

  a) Kommunalbestyrelsens arrangementer

  b) Kommunale møder:
  Lokalerne skal primært anvendes til kommunale møder, hvor det af hensyn til mødernes varighed og karakter er rimeligt at disponere over lokaler, hvor der foruden egentlige møderum er mindre forhandlingslokaler, og specielt "dagligstue".

  Der vil bl.a. blive brug for lokalerne til modtagelse af gæster og lignende.

  c) Kommunale kurser:
  Lokalerne kan anvendes til kurser afholdt af kommunen, når der ikke findes andre egnede lokaler i kommunens bygninger.

  d) De politiske partiers møder, kurser m.v.

  Lokalerne kan ikke udlånes til private, foreninger, virksomheder m.v. Sådan anvendelse må henvises til Kulturforvaltningens lokaleudlån på skoler m.v.

  Albertslund Kunstforening og Kulturhuset Birkelundgaard har en særlig tilladelse til udstillings- og arrangementsvirksomhed.

  Hvis møblerne i lokalerne flyttes, skal de efter brug stilles tilbage som vist på oversigtstegningen.
  Brugerne af lokalerne skal sørge for at rydde op, og hvis skrivetavlerne (som findes på bagsiden af opslagstavlerne) har været brugt, skal de vaskes af.
  Lånerne skal efterse, at samtlige vinduer og døre er lukket inden gården forlades.
  Pejsen må ikke benyttes.

  Lånerne af lokalerne kan bruge køkkenet. Der skal ryddes op efter brug inden gården forlades skal komfur, kaffemaskine o. lign. være slukket.

  Lånerne kan benytte engangsservice. Porcelæn og andet service findes i aflåste skabe til brug for bespisninger, som arrangeres af kantinen. Det vil normalt ikke kunne benyttes af andre. Der er engangsservice til rådighed til lånerne.

  Udlån sker ved at booke Birkelundgård gennem webbook.

  Brugernavn og kode er 165aud.

  Inde i webbook er hvert lokale på Birkelundgaard angivet og man skal reservere de lokaler, som man har brug for ved at klikke på den ønskede dato. Derefter åbnes et reservationsvindue, som udfyldes og afsendes. man vil efterfølgende modtage en mail med bekræftelse på sin reservation. Bookningen er først endelig, når bekræftelsen er modtaget.

  Nøglen udleveres hos vagten. Der er tilsluttet alarm til gården. Den er kun slået fra, når der er reserveret lokaler.