Gå til hovedindhold

Web

Få overblik over og indblik i webansvarlige, retningslinjer for web-kommunikation og brugermanualer m.m.

Indhold

  LOGIN i Umbraco med din citrix-kode

  Umbraco tilgås fra Google Chrome via denne url: https://albertslund.dk/umbraco/

  Benyt dit citrix-login – både i og udenfor Citrix. Hvis man vel og mærke er oprettet i Umbraco. (Nye brugere oprettes fremadrettet via IT-Helpdesk).

  Klik på den blå bjælke ”Log ind med Active Directory” – udfyld mailadresse og adgangskode der benyttes til Citrix.


  GUIDE til Umbraco

  https://kommuneplatformen.dk/guide
  Adgangskode: Albertslund2021 eller Albertslund321


  PRINCIPPER for albertslund.dk og medarbejdersiden.dk
  Det handler både om principper for tekst og indholdselementer på albertslund.dk

  DIN TJEKLISTE - når du laver indhold til web i Albertslund Kommune
  Læs og/eller udskriv tjeklisten, så du altid lige får tjekket af om der er styr på tingene, når du laver indhold til kommunale websider som hjemmesiden, medarbejdersiden eller institutionssider.  

  Tjekliste

  GDPR - husk at undgå personfølsomme oplysninger
  Vær OBS på personoplysninger. Når vi informerer/kommunikerer skal vi altid være OBS på personoplysninger – både de almindelige oplysninger f.eks. navne, telefonnumre osv. og de følsomme, f.eks. helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold eller orienteringer. Det handler om at passe på medarbejdere og borgeres personoplysninger. 

  Er der tale om oplysninger om medarbejdere eller borgere? Vi skal som medarbejdere kunne tåle, at vores kontakt-oplysninger er offentlige. Er der tale om borgeres oplysninger, har vi så en hjemmel eller et samtykke til at offentliggøre det? Husk det er den, som offentliggøre oplysningerne, som har ansvaret for, at samtykket er indhentet og journaliseret!!!

  Tænk på at dataminimere - jo færre persondata vi har på vores medarbejderside/hjemmeside, jo færre oplysninger skal vi ”passe på”.

  ARTIKELSIDER
  Sådan benytter vi bokse og kontaktoplysninger på artikelsiden.

  Her kan du se, hvem der er webredaktør i dit område/afdeling.

  I Albertslund Kommune er weborganiseringen bredt funderet. Det betyder, at kommunikationsgruppen sammen med digitaliseringskonsulent Pernille Harting Frandsen og den web-kompetente Andreas Hedeby Jensen fra Miljø & Teknik sørger for at lave retningslinjer for vores web-kommunikation såvel på hjemmesiden.

  Hver afdeling har en web-ansvarlig (nogle steder to) som lokalt skal sørge for en organisering , der sikrer, at afdelingens webkommunikation lever op til retningslinjerne om konsistens, opdateret indhold osv.

  Hvis og når der kommer lovgivningsændringer, der ønskes en gennemgang af indholdet på hjemmesiden, eller vi skal flytte hjemmesideindholdet til et andet sted, kan det afstedkomme flere større opgaver hos webredaktørerne og i afdelingerne for at få rettet op i mindre eller større grad.

  Denne organisering skal sikre, at Albertslund Kommunes borgere og medarbejdere oplever konsistens, opdateret og professionel webkommunikation.

  Hvis du har brug for hjælp til at lægge nyheder, information eller andet materiale på hjemmesiden, kan du få hjælp af webredaktøren inden for dit fagområde.

  Her får du en oversigt over webredaktørerne i kommunen:

  Økonomi & Stab (ØS)
  - Janus Enemark Nissen, ØS

  By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse (BKMB)
  - Andreas Hedeby Jensen, BKMB - Miljø & Teknik samt Drift & Service
  - Gudrun Christensen, BKMB - Borger og Arbejdsmarked
  - Pernille Harting Frandsen, BKMB - Kultur & Fritid

  Børn, Sundhed og Velfærd (BSV)
  - Lone Kreutzmann, BSV - Sundhed, Pleje & Omsorg
  - Maria Guld Thomsen, BSV - Den Kriminalpræventive Enhed
  - Carina Kofoed, BSV - Voksen & Social
  - Anna Hermann Hansen, BSV - Børn & Familie
  - Gitte Camillus, BSV - Dagtilbud og Skoler & Uddannelse

  Her kan du læse om reglerne for webtilgængelighed, og hvordan man lykkes med at gøre f.eks. PDF'er webtilgængelige.

  Fra den 23. september 2018 skal vi leve op til EU's nye direktiv om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det vil sige, at man skal huske at sikre, at dokumenter lever op til tilgængelighedskravene, såvel som der er en række krav til ombygningen af siderne, brug af links m.v.

  Tjekliste der sikrer, at dit indhold på kommunens hjemmesider overholder kravene til webtilgængelighed.


  Webtilgængelighed i filer på albertslund.dk

  Her finder du to guides til at sikre webtilgængeligheden i de filer, som der skal linkes til på en af kommunens hjemmesider:

  FAQ

  Nedenfor kan du læse Digitaliseringsstyrelsens svar på webtilgængelighed ang. bl.a. PDF-filer, videoer og digitale kort. Du kan også læse om tredjepartsindhold.

  Hvad gælder for PDF-filer og andre dokumenter?

  PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret på din myndigheds websted efter 23. september 2018, skal være tilgængelige, når dit websted bliver omfattet af loven.

  PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018, skal kun overholde lovens krav om webtilgængelighed, hvis de er ”nødvendige for aktive administrative processer”. Det kan for eksempel være dokumenter, der vejleder i brugen af en selvbetjeningsløsning eller dokumenter, som indgår i selvbetjeningsløsningen.

  Hvad gælder for videoer?

  Liveudsendelse af videoer skal ikke gøres tilgængelige.

  Hvis videoerne efterfølgende bliver udgivet eller genudsendt på myndigheders websteder og applikationer, skal de gøres tilgængelige. Det skal ske inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse.

  Vær opmærksom på, at der for videoer, der fungerer som alternativ til tekst, ikke er krav om tilgængeliggørelse.

  Hvordan forholder vi os til digitale kort og tilgængelighed?

  Onlinekort og kortlægningstjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af webtilgængelighedsloven. Kort, der publiceres til navigationsbrug, er dog omfattet. Undtagelse fra lovkravet om tilgængeliggørelse af kort til navigationsbrug forudsætter, at de væsentlige oplysninger gives på en anden tilgængelig digital måde (jf. § 1, stk. 5, punkt 4). Formuleringen i loven kan give anledning til tre spørgsmål:

  •  Hvornår er et kort bestemt til navigationsbrug?
  •  Hvad er væsentlige oplysninger?
  •  Hvordan giver man oplysninger på en tilgængelig digital måde?

  Hvornår er et kort bestemt til navigationsbrug?

  Det er formålet, der bestemmer, om et digitalt kort er til navigationsbrug, eller om der er tale om en geografisk beskrivelse. Hvis formålet er at hjælpe borgeren med at finde frem til et bestemt sted eller et område, hvor der udbydes en tjenesteydelse, så er der tale om et kort til navigationsbrug.

  Et eksempel på et kort til navigationsbrug kan være et digitalt kort på et kommunalt websted, der viser hvilke daginstitutioner, der er placeret i et område. Et eksempel på et kort til geografisk beskrivelse kan være et kort over kommunen, der viser, hvor der er byer, veje, skove, søer og lignende.  

  Hvad er væsentlige oplysninger?

  Når du publicerer kort til navigationsbrug, skal du sørge for at gøre væsentlige oplysninger tilgængelige for de, der ikke kan bruge visuelle oplysninger eller komplekse navigationsfunktioner efter hensigten. 

  Væsentlige oplysninger vil for eksempel være postadresser, nærliggende stoppesteder for offentlig transport eller navne på steder eller regioner. 

  Hvordan giver man oplysninger på en digitalt tilgængelig måde?

  Når du skal publicere væsentlige oplysninger vedrørende digitale kort på en digitalt tilgængelig måde, vil du typisk gøre det som tekst. Det kan for eksempel være i listeform. 

  Uanset hvordan du vælger at publicere oplysningerne, skal du gøre det på en måde, der opfylder de gældende krav til webtilgængelighed. 

  Tredjepartsindhold

  Formålet med webtilgængelighedsloven er at gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere og navnligt personer med handicap. 

  Webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, nr. 5 undtager "tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ". Eksempler kan være indhold på websteder, hvor brugerne kan tilføje kommentarer eller indhold (en blog, chat, mv.). 

  Der er opstået tvivl om tredjepartsindhold i form af indhold leveret fra ét offentligt organ til et andet offentligt organs websted, herunder om det juridisk set kan anses for at være tredjepartsindhold og derved være undtaget. 

  Det har ikke været intentionen med webtilgængelighedsloven at undtage den type indhold, da der er tale om indhold, som finansieres, udvikles eller kontrolleres af offentlige organer. 

  Læs alle Q&A på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.