Gå til hovedindhold

Værd at vide på klubområdet

Dokumenter vedr. klubstruktur, arrangementer m.m.

Indhold

  Personalenormeringer, driftsbudgetter samt øvrig administration på klubområdet.

  Det digitale betalingskort i Bakkens Hjerte og Storagergård.

  Kontakt til DKE:

  Metin Cakmak er indgang til DKE i opsøgende sager.

  Metin kan kontaktes via e-mail: Metin.Cakmak@Albertslund.dk eller
  telefonisk på 23 81 50 22.

  Lea Baunsgaard Ladefoqed er indgang i enkeltsager.

  Klubbernes socialrådgiver Christina Sandholt har kontakten til Lea Baunsgaard Ladefoqed fra DKE, og kan kontaktes vedr. enkeltsager.

  Christina kan kontaktes via e-mail: Christina.Sandholt@Albertslund.dk eller telefonisk på 20 25 73 32.

  I Albertslund kommunes benyttes Rakat til at fortage indkøb. Rakat ligger som en app i Citrix. 

  Har man ikke afgang til dette, kan man kontakte IT-Helpdesk. Se her hvordan du nemmest får kontakt til dem.

  I Rakat finder du alle Albertslund kommunes indkøbsaftaler.

  Spørgsmål omkring Rakat og indkøbsaftaler, kan rettes til indkøb og udbud her.
  -Ønsker du at kunne indkøbe IT vare gennem Rakat, eller at få undervisning i brugen af Rakat, er det ligeledes indkøb og udbud du skal kontakte.

  Albertslund Kommunes indkøbspolitik her læses her.

  I Albertslund Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet
  en række lukkedage i institutionerne.

  - 1. maj

  - Fredag efter Kristi himmelfartsdag

  - Grundlovsdag

  - De 3 hverdage før påske

  - Dagene mellem jul og nytår - begge dage inklusiv

   

  På øvrige skolefridage har klubberne en anden åbningstid,

  typisk fra kl. 10.00 - 17.00. Dette gælder f.eks. for vinterferien

  i uge 8 og efterårsferien i uge 42.

  Læs bl.a. om rådsmøder i handleguiden "Tværfagligt samarbejde - din nøgle til arbejde med børn med særlige behov".

  Til klubbernes socialrådgiver.

  Klubbernes socialrådgiver, Christina Sandholt kan kontaktes via e-mail: Christina.Sandholt@Albertslund.dk eller telefonisk på 20 25 73 32.

  Klubbernes socialrådgiver fungerer ikke som udøvende myndighed med myndighedsbeføjelser, men i stedet især som sparringspartner for klubbernes ledere og personaler og er bindeled til kommunens øvrige fag-relevante instanser, f.eks. Den kriminalpræventive Enhed og Familieafsnittet m.v.

  Information omkring koordinationsmøder


  Klubbernes socialrådgiver, Christina Sandholt kan kontaktes via e-mail: Christina.Sandholt@Albertslund.dk eller telefonisk på 20 25 73 32.

  Styrelsesvedtægt for fritids-, junior og ungdomsklubber i Albertslund Kommune.

  Læs bl.a. om underretning i handleguiden "Tværfagligt samarbejde - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov".