Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelser, dokumenter og skemaer

Her finder du forskellige dokumenter, beskrivelser/vejledninger og skemaer som kan bruges i dit daglige arbejde.

Indhold

  Her finder du forskellige dokumenter, beskrivelser/vejledninger og skemaer som kan bruges i dit daglige arbejde.

  Omsorg, nødværge og nødret i din institution:

  Retningslinjer for omsorg, nødværge og nødret

  Indberetning til forvaltningen

  Indberetning enkelte indgreb

  Indberetning gentagne indgreb

  Udvidet åbningstid, brev her

  Brev til forældre om for sent hentet barn, brev her

  Samtykkeerklæring - Udveksling af oplysninger  institution og social-familieafdelingen, skema

  Skema til brug for leders indstilling til institutions/dagplejeplads til børn med særlige behov, læs her

  Skema til brug for underretning (uden om Borger.dk) 

  Kørsel med Falck,læs her

  Opfyldning af forbindingskasser, plastre osv. se hvordan

  Bestillingsskema til plastre osv -opfyldning af grøn forbindingskasse

  Udsat skolestart - Procedure 

  Udsat skolestart - Forældrepjece

  Udsat skolestart - Ansøgningsskema