Gå til hovedindhold

Nye affaldsordninger fra 2017

Er din institution eller kommunale enhed klar til den indendørs sortering af madaffald, metal og plast?

Indhold

  Albertslund sorterer

  I Albertslund har vi i mange år sorteret pap, glas- og papiraffald fra til genanvendelse.

      

  Nu skal alle i Albertslund også sortere madaffald, plast- og metalemballage fra til genanvendelse.

      

  Målet er at 60 % af husholdningsaffaldet i Albertslund Kommune bliver genanvendt i 2020. De nye affaldsordninger træder i kraft i efteråret 2016 i boligområderne. De kommunale enheder kommer med fra februar 2017. 

  Vi ruller ud i etaper

  De første affaldsgårde er klar i løbet af februar. De øvrige kommer med i april, juni eller september.

  Hvem gør hvad?

  Miljø & Teknik sørger for indkøb, opstilling, mærkning og tømning af affaldsbeholderne i de udendørs affaldsgårde i alle de kommunale enheder.

  Du skal sammen med dine kollegaer sørge for

  • at finde den bedst måde at organisere indsamlingen af de nye affaldstyper i jeres institution
  • at vælge hvilken type indendørs affaldsbeholdere, der passer bedst til jer og sikre at de opfylder diverse krav om brandsikring
  • at indkøbe de indendørs affaldsbeholdere
  • at implementere og kommunikere de nye regler ud til alle brugere og personale i jeres institution eller kommunale enhed

  Herunder har vi samlet information, vejledninger og andet materiale til inspiration, så I kan komme godt i gang.

  Indendørs beholdere

  I skal finde pengene til det indendørs udstyr i jeres eget decentrale budget. Udgifterne afhænger af af den måde I vælger at organisere jeres affaldsløsninger på. Nogle har forhold, der gør at de kan komme let om ved det, andre steder er der ikke så mange muligheder at vælge imellem.

  Læs mere i dette notat om tre andre institutioners valg af løsninger, samt løsninger valgt i to andre kommuner.

  Miljø & Teknik har søgt om en budgetudvidelse i 2017 for skolerne til denne aktivitetsudvidelse, da udgifterne forventes at udgøre en væsentlig post i deres budget. Kontakt jeres afdelingsledere for nærmere information.

  Bemærk: 

  Små bioposer (10 liters) leveres gratis til de kommunale institutioner, mens I selv skal købe større bioposer, fx 35 eller 80 liters til større madaffaldsbeholdere. Fx til kantinekøkkener, hjemkundskabslokaler m.v.

  Valg af beholderstørrelse til madaffald har altså betydning for hvilke omkostninger I vil få til køb af bioposer fremover.

  Læs mere om hvordan I får leveret bioposer.

  Piktogrammer

  Piktogrammerne på de udendørs affaldsbeholdere leveres af Miljø & Teknik.

  Til indendørs brug kan I hente piktogrammer på genbrugsstationen. Vi foreslår at I venter til I har anskaffet de beholdere I mangler og ved hvor mange piktogrammer I skal bruge. 

  Se hvilke piktogrammer vi tilbyder på siden Indkøb af biospande, kassetter og piktogrammer.... Det er de samme piktogrammer som borgerne i boligområderne har modtaget i deres infopakker. 

  Læs her hvordan I bestiller og betaler for mindre beholdere m.v., som I kan hente på genbrugsstationen.

  Affaldsudstyr, der kan bestilles via affaldoggenbrug@albertslund.dk og afhentes på Genbrugsstationen

  Biospande og kassetter kan benyttes i lokaler der kan lukkes af i tilfælde af brand.

   

  Grøn biospand til 10 liters biopose : 29 kr

   

  Grøn (ikke blå) kassette, 29 liter: 80 kr

   Kassette uden håndtag, haves kun i grøn

   

  Rød boks til farligt affald m låg, ~40 liter: 0 kr

  Billedresultat for rød boks til farlig

   

  8 piktogrammer, leveres kun samlet, til indendørs, str. på et piktogram 40 x 40 mm.: gratis

   

  1 sæt piktogrammer med vejledning (7 forskellige), til indendørs brug, 150 x 210 mm: gratis

   

  1 sæt store piktogrammer (7 forskellige), til indendørs brug, 190 x 140 mm: gratis 

   

   

  Bioposer, 8-10 liter: 0 kr

  Bestilling 

  Ovenstående affaldsudstyr bestiller I ved at skrive til affaldoggenbrug@albertslund.dk. Så giver vi jer besked, når I kan hente varerne på Albertslund Genbrugsstation, Holsbjergvej 44. 

  Har I medarbejdersignatur kan I også bestille via linket Bestil udstyr med NemID nederst på denne side. Du kan eventuelt også bruge dit private nøglekort. 

  I kan også få varerne leveret - så skal I blot skrive det i mailen eller i kommentarfeltet ved bestilling med NemID.

  Betaling via ci-kode

  De kommunale enheder skal selv betale for de indendørs affaldsbeholdere. Da betaling foregår via et omposteringsbilag i OPUS, skal vi bruge brugerid (Ci-koden) på den medarbejder der står for betaling af de varer I bestiller. Husk at oplyse brugerid (ci-kode), adresse på den kommunale enhed og kontaktpersonens telefonnummer og emailadresse, både når du bestiller via NemID eller via e-mail. Brug kommentarfeltet i NemID.

  Bestil udstyr med NemID 

  10 liters bioposer er gratis, større bioposer skal I selv købe.

  Bioposer (10 liter)

  Små institutioner, der har en postkasse i umiddelbar nærhed af affaldsgården, kan binde en biopose på beholderen, når I er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden 4 nye ruller bioposer (100 bioposer) i postkassen, næste gang han tømmer madaffaldsbeholderen. 

  Alle kommunale enheder kan bestille levering af bioposer (kassevis) til førstkommende onsdag ved at skrive til affaldoggenbrug@albertslund.dk eller ved at bestille online med NemID via linket herunder "Bestil bioposer med NemID". Der er 1600 bioposer i en kasse.

  Bemærk: Bestil kun til ½ år forbrug af gangen. Poserne har begrænset holdbarhed på ½ - 1 år, afhængig af opbevaring. Bioposerne skal opbevares tørt, frostfrit og må ikke få direkte sollys eller varme fra opvaskemaskiner og lignende.

  Bestil bioposer med NemID 

  Står I akut og mangler bioposer (10 liter) kan I selv hente et par kasser enten på Materialegården eller på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Hvis jeres institution har et ½ årligt forbrug på en palle (56 kasser) eller mere, skal I bestille via Vestforbrænding. Kontakt kundeservice på 7025 7060 eller bestil online via selvbetjeningsportalen.

  Selvbetjeningsportalen

  Bioposer (større end 10 liter)

  Bioposer til større madaffaldsbeholdere, fx i kantinekøkkener, hjemkundskabslokaler m.v. skal I selv købe hjem, evt. hos den leverandør hvor I køber jeres madaffaldsbeholdere. 

  Bemærk: Det er nu muligt at bestille bioposer på 35 liter (60 X 74 cm) via kommunens indkøbssystem RAKAT til 0,01 kr. pr. karton, 40 stk/rl og 20 ruller pr. karton. Der er dog et gebyr for bestilling under 200 kr. på 75 kr u/moms. Du finder dem under Abena, varenr. 1534: Bio-Pose

  Mangler I akut 35 liters bioposer kan I få et par ruller fra vi en akutkasse vi har stående på Rådhuset, blok B, 1. sal, lok 508.

  Vi har også fået en aftale med det firma www.zenzo.dk på andre størrelser, da de har en prisaftale med Vestforbrænding.

  Priserne på disse er følgende:

  • Bioposer 80 liter (82 x 94 cm): 645,- kr. pr. karton (20 sække per rulle, 12 ruller per karton).
  • Bioposer 120 liter (87 x 132 cm): 679,- kr pr. karton ( 16 sække per rulle, 12 ruller per karton).
  • Prisen på fragt er som udgangspunkt 128 kr. ved 1 karton, 348 kr. ved 10 kartoner, 480 kr. ved 28 kartoner og fragtfrit leveret ved 56 kartoner (1 palle).

  Vi arbejder på at få aftalen ind i RAKAT, så I kan bestille fra det system.

  Har du brug for de store bioposer nu, så kan du bestille dem på zenzo@zenzo.dk. Husk at oplyse EAN.nr. og institutionens navn og adresse.

  Her finder du vejledninger, plakater, piktogrammer og gode råd om korrekt sortering.

  Sorteringsguide for skoler og institutioner med børn 

  Vestforbrænding har udarbejdet en sorteringsguide specifikt for skoler, som skal gøre det nemmere at indføre affaldssortering på skolerne. Guiden er primært rettet mod skoler, men kan også bruges til inspiration af børnehaver eller andre institutioner med børn.

  Guiden er et værktøj, hvor der er samlet en række anvisninger, gode råd og links, som kan hjælpe dig på vej, når den nye affaldssortering skal implementeres. Der er tre indgange, afhængig af din rolle: som skoleleder, teknisk personale eller lærer og pædagog.

  Herfra bliver du linket videre til information om de områder, som er mest relevante for dig. Indeholder blandt andet skabeloner til plakater, liste over affald i de forskellige lokaletyper, eksempler på affaldsbeholdere til opsamling i klasselokaler, skema til bestilling af affaldsbeholdere, piktogrammer og infobreve.

  Link til inspiration

  Herunder er lagt et par link, som du også finder i sorteringsguiden, samt et udvalg af affaldsbeholdere. Inden du køber beholdere hjem, så læs om brandmyndighedernes krav til beholdere og deres placering i dette notat.

  Har du ikke selv mulighed for at få printet plakaterne, kan du kontakte kommunens trykkeri. Aftal nærmere om antal og pris med Morten på trykkeriet på lokal 6785 eller morten.sepstrup.sorensen@albertslund.dk

  Piktogrammer kan bestilles via Affald & Genbrug, læs mere på siden Indkøb af biospande, kassetter, piktogrammer....

  Links fra sorteringsguiden

  Eksempler på leverandører af indendørs beholdere 

  Sorteringsvejledninger

  Du skal sammen med dine kollegaer beslutte hvordan I får sorteret de nye affaldstyper i jeres institution og hvordan I inddrager børn og personale i at sortere mest muligt. Børnene er vores ambassadører - så vi opfordrer jer til at involvere dem. Hvert kilo tæller.

  I de større institutioner og på skolerne skal I beslutte hvordan I vil affaldssortere på stuerne, i klasseværelser, kantiner, lærerværelser, hjemkundskab m.v.. Vi anbefaler at I inddrager de tekniske servicemedarbejdere, køkkenpersonale, lærere og pædagoger i planlægningen, så I finder den bedst mulige løsning for alle parter.

  Husk at få aftalt, hvem der tømmer hvad, og få det skrevet ind i jeres miljøhåndbøger. Du finder nye skabeloner til affaldshåndtering på siden Miljøhåndbogen - skabeloner til din lokale sorteringsvejledning.

  Vejledning til brug i din lokale miljøhåndbog.

  Der skal indføres nye affaldsordninger for madaffald, metal og plast i de kommunale enheder fra februar 2017. Derfor er der brug for, at vejledningen om affaldssortering i jeres miljøhåndbog opdateres. 

  Find den skabelon der passer til affaldsordningen på din arbejdsplads og tilpas teksten så den passer til din arbejdsplads. Den opdaterede vejledning findes også i miljøhåndbogen, men du kan med fordel også have den hængende fremme, så du altid kan se, hvor du kan komme af med affaldet hos jer. 

  Arbejdspladser tilmeldt Materialegårdens Servicesjak, f.eks. børneinstitutioner

  Til enheder, typisk børneinstitutioner, der ikke har tilknyttet medarbejdere der står for driften af affaldsgården, og hvor Materialegårdens Servicesjak henter stort affald til sortering, elektronik, affald til deponi og farligt affald. Medarbejderne skal selv bringe affaldet til beholderne i affaldsgården.

  Sorteringsvejledning

  Arbejdspladser med affaldsgårde til alle affaldstyper, f.eks. skoler og andre større enheder

  Til enheder, typisk større enheder som skoler o.lign, der har tilknyttet servicepersonale der står for driften af affaldsgården. Alt affald bringes til affaldsgården, hvorfra det bortskaffes. 

  Sorteringsvejledning

  I disse enheder hentes alt affald med undtagelse af haveaffald eller også har servicepersonale ansvaret for bortskaffelse af haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi. Der er derfor forskel på, hvad servicepersonalet skal foretage sig for at få hentet affaldet. Der er derfor disse to vejledninger om håndtering af affald fra affaldsgårde:

  Affaldsgårde med indsamling af alt undtagen haveaffald, f.eks. skoler

  Affaldsgårde med indsamling af alle affaldstyper undtagen haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi, f.eks. Toftegården, Motorsportcentret, Stadion, Hjælpemiddelcentret

  Hvilket materiale og og hvor må de placeres.

  Hvis I ønsker at indrette et miljøspot med flere affaldsbeholdere, blandt andet for at gøre det lettere og naturligt for børnene at sortere deres affald, skal I være opmærksomme på følgende:

  Ved indretning af miljøspot i lokaler, der ikke kan lukkes i forhold til flugtveje, stiller brandmyndigheden krav om, at beholderne er fremstillet af et ikke brandbart materiale.

  Der er krav om, at der mærkes med skilte, fx et sorteringsskilt eller piktogram på væggen, så alle ved hvor beholderne skal stå.

  Placerer I miljøspot i flugtveje skal placeringen godkendes af brandmyndighederne. I skal indsende oversigtstegning, hvor I angiver placeringen af beholderne og deres indhold. Oversigtstegningen skal I sende til godkendelse hos brandmyndighederne (forbyg@hbr.dk) sammen med et produktblad på de valgte beholdere.

  Der er ikke materialekrav til beholdere, der placeres i stuer, klasseværelser, personalerum, lagerrum og køkkener, hvor lokalet kan lukkes af i tilfælde af brand. Så på stuer og klasseværelser, må der fortsat gerne benyttes samme type af affaldsbeholdere til madaffald, restaffald og papir, som dem der bruges i dag, blot de tømmes dagligt.