Gå til hovedindhold

Miljøarbejde i praksis

Her kan du som medarbejder få gode råd til at arbejde praktisk med miljø i din hverdag.

Indhold

  Miljoeblomst .graa .m .logo (medarbejderside) (1)

  Som medarbejder i Albertslund Kommune skal du overholde de retningslinjer og bruge de gode råd, der er beskrevet for hver af emnerne i miljøblomsten.

  Du kan læse mere om miljøblomstens otte emner herunder, hvor du også kan finde en ressourceperson for hver af emnerne. Læs desuden om kommunens målsætninger på miljøområdet her.

  Er du i tvivl om, hvad der er bedst for miljøet, kan du henvende dig til din miljørepræsentant, din leder eller en af kommunens ressourcepersoner.

   

  Elektricitet holder vores arbejdsplads i gang.

  GR_Ikon _EL Selvom elektriciteten bliver mere og mere grøn og baseret på vedvarende energikilder, har vi et direkte forbrug af elektricitet hver dag, og det skal vi begrænse så vidt muligt.

  Gode råd til dig og dine kollegaer

  - Vurdér om det er nødvendigt at have lyset tændt
  - Sluk lyset når du er den sidste, der forlader lokalet
  - Vurdér om der er områder, hvor der med fordel kan etableres lysstyring
  - Skru ned for lysstyrken på computerskærmen, f.eks. helt ned på 20 %
  - Fyld vaskemaskine og tørretumbler helt op og vask ved lave temperaturer
  - Brug kun tørreskabe, når det er strengt nødvendigt - Et fyldt er bedre end to halvtomme
  - Stil ikke køleskab/fryser i et varmt lokale og afrim det jævnligt
  - Hold køleskabs-/fryserdøren åben så kortvarigt som muligt
  - Brug før- og eftervarmen på ovnen og begræns brugen af grillfunktionen
  - Brug gerne opvaskemaskine – men på lav temperatur og kort program
  - Kog ikke mere vand i el-kedlen end du har brug for, og afkalk den jævnligt
  - Sørg for at elektronik og transformatorer ikke bruger standby-strøm. Play Station, mobilopladere, printere og omformere på lamper er typiske syndere.

  Ressourceperson

  Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til elbesparelser på din arbejdsplads.

  Læs mere

  Se kommunens målsætninger og resultater for elbesparelser i det grønne regnskab.

  Få flere gode råd på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk

  Indkøb er både de ting, vi køber til vores arbejdsplads i det daglige og når vi fx indgår en kontrakt for opførelse af en ny institution.

  GR_Ikon _Indkoeb

  Indkøb handler bl.a. om bæredygtige fødevarer og minimalt madspild. Men det handler også om at mindske miljøbelastningen fra indkøb af andre varer.

  Om generelt at købe miljøvenlige produkter, indarbejde miljø i kontrakter og bruge de ting, vi køber, med omtanke. Sparer vi på papiret, skal vi købe mindre af det.

  Retningslinjer for dig og dine kollegaer

  Vi skal vælge miljøvenlige varer eller leverandører, når vi har muligheden. De miljøvenlige varer er ofte også sundhedsvenlige. Det gælder fx økologiske fødevarer, som skal dække 75 % af fødevareindkøbet på din arbejdsplads (90 % hvis du arbejder med børn og unge).

  Her er nogle miljømærker, som du og dine kollegaer kan kigge efter:

  • Svanen og Blomsten kan findes på dagligvarer som køkkenruller, toiletpapir, håndsæbe osv. De stiller krav om miljøhensyn i produktionen.
  • Energimærkningen gælder hårde hvidevarer, elpærer osv. A+++ findes på de mest energibesparende produkter og G på de mest energiforbrugende.
  • EU's økologimærke og Ø-mærket findes på fødevarer dyrket efter økologiske principper. Det betyder høj dyrevelfærd og ingen brug af bekæmpelsesmidler eller kunstgødning.
  • Indeklimamærket kan findes på vinduer, døre, tekstiler, maling, gulvbelægninger osv. Stiller krav til produktets påvirkning af luften indendørs

  Se også Guide til Bæredygtige Indkøb.

  Ressourcepersonerne

  Kontakt kommunens udbuds- og indkøbskontoret, hvis du har spørgsmål til indkøbsaftaler eller udfordringer i forbindelse med indkøb.

  Læs mere

  Se kommunens mål og resultater for indkøb i det grønne regnskab

  Læs Albertslund Kommunes indkøbspolitik

  Læs om hvordan der arbejdes med økologi i de kommunale køkkener i nyhedsbrevet Albertslunds Grønne Gryder – find nyhedsbrevene her: feb. 19apr. 19 og maj 19

  Læs mere om miljømærkerne på www.ecolabel.dk

  Den rigtige temperatur er vigtig for vores trivsel på arbejdspladsen.

  GR_Ikon _Varme I hverdagen har vi et direkte forbrug af varme. Det skal vi spare på så vidt muligt. Det handler især om at udnytte varmen optimalt ved at indstille varmeanlægget, så det passer til bygningen.

  Gode råd til dig og dine kollegaer

  - Brug altid alle radiatorer i rummet, og lad dem stå på samme niveau
  - Radiatoren skal være varm i toppen og kold/håndvarm på returrøret
  - Hvis der er returtermostater på radiatorerne, skal de stå mellem 2 og 3
  - Luft dagligt ud med gennemtræk, 5-10 minutter ad gangen, af hensyn til indeklimaet
  - Luk dørene mellem opholdsrum og koldere rum, f.eks. gangarealer
  - Opvarm ikke et krybberum; det er et udendørsrum
  - Spar på varmen ved at klæde jer på til årstiden

  Ressourceperson

  Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til varmebesparelser på din arbejdsplads, eller hvis ventilationen kører uhensigtsmæssigt.

  Læs mere

  Se kommunens mål og resultater for varmebesparelser i det grønne regnskab.

  Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med at reducere varmeforbruget.

  Der er stor forskel på arbejdspladsernes vandforbrug, men alle bruger vand fra vandhanen og i toilettet.

  GR_Ikon _Vand (1) Rent vand er en begrænset ressource, og emnet vand handler kort og godt om ikke at bruge mere vand end nødvendigt.

  Gode råd til dig og dine kollegaer

  • Fyld opvaskemaskinen, og brug om muligt kort program/"ECO".
  • Lad ikke vandet løbe
  • Vælg lavt skyl på toilettet, hvis det er tilstrækkeligt
  • Opsaml regnvand og brug det til græsplæne, planter, vandkamp osv.
  • Montér en spareperlator til din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større.

  Ressourceperson

  Kontakt Team Ejendomme på 4368 6742, hvis du har gode forslag til forbedringer i forhold til vandbesparelser på din arbejdsplads.

  Kontakt Callcenteret på 4368 6703, hvis et toilet løber eller hvis der er brug for at få udført andre mindre håndværksopgaver.

  Læs mere

  Se kommunens målsætninger og resultater for vandbesparelser i det grønne regnskab.

   Agendacenter Albertslund har lavet et idekatalog om, hvordan man kan arbejde med vandbesparelser.

  Af en forstadskommune at være er Albertslund omgivet af særligt meget natur.

  GR_Ikon _Natur (2) Naturen er det liv, de planter og dyr, som er omkring os – også dem du ikke kan se. Og det er bare med at bruge den. God miljøopførsel indendørs – som at spare på vand, strøm, varme og sortere affald – er godt for naturen. Men vi skal også passe på den, når vi er derude. For de arbejdspladser, der plejer naturen og kommunens grønne områder, er emnet natur direkte koblet til den daglige praksis.

  Gode råd til dig og dine kollegaer

  • Smid aldrig affald i naturen
  • Pluk gerne blomster til frokostbordet, men hvis der er få, så lad dem stå som føde for dyr og insekter
  • Pluk gerne bær og frugter, men efterlad nogle til dyr og insekter
  • Kontakt Materialegården på 4366 0466, hvis du ser noget, der ikke er, som det bør være. F.eks. får uden for indhegningen, efterladt affald, olie eller døde fisk i vandet.
  • Her kan du finde oplysninger om dyr og planter i Albertslund og selv registrere dine egne fund.
  • Find nye natur- og udeoplevelser i Albertslund ved hjælp af kortet her 

  Ressourceperson

  Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6733 hvis du vil vide mere om byens natur eller have inspiration til udflugter og undervisning.

  Læs mere

  Se kommunens mål og resultater på naturområdet i det grønne regnskab

  Alle kommunale aktiviteter genererer forskellige former for affald. Vi kan genanvende meget, hvis vi sorterer rigtigt.

  GR_Ikon _Affald

  Emnet affald handler om at minimere mængden af affald og om at sortere og opbevare det affald, som ikke kan undgås, korrekt.

  Vi kan minimere affaldet ved at købe fornuftigt ind, f.eks. gå efter minimal emballage, retur – og refill-emballager og undgå engangsmaterialer. Når først affaldet er der, kan det ofte genbruges eller genanvendes. Det kræver blot, at vi sorterer det korrekt ved at følge vores sorteringsvejledning.

  Retningslinjer for dig og dine kollegaer

  Du skal følge den sorteringsvejledning, der gælder for din arbejdsplads. Din leder og miljørepræsentant ved, hvor du kan finde den. Du kan også se en skabelon for, hvordan I skal sortere under miljøarbejde sat i system.

  Ressourceperson

  Kontakt Team Affald og Genbrug på 4368 6844, hvis du har problemer med at overholde sorteringsvejledningen eller har spørgsmål om affald.

  Læs mere

  Se kommunens mål og resultater på affaldsområdet i det grønne regnskab.

  Få mere viden om affald og genbrug samt inspiration til læring på Vestforbrændings hjemmeside.

  De fleste kommunale arbejdspladser har en eller anden form for transport i arbejdstiden.

  GR_Ikon _Transport

  Transport handler om at vælge den til formålet mest smarte transportform. Med smart mener vi grøn, sund og effektiv.

  Hvis du ikke har brug for at transportere dig i arbejdstiden, kan du måske blive inspireret til at gøre din pendling mere grøn.

  Transportguide til dig og dine kollegaer

  Vores arbejdsrelaterede transport skal være smart og derfor bør du og dine kollegaer benytte kommunens transportguide herunder. Den indeholder nogle enkelte tips og anbefalinger til, hvordan du kan prioritere din transport og spare CO2, tid og penge.

   
  Overvej om transporten kan undværes
  Et møde kan måske klares via telefon eller webmøde
  Gå eller tag cyklen, hvis du ikke skal langt
  De fleste steder i Albertslund kan nås med cykel. Du kan evt. låne en el-cykel på rådhuset
  Tag offentlig transport, hvis du har for langt til at cykle
  www.rejseplanen.dk beregner den hurtigste rejse for dig
  Tag kun bil eller taxa, hvis den offentlige transport passer dårligt
  Sørg for at køre flere sammen, hvis det er muligt
   

  Ressourceperson

  Kontakt Team Natur og Trafik på 4368 6872, hvis du ønsker sparring til fx at lave en trafikplan for din arbejdsplads, eller hvis du har forslag til den offentlige transport i kommunen.

  Læs mere

  Se kommunens mål og resultater for transportområdet i det grønne regnskab.

  Miljøpædagogik handler om at ruste kommunens børn og unge til at tage vare på vores omgivelser. Miljøformidling er alt det vi gør, når vi fortæller om eller indbyrdes taler om miljø.

  GR(blomst ) - Ikon Miljoepaed Og Formidling I Albertslund taler vi meget om miljøet, og emnet "miljøpædagogik og -formidling" handler om, at vi gør det hyppigt og professionelt. Med andre ord, at miljødialogen forankret i hverdagen og vi har styr på fup og fakta i miljødebatten.

  Gode råd til dig og dine kollegaer

  Vi møder mange mennesker i forbindelse med vores arbejde - unge og gamle, brugere og samarbejdspartnere. Hvis vi kan påvirke dem, vi møder, til at tage hensyn til miljøet, kan vi også gøre stor forskel. En grøn hverdag er altså også miljøformidling og miljøpædagogik. Her er nogle eksempler på, hvad du og dine kollegaer kan gøre.

  Miljøformidling

  • Vær åben og informer om miljøtiltag og -holdninger.
  • Synliggør øvrige fordele, fx økonomi, samarbejde og fællesskab. Brug den direkte kontakt men også opslagstavle, nyhedsbrev, hjemmeside osv.
  • Sæt miljøtemaer på dagsorden og del erfaringer med dem du møder
  • Vær opmærksom på kampagner og events, som kan introduceres til andre, fx Vi cykler til Arbejde, Alle børn Cykler, Naturens Dag osv.
  • Involvér borgerne, fx forældre, i jeres miljøarbejde
  • Vær åben over for spørgsmål, gode ideer og praktiske udfordringer

  Miljøpædagogik

  • Tag initiativ til miljøpædagogiske aktiviteter omkring børn, unge og ældre fx ved at arrangere loppemarkeder, byttedage med tøj, legetøj osv.
  • Understøt at børn, unge og ældre får den nødvendige miljøfaglige viden og samtidig gør sig erfaringer med miljørigtig adfærd. Handlinger i praksis er vigtige, for vi kan have stor viden, som ikke påvirker vores adfærd.
  • Vær en rollemodel. Det skaber troværdighed og har en afsmittende effekt.
  • Ros unge såvel som ældre, når de træffer miljørigtige valg. Ros og anerkendelse skaber engagement og lyst til at træffe miljørigtige valg.
  • Gør det nemt for alle at træffe det miljørigtige valg. Fx ved at sortere alt affald samme sted, at skilte med "husk at slukke lyset efter dig" osv.

  Ressourceperson

  Kontakt miljø- og udviklingskonsulenten på 43 68 68 23 , hvis du har spørgsmål til den miljøpædagogiske indsats på din arbejdsplads.

  Læs mere

  Miljøpædagogik og forståelse for miljø og natur er en del af den åbne skole i Albertslund. Her kan lærere og pædagoger finde inspiration til den varierede undervisning i skolen samt miljøpædagogiske udflugtsmål for daginstitutionerne. Derudover er skolerne tilmeldt Grønt flag under Friluftsrådet. Læs mere om åben skole i Albertslund her 

  Find inspiration til natur- og udeoplevelser i Albertslund her

  Få mere inspiration til miljøpædagogiske aktiviteter på Grønne Spirers hjemmeside (daginstitutioner) og Grønt Flags hjemmeside (skoler)