Gå til hovedindhold

Grøn initiativpris for kommunale arbejdspladser

Hvert år uddeles en Grøn Initiativpris til en kommunal arbejdsplads, der har gjort en særlig indsats for miljøet, klimaet eller naturen.

Indhold

  Med Grøn Initiativpris anerkender kommunen de kommunale arbejdspladser, der gør en ekstra indsats for miljøet, og fremhæver dem til inspiration for andre.

  Så kender du en kommunal arbejdsplads eller medarbejder, der har gjort en særlig indsats for miljøet, kan du indstille vedkommende. Send en mail med navn på den indstillede og et par linjer med din begrundelse for indstillingen, evt. også resultater for arbejdet, til miljoledelse@albertslund.dk. Alle kan indstille, og du må også gerne indstille dig selv eller din egen arbejdsplads.

  Der uddeles også en pris til borgere og virksomheder

  Vores borgere og virksomheder udgør de to andre ben i kommunens miljøindsats, og derfor uddeler Albertslunds Kommune også en Grøn Initiativpris til en borger/borgergruppe og en virksomhed. Du indstiller til borgerprisen og erhvervsprisen på samme måde som til institutionsprisen. Læs mere om og Grøn Initiativpris

   

  Tidligere modtagere af Grøn Initiativpris

  Kommunal arbejdsplads

  2016: Tandplejen
  For deres vedholdende engagement i miljøarbejdet. De er et godt eksempel på, hvordan man kan tage små initiativer i hverdagen, der over tid kan skabe forandring.

  2015: Byhaven 2620 - Byhavens hænder
  For at samle ressourcerne i boligområdet Hedemarken omkring lokal produktion af fødevarer til områdets borgere og institutioner. Byhavens Hænder har selv stået for opbygningen af haven med bede og lignende.

  2014: Hjælpemiddelcenteret
  For deres engagerede og systematiske tilgang til miljøarbejdet og deres høje ambitionsniveau. Hjælpemiddelcenteret har gjort en gennemgribende indsats med udskiftning og sektionsopdeling af alt belysning, etablering af strømbesparende kompressor, affaldssortering der lever op til mere end det kommunale affaldsregulativ og optimering af transporten i deres biler.

  2013: Rådhuskantinen
  For deres evne til at gå nye veje i miljøarbejdet især mht. at reducere madspild. Mængden af madaffald pr. måltid i kantinen er reduceret til 30 g, hvilket er ¼ af, hvad offentlige kantiner i gennemsnit producerer.

  2012: Ungdomsskolen
  For deres særlige indsats for at engagere de unge i miljøarbejdet. Med humor og opfindsomhed har de sammen med de unge udviklet en generator, der kører på brugt fritureolie, udviklet en talende skraldespand og omdannet deres udeområde til et levende laboratorium for vedvarende energi.

   

  Uvildig dommerkomité

  Prismodtageren kåres af en uvildig dommerkomité i Albertslund Kommune, som kigger efter kriterierne; "miljøeffekt på kort eller lang sigt", "demonstrationseffekt" og "nytænkning". Dommerkomiteen består af Susanne Kremmer, chef for Miljø & Teknik, Jan Eriksen, chef for Borger & Arbejdsmarked og Kathrine Buhl Møller, chef for By, Kultur & Fritid.