Gå til hovedindhold

Naturoplevelser og naturerfaringer

I 2014 skal så mange børn fra daginstitutionerne som muligt ud i naturen, have gode oplevelser og lære nye ting.

Indhold

  I Albertslund lærer vi børnene at tage vare på miljøet, og hvad er mere oplagt, end at lade den skønne natur i kommunen være kulissen.

  Tovholdere

  Karen Gregers, Pædagogisk udviklingskonsulent, Afdelingen for Dagtilbud

  Mail: karen.gregers@albertslund.dk

  Telefon: 43 68 33 14

  Marie Dahl, Pædagogisk udviklingskonsulent, Afdelingen for Dagtilbud

  Mail: marie.dahl@albertslund.dk

  Telefon: 43 68 33 13

  Niels Ringlebjerg Jensen, Miljø- og udviklingsmedarbejder, Miljø & Teknikafdelingen

  mail: nrs@albertslund.dk

  Telefon: 43 68 68 23

  Deltagere

  Alle daginstittutioner og Dagplejen deltager som udgangspunkt

  Øvrige arbejdspladser kan deltage efter ønske.

  Tilmelding

  Sker med aflevering af miljømål for 2014.

  Formål

  Indsatsen har til formål, at give børnene gode oplevelser og erfaringer med uderum, natur og naturfænomener, så de får bedre indblik i og forståelse af naturens fænomener, kredsløb og mangfoldighed. Dette er et grundlag for på længere sigt at udvikle handlekompetencer til at tage hensyn til natur og miljø.

  Tovholderne tilbyder:

  Afholde kick off arrangement i januar.

  Afholde to workshops. Første i april og anden i efteråret.

  Uarbejde et katalog over natur- og udelivsoplevelser i kommunen med tilhørende kort (A2 format). Offentliggjort primo april.

  Deltagerne kan:

  Deltage i kick off arrangement og workshops

  Gennemføre processer, så viden og inspiration fra de to workshops spredes til den resterende del af personalegruppen.

  Gennemgå oplevelseskataloget

  Sætte på dagsordnen, hvordan institutionen forbedrer sine natur- og udelivsaktiviteter pba workshops og katalog.

  Afholde natur og udelivsaktiviteter

  Læs en udvidet beskrivelse af indsatsen