Gå til hovedindhold

Trivsels- og APV-måling 2021

Se resultaterne fra 2021.

Indhold

  Fokus på Social Kapital

  Også i 2021 har trivsels- og APV-målingen et særligt fokus på Social Kapital. Der er tre dimensioner af social kapital - samlende, brobyggende og forbindende social kapital. De beskriver dynamikkerne i forskellige relationer på arbejdspladsen. Den samlende sociale kapital siger noget om de relationer, der knytter medlemmer af en arbejdsgruppe internt. Den brobyggende sociale kapital handler om relationer mellem arbejdsgruppe internt og eksternt. Den forbindende sociale kapital taler om relationer mellem ledelse og medarbejdere. Hvis du vil vide mere om social kapital, kan du læse mere her

  Proces

  Uge 4 Ledere, tr'ere og amr'ere får mail om trivselsundersøgelsen
  Uge 6-8 Ledere retter oversigter over ansatte
  10. marts Alle fastansatte, ansat senest pr. 15. januar 2021, modtager link til spørgeskema i e-boks
  10. marts Ledere og HR & Jura får adgang til svarbarometer
  17. marts Alle fastansatte, der ikke har svaret, får en påmindelse i e-boks
  22. marts Fastansatte, der endnu ikke har svaret, får en sidste påmindelse i e-boks
  24. marts Undersøgelsen lukkes og det er ikke længere muligt at svare
  19. april Leder og leders leder modtager rapporter i rapportportalen i Defgo
  22. april Chefforum og KommuneMED præsenteres for de generelle resultater
  27. og 28. april Workshops, hvor TRIO'er kan få inspiration til arbejdet med undersøgelsens resultater*
  18. juni Arbejdspladsernes deadline for at indberette handleplaner i Defgo
  19. august Chefforum behandler evaluering
  29. september KommuneMED behandler evaluering

  *tilrettelægges efter COVID-19-forholdene på dagene.

  Der kan forekomme ændringer i procesplanen.

  Spørgeskemaet

  Spørgeskemaet, som udsendes til ansatte den 10. marts 2021. 

  Trivselsundersøgelsen

  Dette er Albertslund Kommunes samlede resultat for trivsels- og APV-undersøgelsen 2021.

  Udarbejdelse af handleplaner ved hjælp af trivselskompasset

  Ud fra trivsels- og APV-målingen skal arbejdspladsen udvælge de emner, der skal arbejdes videre med, og lave APV-handleplaner for de emner. HR og Jura anbefaler, at Trivselskompasset bruges i arbejdet med trivsels- og APV-målingen. Her er værktøjet, som vi også brugte i 2018. Trivselskompasset findes i en elektronisk form, hvor emnerne kan vurderes direkte i værktøjet.

  Der holdes 5 workshops for tilmeldte deltagere, hvor deltagerne får:

  • en præsentation af resultaterne i Albertslund-rapporten
  • præsenteret de centrale forventninger til processen
  • præsenteret trivselskompasset og tid til at lægge processen på egen arbejdsplads

  Slides om de centrale forventer og trivselskompasset.

  Præsentation af resultater på kommune-niveau (mangler de første og sidste sekunder pga. GDPR-regler):

  Kontaktpersoner

  Bente Poulsen, tlf. 43 68 61 42, står for den overordnede proces og arbejdet med undersøgelsens resultater.

  Marianne Lodberg Birkshøj, tlf. 22 62 93 20, er Albertslund Kommunes kontaktperson for indsamling af oplysninger om respondenter.