Gå til hovedindhold

Budgetaftale for 2022 på plads

Tirsdag aften den 28. september blev Socialdemokraterne, SF, De Konservative, De Radikale og Venstre enige om og underskrev en budgetaftale for 2022. Aftalen bliver vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 12. oktober 2021

KB-salen

Indhold

  Læs budgetaftalen for 2022 og de tilhørende bilag på www.albertslund.dk/budget2022

  Ovenpå, at budgetaftalen for 2022 og overslagsårene blev indgået med fem af de otte partier i kommunalbestyrelsen, ønsker borgmester Steen Christiansen (A) at kvittere for forløbet. Han siger:

  ”Jeg vil gerne sige tak til alle partierne for gode forhandlinger. En særlig tak skal lyde til partierne, der er med i budgetaftalen, for et forløb, hvor alle har bidraget til at få enderne til at mødes. Det handler om at tage ansvar. Vi har fået lavet en budgetaftale, der både er økonomisk ansvarlig og som understøtter velfærden på trods af at den også indebærer nogle besparelser. Aftalen understøtter i høj grad bæredygtig byudvikling, bl.a. med program for nye daginstitutioner og renovering af de nuværende. Vi styrker folkeskolen allerede i 2022, hvor vi fremrykker det statslige tilskud for 2023, der skal bidrage til at fremme god undervisning og give skolerne mere frihed. Kapacitetsanalyserne viser, at byens fodboldklubber mangler kunstgræsbaner. Det gælder i særdeleshed i Albertslund Syd. Det gør vi noget ved med en ny kunstgræsbane, der placeres på BS72’s baneanlæg. Banen vil understøtte BS72, der er inde i en gunstig udvikling og gerne vil være klubben for nye boligområder. På den måde kan vi få endnu flere til at dyrker idræt og blive en del af fællesskabet. Jeg glæder mig også over, at vi er blevet enige om at ansætte en klimakoordinator, som skal sikre at initiativerne i vores ambitiøse klimaplan bliver ført ud i livet. Så alt i alt er det en budgetaftale for et Albertslund, der er klar til fremtiden med mere grøn, idræt og folkeskole.”   

  Det siger partierne om budgetaftalen
  Nedenfor udtaler de forskellige partier, der er med i budgetaftalen, sig.

  Om budgetaftalen siger Leif Pedersen (F) på vegne af SF:

  ”Børnehaverne skal alligevel ikke holde lukkeuger, de ældre får ikke vakuumpakkede, men frisksmurte madder derhjemme, fremtidigt byggeri bliver efter bæredygtighedstandarder, og så har vi sat kursen for at rekruttere og fastholde dem, der passer på vores børn, sårbare og ældre via mere uddannelse og teamarbejde. Jo, SF er godt tilfredse med vores aftryk på budgettet for 2022”.

  På vegne af Det Konservative Folkeparti udtaler Lars Gravgaard (C):

  ”Vi vil noget andet! Og det vil vi stadigvæk, men Det Konservative Folkeparti er med i budgetforliget for 2022 efter forhandlinger der har vist, at der er en vilje til også at tilgodese vores ønsker. Der hersker ingen tvivl om, at vi gerne havde set nogle flere borgerlige aftryk, men vi er med og har derfor politisk indflydelse i 2022. Det var vigtigt for os, at få tildelt midlerne til det generelle løft af folkeskolen efter princippet, at alle elever har ret til et løft, det samme løft for alle! Desværre er det kun for 2022, men vi vil arbejde på, at det også kommer til at ske fremover. Husk på, at der er tale om ekstra midler, de oprindelige tildelinger er sket efter socioøkonomiske beregninger, så skolerne bliver tilgodeset i henhold til elevgrundlaget. Andre gode ting er fortsættelse af støjpuljen, en ny varig pulje til voksenlærlinge og praktikpladser og elever i sin helhed, fokus på vagtens arbejde samt penge til renovering af blandt andet Roskilde Kro. Derudover ser vi frem til analyserne af forbruget indenfor skole, ældre og dagtilbudsområdet, da det virker forkert at vi ligger i top med forbrug og i bund med resultaterne.  Albertslund står på tærsklen til en historisk byudvikling, og det glæder os derfor, at der også i 2022 er fokus på byudviklingen. Set med vores øjne, så står Albertslund foran spørgsmålet ”udvikling eller afvikling?” Vi vælger udvikling, for vi kan ikke fortsætte med at overforbruge, og derfor skal der flere borgere til at betale og der skal styr på økonomien, og netop det giver denne budgetaftale mulighed for.”

  Hediye Temiz (B) fra De Radikale siger om deres baggrund for at gå med i budgetaftalen:

  "Radikale Venstre tog til forhandlingerne med et ønske om at gøre Albertslund grønnere, friere og stærkere - og med denne budgetaftale er vi nu et skridt tættere på det. Vi går nogle spænende år i møde, hvor byen skal udvikles en masse. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget bæredygtigt når der skal bygges nye institutioner m.v. Samtidig er vi også glade for, at der både på dagtilbudsområdet og skoleområdet skal ses ind i, om man evt. kan få nogle temainstitutioner eller temaklasser som f.eks. kultur- og idræt. Vi er en by med et rigtig kultur- og fritidsliv, og det er positivt at der nu kommer fokus på et bredere samarbejde på tværs af forvaltningerne. Vi tog til forhandlingerne med et ønske om at styrke ungerådet, sætte skolerne mere fri, at der skal bygges bæredygtigt og muligheden for at sænke skatten når der er det økonomiske råderum til det. Det er vi lykkedes med, og derfor er vi glade for at være en del af en grøn, fri og stærk budgetaftale.” 

  På vegne af Venstre siger Sofie Amalie Buhl Blomsterberg (V) om budgetaftalen:

  ”I Venstre er vi tilfredse med budgetaftalen. Særligt er vi meget glade og stolte over at kunstgræsbanen hos BS72 rykkes frem med start i 2022 og færdiggørelse i 2023. Det er noget, vi har kæmpet for i 12 år, og som nu endelig ser ud til at lykkedes. Det er noget vi ved kommer til at løfte BS72 og tiltrække flere medlemmer til klubben. Derudover er vi også glade for at mange af besparelserne på velfærdsområdet er pillet ud, og at vi arbejder hen mod et varieret udbud af daginstitutioner, både på størrelse, temaprofiler og placeringer.