Gå til hovedindhold

Humanitære organisationers adgang til rådhuset

Indsamlinger på rådhuset til humanitære organisationer tillades kun i tilfælde af ekstraordinære katastrofer.

Indhold

  Humanitære organisationer o. lign. griber i stigende omfang til aktiv information om deres arbejde med opfordring til borgerne om at yde bidrag (såkaldt 'canvassing'). På rådhuset er der tidligere set eksempler på, at bl.a. Børnefonden og Care Danmark har lavet aktiv canvassing.

  På den ene side er det godt at være god. På den anden side kan det indebære nogle gener for medarbejdere at blive kontaktet på denne måde (beslutning om bidrag bliver måske ikke helt frivillig), ligesom der kan være sikkerhedsmæssige risici ved at ikke-ansatte på denne måde bevæger sig rundt i gangene. Hertil kommer at det generelt - hvis det tager til i omfang - kan virke forstyrrende i arbejdet.

  Som udgangspunkt tillades denne aktive indsats i form af indsamlinger og canvassing på rådhuset kun ved helt ekstraordinære katastrofer, f.eks. som i tilfældet med Tsunami-katastrofen.

  Tilladelse
  Det er Økonomi & Stab, der er bemyndiget til at give tilladelse. Såfremt medarbejdere (hvad enten det er i Borgerservice, vagten eller blot på de enkelte kontorer) støder på indsamlere eller aktivister fra humanitære organisationer, skal de sikre sig, at de pågældende har indhentet tilladelse fra ØS til deres canvassing, eller alternativt sikre sig, at de pågældende bliver henvist til at bede om tilladelse i ØS. Når ØS har givet tilladelse til indsamling, sendes en orienterende mail til alle på rådhuset.

  Vedtaget af direktørgruppen, februar 2005