Gå til hovedindhold

Miljøpædagogik og miljøformidling

Her kan du finde eksempler på miljømål omkring miljøpædagogik og -formidling.

Indhold

  • Vi vil arbejde for at børnene får større bevidsthed om og forståelse for, at vi skal passe på miljøet, ved selv at være med til at få køkkenhaven, drivhuset, blomsterbede og blomsterkasser til at fungere.
  • Vi vil fortsætte arbejdet med at indrette vores udeområde på en måde så børnenes nysgerrighed stimuleres. Så der er mulighed for at undres og undersøge dyr og insekter, og at eksperimentere og forarbejde frugt og grønt.
  • Vi fortsætter vores arbejde med at udvikle børnenes nysgerrighed og handlekompetence i forhold til at være nysgerrige og undersøgende i forhold til naturfænomener. Derudover arbejder vi aktivt med og i vores nyttehave. Vi planter og plejer grøntsager, høster og tilbereder afgrøderne. Derudover ønsker vi at arbejde med at forældrene får indsigt i, hvordan man kan bruge afgrøderne som ingredienser i måltider for på den måde, at sikre at tankerne omkring økologi og sund mad kommer ud over døren i institutionen.
  • Vi går også ud i naturen og finder bl.a. æbler og rødbeder. Vi tilbereder dem på forskellige måder, for at vise børnene, at man ikke behøves at finde mad i supermarkedet, pakket ind i noget der senere bliver til affald.
  • Besøg fx vores genbrugsstation "Materialegården", hvor børnene kan lære om affaldssortering, som rækker ud over det, vi gør her i børnehaven.
  • Fokus på miljø. Her fortæller vi børnene, at de kan gøre en indsats ved at slukke lyset, når de forlader et rum samt i de lyse timer, huske at slukke for vandet efter endt afvaskning af hænder, og ved at tegne på begge sider af et papir. Vi opsætter et point-sytem-ark, hvor børnene får en stjerne hver gang de har husket en af ovenstående ting.
  • Ekskursion med personalet til Vestforbrænding i Glostrup.
  • Vil vil gøre opmærksom på vores miljøarbejde i Jobcentrets nyhedsbreve.
  • Vi vil gennem matematik- og naturfagsundervisningen følge Fælles Mål for fagene og give eleverne viden om, forståelse for og indsigt i bl.a. CO2 udledning og vedvarende energi. Vi vil gøre naturfag og matematik sjovt og praktisk anvendeligt i hverdagen.
  • Vi vil tydeliggøre elevernes rolle i at passe på miljøet og være miljøbevidste. Samt få en forståelse af samfundets rolle i forhold til miljøspørgsmål.
  • Vi vil give eleverne kendskab til, hvordan man som borger har et ansvar for meget energi, man selv forbruger. Eleverne skal indsamle data om, hvor meget energi der bliver brugt i deres egne hjem.
  • Øge elevernes viden om affald og vandets muligheder. Besøge Vestforbrænding og Avedøre Spildevandscenter.
  • Vi vil besøge Agendacentret, for at gøre medarbejderne i hjemmeplejen bevidst om, hvad Agendacentret er, og hvad centret kan bruges til.