Gå til hovedindhold

Affald

Se eksempler på miljømål omkring affald.

Indhold

  • Vi vil skrive til alle, der uopfordret sender tidsskrifter, som vi ikke ønsker at beholde. Vi vil også skrive til alle, der sender et for stort antal pjecer eller større publikationer.
  • Vi vil vise børnene hvordan "gamle" materialer kan genbruges til nyt. For eksempel ved at lave sækkestole og puder ud af gamle cowboy bukser. Lave smykker ud af gamle cykelslanger. Lave robotter ud af elektroniske og mekaniske rester. Male glas fra smøreost, og lave dem til lysestager. Male metallåg eller dekoreres dem med pailletter, og laver dem til uroer. Male mælkekartoner og bruge dem til lanterner.
  • Vi vil kompostere køkkenaffald og amdrester og bruge mulden til vores planter
  • Vi vil fortsætte med kildesortering og lærer børn og voksne hvor papiret og pap smides ud til genbrug.
  • Vi vil lave genbrug med en tøjbyttedag, hvor forældre kan aflevere og hente brugt tøj til deres bøn fra andre børn
  • Vi vil forbedre forholdene sådan, at alle affaldstyper får deres egen afdeling i indhegningen. Vi laver evt. et mindre skur til affaldsindhegningen, som kan låses af til de fraktioner der kræver det.
  • Det er vigtigt at børnene lærer at sortere affald fra frugt og grønt til kompostering. Vi vil indkøbe nogle grønne bøtter til grønt affald, der skal komme ind sammen med bøtten til almindeligt affald på vores rulleborde ved spisning. Vi vil bede børnene om at smide frugt og grønt-rester i den grønne bøtte og snakke med dem om kompostering.
  • Vi har lavet an aftale med Vestforbrændingen om at vi indsamler batterier. 2 gange årligt bliver batterierne afhentet, og institutionen får 3,50 kr. pr. kg indsamlet batterier. Vi har besluttet at pengene skal gå til velgørende formål i den 3 verden.
  • I en måned blev alle madrester fra frokosten sendt tilbage til køkkenet inden det blev smidt ud. Her blev disse vejet og noteret. Månedens projekt førte til gode diskussioner om forholdet mellem børns selvstændighed, (selv at vurdere hvor stor en portion der skal på tallerkenen), service og "tagtøj" og hvor meget mad der blev sendt ind på stuerne til frokost som udgangspunkt.
  • Vi sælger hjemmelavede is i plastik kopper, både genbrugs og plastik kopper. Dem vil vi gerne have retur, i stedet for de bliver sat tilfældigt rundt omkring, eller smidt udenfor. Vi vil sætte 1 kr. pant på, ved køb af en is. Den får man retur, når man afleverer bægeret.