Gå til hovedindhold

Praktiske informationer

Læs om regler og find praktiske informationer. OBS: Siden er under opbygning.

Indhold

  Loungen fungerer som frokoststue for personalet mellem kl. 11.00-13.00. (Udenfor dette tidsrum kan lokalet bookes til møder).

   

  Christina Larsen sørger for almindelig orden, at sætte opvaskemaskiner i gang og tømme dem efter brug.

  Du skal rydde op efter dig når du har spist, stille dit service i opvaskemaskinen osv.

  Omklædnings- og baderum findes på niveau 0 i Sundhedshuset, ved personaleindgangen.

  Der er skabe til alle medarbejder, du skal selv medbring en hængelås. Der må ikke sættes klistermærker og lignende på skabet.

  Kontorartikler bestilles af administrationen i Genoptræningen. (Pt. Christina)

  Bruttoliste med standard sortiment er under udarbejdelse (Karin Raasdal Hansen)

  Hvis du vil bestille noget særskilt, skal du aftale dette med din nærmeste leder.

  Sygeplejeartikler bestilles af Sygeplejeklinikken.

  Hvis du vil bestille noget særskilt, skal du aftale dette med din nærmeste leder.

  Den officielle adresse for Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj er:
  Skolegangen 1, 2620 Albertslund

  Parkering

  Er du i egen bil, kan du benytte p-pladsen ved Føtex, hvor der er parkering uden tidsbegrænsning i den del, der ligger længst væk fra Føtex. 

  Det er også muligt at parkere på Vognporten.

  P-kælderen under Kvickly ved Stationsporten har 2-timers parkering.

  Der bliver løbende foretaget parkeringskontrol på de tidsbegrænsede parkeringspladser.

  Cykel 

  Er du på cykel, kan du parkere din cykel i den aflåste cykelparkering foran personaleindgangen.

  Gående

  Sundhedshus og plejecenter ligger tæt på Albertslund Station og busholdepladsen, hvorfra der er adgang til Sundhedshuset via Stationstorvet, Bytorvet og Skolegangen.

  Du kan anmode om at låne et trænings- eller mødelokale i Sundhedshuset via borgerportalen.

  Hvis du allerede har et login til portalen, kan du bruge det eksisterende, ellers kan du nemt oprette dig som bruger.

  Inden du anmoder om et lokale

  Inden du indsender en anmodning om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læs om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

  Læs retningslinjer for lån af lokale


  Kriterier for lån af lokaler

  Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

  1) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

  2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

  3) Øvrige formål, primært med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

  Anmod om lokaler via dette link

  Hvad gør jeg med ind- og udgående post?

  Udgående post

  Afleveres i lokale 1.025, hvor der er en brevbakke til udgående post. Rådhusbetjentene henter posten om formiddagen.

  Hvis du ikke når at aflevere din udgående post inden rådhusbetjentenes besøg i Sundhedshuset, kan du aflevere udgående post i betjentstuen i A-huset senest kl. 14.30.

  Indgående intern post

  I lokale 1.025 er der en brevbakke til indgående intern post (post fra andre afdelinger i kommunen).

  Indgående post 

  Sørg for at der bliver skrevet tydelig modtagerinformation:

  Navn, afdeling, lokalenummer og evt. telefonnummer.

  Så kan postbuddet finde frem til rette kontor og modtager.

  Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en plan for affaldssortering.

  Hvis du er i tvivl, kontakt John Lynge Pedersen på mail: jyp@albertslund.dk

  En dør, der binder, en lampe, der ikke virker - kontakt John.

  Kommer du ud for fejl og mangler i huset - et toilet, der løber, en dør, der binder eller virker lyset pludselig ikke?

  Så kontakt John Lynge Pedersen på jyp@albertslund.dk

  BSV – Sundhedshuset & Albertshøj ALLE Alt personale (omfatter ikke café Albertine og Fodterapien)

  BSV – plejebolig – Albertshøj Alle.

  Alt personale på Albertshøj inkl. Administrationen

   

  BSV – Plejebolig Administrationen

  Det administrative personale + kostpigerne + Udviklingssygeplejerske + Serviceleder + Servicemedarbejder

   Postkasser til de enkelte afdelinger i Sundhedshuset:

  BSV – Sundhedshuset Genoptræningen

  BSV – Sundhedshuset Omsorgstandplejen

  BSV – Sundhedshuset Rehabiliteringen

  BSV – Sundhedshuset Sundhedsgruppen mf

  BSV – Sundhudshuset Sygeplejeklinik

  Postkasser til de enkelte afdelinger på Albertshøj: 

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 1   (3. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 2   (3. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 3   (4. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 4   (4. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 5   (4. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 6   (5. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 7   (5. sal)

  BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 8   (5. sal)

  BSV – Plejebolig indflytning/dødsfald   (Benyttes kun af personalet i plejebolig Albertshøj

  (Tilføjes manuelt: apoteket@albertslundapotek.dk + JEJ@albertslundbib.dk +

                        Boligadm.@ok-fonden.dk )

  Der vil blive udarbejdet en miljøhåndbog.

  Sundhedshuset Albertslund er røgfri zone, både inde og på udearealer: træningshaven og cafétorvet foran hovedindgangen. Hverken beboere, besøgende, ansatte eller andre må ryge i sundhedshuset.

  Alle fællesarealer i Plejecentret Albertshøj er røgfri, dog må beboere og deres gæster ryge i deres egen bolig samt i et begrænset område af taghaven.
  Rygepolitikken gælder også for e-cigaretter.

  Særligt for ansatte
  Ansatte, der skal ryge, henvises til løbegangen. Rygning giver ikke ret til flere pauser, og rygning udendørs skal indpasses i det daglige arbejde, og kun når det ikke er til gene for det daglige arbejde. Lederen afklarer eventuelle uoverensstemmelser i den forbindelse.

  Hvor må ansatte, beboere og besøgende ryge?

   

  Rygere henvises til hjørnet overfor indgangen til løbegården – se tegning.

   

  Det er ikke tilladt at ryge foran indgange eller på det lille torv ud for hovedindgangen.

   

   

   

   

  For beboerne i plejeboligerne og i rehabiliteringen er følgende gældende:

  Beboere og ”rehabilitenter” må ryge på den store tagterrasse omkring de opsatte askebægre på arealet ved muren mod Albertslundvej

  Det bemærkes at gæster og personale ikke må ryge her – tilladelsen gælder alene beboere i huset.

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at rette henvendelse til leder af Sundhedshuset, Mette Gerhard.