Gå til hovedindhold

Service i daginstitutionerne

Servicesjakket er vicevært for de kommunale daginstitutioner og varetager en bred vifte af indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Indhold

  Materialegårdens servicesjak kan kontaktes angående mindre håndværksmæssige opgaver.

  Servicesjakket kontaktes på servicesjakket@albertslund.dk

  I akut tilfælde kontaktes sjakbajs Michael Christensen på tlf. 2267 0765

  Servicesjakkets opgaver er primært indendørs, og kan være:

  • Flytning, opsætning og nedtagning af hylder
  • Mindre bygningsvedligehold både inde og udendørs
  • Bortskaffelse af farligt affald
  • Reparation af ødelagte affaldscontainere

  Opgaver, som løses mod betaling:

  Materialegårdens servicesjak kan også løse opgaver mod ekstra betaling. Det vil altid blive oplyst til leder inden igangsættelse om der er tale om en opgave som udføres mod betaling. Disse opgaver kan være:

  • Reparation af terrænudstyr kan rekvireres mod timebetaling
  • Al indkøb af inventar påhviler institutionen. Servicesjakket kan foretage indkøb mod timebetaling.
  • Større malerarbejde både inde og udendørs, kan udføres mod rekvisition
  • Almindelig maling samt oliebehandling af legeredskaber, hegn, hus samt øvrige redskaber
  • Hvepse
  • Større oprydningsopgaver (egenbetaling for bortskaffelse af storskrald)

  Hvis vi ikke kan klare opgaven og må rekvirere ekstern hjælp, vil institutionens leder blive orienteret inden det iværksættes.