Gå til hovedindhold

Bygningssyn

Læs om processen for bygningssyn. Se hvad du skal forberede og hvilken tilbagemelding du kan forvente.

Indhold

  Hvert år afholdes der bygningssyn på samtlige af kommunens ejendomme. Bygningssynets primære formål er at registrere bygningernes vedligeholdelsesmæssige tilstand med henblik på prioritering af de kommende års vedligeholdelsesbudgetter. Desuden er det også det tidspunkt på året, hvor vi i fællesskab får lejlighed til at tage en overordnet drøftelse om ejendommen. Eventuelle forslag til vedligeholdelsesarbejder og ønsker til nye aktiviteter skal som hovedregel fremkomme i forbindelse med det årlige bygningssyn.

  Før bygningssynet

  Bygningssynet foretages hen over året, typisk i perioden juni - november. Ejendom, Vej & Park indkalder lederen af ejendommen til bygningssynet senest 3 uger før.

  Forud for bygningssynet skal lederen foranledige en gennemgang af bygninger, lokaler, legeplads og udearealer med henblik på det forestående bygningssyn.

  Teknisk servicepersonale kan deltage på bygningssynet.

  Efter bygningssynet

  Bygningssynet udmønter sig i en bygningssynsrapport, som beskriver de vedligeholdelsesaktiviteter, som bør gennemføres for at holde ejendommen i god stand. Rapporten udsendes til brugerne senest 3 måneder efter synets afholdelse.

  På baggrund af alle de afholdte bygningssyn og hertil hørende bygningssynsrapporter udarbejder afdelingen en mødesag til det ansvarlige politiske udvalg om prioritering af det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse (bygningsvedligeholdelsesrammen). Indstillingen godkendes på Kommunalbestyrelsen i marts eller april.

  Ejendom, Vej & Park retter henvendelse til lederen i tilfælde, hvor der gives bevilling til særlige arbejder.