Gå til hovedindhold

Årshjul for bygningssyn og planlagt vedligehold

Registrering, planlægning og udførelse af vedligeholdelse af de kommunale ejendomme kan vises i et årshjul.

Indhold

    I andet halvår gennemføres bygningssyn på alle de kommunale ejendomme, hvor bygningens vedligeholdelsesmæssige tilstand registreres. På baggrund af de afholdte bygningssyn opstilles en prioriteret liste over de vedligeholdelsesarbejder, som foreslås gennemført det pågældende år. Denne prioritering sendes til godkendelse i politiske udvalg. Når sagen er godkendt og pengene bevilget udfører Ejendom, Vej & Park de prioriterede arbejder, hvorefter processen starter forfra igen.

    Årshjul for planlagt vedligehold