Gå til hovedindhold

Udlån af offentlige bygninger og arealer

Se hvilke regler der er for udlån af offentlige bygninger og arealer.

Indhold

  Ved privat brug af de kommunale ejendomme stiller Ejendom, Vej & Park en række krav, som skal være opfyldt. Dette er for at sikre, at der ikke sker skade på bygningerne.

  • Udlånet skal være godkendt af lederen på den pågældende ejendom
  • Vi forventer, at der bliver passet på ejendommen og at der tages hensyn til naboerne
  • Levende lys skal slukkes
  • Når bygningen forlades skal vinduer og døre lukkes og låses og alt lys skal slukkes

  Skader

  Hvis der sker skade på ejendommen i forbindelse med et privat arrangement vil udgifterne til reparation af skaderne blive pålagt institutionen. Hvis skaden forvoldes ved en grov uagtsom handling eller forsætligt vil der blive fremsendt erstatningskrav over for skadevolder.

  Udlån af kommunale arealer til arrangementer

  Albertslund Kommune udlåner hvert år kommunale arealer til mange forskellige arrangementer indenfor for eksempel motion, musik, underholdning, marked eller til private. Hvis du ønsker at afholde et arrangement eller på anden måde ønsker at bruge et kommunalt areal, skal du søge om at få en midlertidig brugstilladelse. Læs mere på hjemmesiden og se hvordan du søger.