Gå til hovedindhold

Ombygninger

Se hvad Ejendom, Vej & Park hjælper jer med i forbindelse med ombygning.

Indhold

  Af og til kan man have behov for at ændre i de fysiske rammer, så bygningen kan bidrage med noget nyt og mere.

  Der er dog en række forhold man som bygningsbruger skal være opmærksom på, hvis man ønsker at bygge om eller ændre i bygningen.

  Inden du går i gang

  De medarbejdere i Ejendom, Vej & Park som har at gøre med de kommunale ejendomme har alle en byggeteknisk uddannelse og har derfor kompetencer i at skabe gode fysiske rammer.

  Derfor skal Ejendom, Vej & Park altid kontaktes, inden I går i gang med fysiske ændringer i bygningen. Måske er det slet ikke nødvendigt at foretage ombygninger for at løse de udfordringer I står overfor - måske de kan løses ved at anvende de eksisterende rammer på en anden måde, hvilket sparer både tid og penge.

  Hvis det alligevel viser sig, at der er behov for ombygning bistår Miljø & Teknik med råd og vejledning.

  Eventuelle udgifter i forbindelse med ombygning afholdes af institutionen selv.

  Under arbejdet

  Inden det ændrede lokalebrug eller ombygningen går i gang skal der indhentes godkendelse hos Ejendom, Vej & Park. Dette er for at sikre at gældende lovgivning overholdes herunder arbejdsmiljøregler.

  Ejendom, Vej & Park hjælper gerne med tilsyn og kontrol af de håndværkere, der udfører arbejdet.