Gå til hovedindhold

Akutte skader og driftproblemer

Her kan du se hvem du skal kontakte, hvis du har akutte skader eller driftsproblemer.

Indhold

  Akutte skader

  Ved akutte driftsproblemer bedes du kontakte Ejendom, Vej & Parks callcenter.

  Akutte driftsproblemer er for eksempel sprungne vandrør, vand som drypper ind fra taget, knuste ruder, manglende varme med mere.

   

  Callcenteret er åbent mandag–fredag kl. 8.30 – 15.00.

  Send en mail til: Pia Bronke Petersen på pbt@albertslund.dk eller Lene Jørgensen på ljg@albertslund.dk

  - eller ring på tlf. 4368 6750.

   

  I nødstilfælde kan du, udenfor callcenterets åbningstid, tage kontakt til Rådhusvagten på tlf. 4368 6767.

   

  Indbrud, brand, hærværk mv.

  Hvis du har haft indbrud eller hærværk skal du udover at kontakte Callcentret også udfylde en skadeanmeldelse i kommunens forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz.

  Formålet med at udfylde skadeanmeldelsen er et vigtigt led i kommunens risikostyringsarbejde og styrker kommunens mulighed for at forebygge, at lignende hændelser gentager sig.

  Der gives kun erstatning, hvis skadesanmeldelsen er modtaget og skaden er anerkendt.

   

  For at få udbetalt en eventuel erstatning skal institutionen indkøbe nyt inventar og sende fakturaen via Opus til Ejendom, Vej & Park, som betaler fakturaen.