Gå til hovedindhold

Myndighedspåbud

Se hvad du skal gøre, hvis i får et myndighedspåbud.

Indhold

  En række forskellige myndigheder kontrollerer løbende, at kommunen overholder gældende lovgivning og regler. Det drejer sig både om Arbejdstilsynet, Levnedsmiddelkontrollen, Hovedstadens Beredskab mv. Myndighederne afholder forskellige former for tilsyn på kommunens ejendomme – både ved konkrete problemer på en given arbejdsplads eller generelle screeninger på specifikke områder, for eksempel støjbelastning i daginstitutioner.

  Når myndighederne kommer på besøg vil Ejendom, Vej & Park hvis muligt gerne være til stede for bedre at kunne gå i dialog med myndighederne. Derfor bedes lederen tage kontakt til Ejendom, Vej & Park inden tilsynet.

  Brandsyn

  Brandsyn foretages af Hovedstadens Beredskab i samarbejde med bygningsbrugerne. På baggrund af brandsynet udarbejdes en brandsynsrapport. Påbud i brandsynsrapporten skal som hovedregel udbedres af brugerne, dog sørger Ejendom, Vej & Park for at opfylde krav, der stilles til brandanlæg eller krav som har bygningsmæssig karakter.
  Hvis du har spørgsmål til brandsynsrapporten kan du tage kontakt til Lars Voldum på lars.voldum@albertslund.dk eller tlf. 4368 6706.

  Hvis ikke brugerne følger de i brandsynsrapporten anførte henstillinger, forbeholder Ejendom, Vej & Park sig retten til at pålægge ejendommens brugere at betale for ændringer af fysiske forhold.

  Arbejdstilsynet, Levnedsmiddelkontrollen og øvrige myndigheder

  Disse myndigheder har en række forskellige tilsynsbesøg med hvert sit formål. Fælles for tilsynsbesøgene er, at det er nødvendigt med en tæt kontakt mellem brugere og Ejendom, Vej & Park.

  Myndighederne sender som oftest de skriftlige påbud til den bygning, hvor de har været på tilsyn. Derfor skal disse påbud sendes i kopi til Ejendom, Vej & Park i de tilfælde det drejer sig om de fysiske forhold. Rapporten skal sendes til den person, som er bygningsansvarlig i Ejendom, Vej & Park.

  Udbedring af problem samt tilbagemelding til myndigheden sker i samarbejde mellem Ejendom, Vej & Park og arbejdsmiljøgruppen på stedet.