Gå til hovedindhold

Diamanten og seks guldkorn

Et godt job på en god arbejdsplads indeholder en diamant og seks guldkorn.

Indhold

  I en globaliseret verden går det stærkt, og det ses på arbejdsmarkedet. Tingene går skævt, når:

  • forandringshastigheden bliver for høj
  • forandringerne ikke har et acceptabelt og forståeligt formål
  • forandringer ikke gennemføres på en retfærdig og ordentlig måde

  Modellen er ifølge professor Tage Søndergaard Kristensen, der står bag tesen, ganske enkel:

  • Jobusikkerhed, omstruktureringer, nedskæringer og udlicitering fører til
  • manglende kontrol, social støtte, mening, forudsigelighed, belønning, retfærdighed og tillid
  • som igen fører til stress, usikkerhed, håbløshed og kynisme, hvor engagement og motivation forsvinder.

  Løsningen er et godt og udviklende arbejdsmiljø – de seks guldkorn - baseret på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne – diamanten.

  For at en organisation kan løse sin kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

  Diamanten i Social Kapital har tre kanter:

  • Tillid - er afgørende for kvalitet i arbejdet, jobtilfredshed og helbred, og den indbyrdes tillid er afgørende for samarbejdet i organisationen.
  • Retfærdighed - handler om, hvordan organisationen agerer i den forskel i magt, der er i organisationen og om tingene foregår på en fair måde.
  • Samarbejde -  omfatter interaktionen mellem medarbejdere, og mellem medarbejdere og ledelse.

  Mange års arbejdsmiljøforskning har vist, at følende seks fuldkorn er helt centrale for arbejdsmiljøet:

  • Indflydelse på eget arbejde – indflydelse på egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet, arbejdsstedets indretning, hvem du arbejder sammen med og arbejdets placering.
  • Mening – følelse af mening og sammenhæng. Det handler f.eks. om at kunne se, hvordan man bidrager til kerneopgaven og for f.eks. borgerne.
  • Forudsigelighed – tryghed og sikkerhed om de store linjer i organisationen.
  • Støtte – social forankring og integration i forhold til kolleger og ledelse. Støtten kan både være praktisk og psykologisk. God støtte er støtte, der kommer på den rigtige måde og på det rette tidspunkt. 
  • Belønning – handler om belønning for arbejdet og oplevelsen af værdsættelse af indsatsen. En god belønning, skal stå i forhold til indsatsen. Ellers vil den opleves som uretfærdig.
  • Krav i arbejdet – personlig udvikling og vækst med passende krav. Her ved den enkelte, hvilke forventninger, der er og hvornår arbejdet er godt udført. Krav kan være kvantitative (mængde og tempo), følelsesmæssige og sociale.

  De fem første guldkorn kan man ikke få nok af, men det sjette guldkorn skal være passende for den enkelte, for at arbejdsmiljøet er godt.