Gå til hovedindhold

FAQ

Spørgsmål og svar om rygepolitikken.

Indhold

  Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder derfor også, hvis du er til møde ude i byen eller på vej mellem to steder.

  Det må du ikke, men medarbejdere som ikke har betalt frokost kan ryge i deres frokostpause. Dog må rygningen ikke foregå på arbejdspladsens matrikel eller være til gene for kollegaer og borgere.

  Nej, det er besluttet, at medarbejdere ikke må ryge på kommunens arbejdspladser. Du må derfor ikke ryge i den betalte arbejdstid og skal forlade kommunens arbejdsplads, før du ryger.

  I enkelte overenskomster har medarbejdere selvbetalte pauser. Medarbejdere må godt ryge i selvbetalte pauser, men det må ikke foregå på arbejdspladsens matrikel eller være til gene for kolleger eller borgere under eller efter rygningen. Albertslund Kommune appellerer til at alle medarbejdere støtter op om intentionerne i rygepolitikken.

  En række kommuner udbyder i samarbejde med apoteker gratis rygestopkurser for deres borgere. Medarbejdere, der bor i Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup, Hvidovre, Tårnby eller Dragør kommuner kan fx. søge kursus på Albertslund Apotek

  Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt. Vi har tillid til, at alle medarbejdere overholder de regler, der gælder på arbejdspladsen.

  Det er ikke tilladt at ryge e-cigaretter i arbejdstiden. Forbuddet gælder tobaksprodukter som E-cigaretter, damper, vandpibe, skrå, snus og andre tobaksprodukter.

  Rygestopmedicin - fx nikotintyggegummi- og plastre er selvfølgelig i orden at benytte for at holde rygestoppet ved lige eller som hjælp til at overholde røgfri arbejdstid.

  Der må ikke ryges i kommunens / arbejdspladsens biler – heller ikke uden for arbejdstiden.

  Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, indkalder leder medarbejderen til en samtale. Fortsætter man med at ryge i arbejdstiden, vil man blive indkaldt til en tjenstlig samtale og tildelt en advarsel. Fortsætter medarbejderen med at ryge i arbejdstiden, vil vedkommende blive afskediget.

  Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at retningslinjerne bliver fulgt. De er tillid til, at alle medarbejdere overholder de regler, der gælder på arbejdspladsen.

  Nej, personalemøder er del af arbejdstiden, og de er derfor røgfri.

  Deltagelse i uddannelse, kurser og seminarer i arbejdstiden er omfattet af rygeforbuddet – uanset om det foregår på eller udenfor kommunens matrikler.

  Et dagplejehjem er en offentlig institution i den tid, hvor der passes børn, og derfor må der ikke ryges i hjemmet i arbejdstiden – hverken af dagplejeren eller af andre.

  Rygeforbuddet omfatter også samarbejdspartnere, konsulenter, frivillige og aktiverede borgere, som udfører opgaver på kommunens arbejdspladser.

  Heller ikke borgere eller gæster må ryge i kommunens bygninger eller matrikler.

  Nej. De nye regler betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden eller på kommunens arbejdspladser. Dette kan der ikke dispenseres fra.

  Røgfri arbejdstid gælder i hele arbejdstiden. Albertslund Kommune har tillid til, at medarbejdere efterlever dette, men vil ikke kontrollere det.

  Røgfri arbejdstid gælder i hele arbejdstiden, også når du sidder i din egen bil. Hvis du vælger at ryge i bilen på vej til arbejde, skal du være opmærksom på, at rygningen ikke bliver til gene for andre under eller efter rygningen.