Gå til hovedindhold

Retningslinje for krænkende handlinger på arbejdspladsen

Læs KommuneMEDs retningslinje mod krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Indhold

  Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er acceptabel kollegial adfærd på èn arbejdsplads, kan blive opfattet som krænkende på en anden. Krænkende handlinger kan antage forskellige former i forskellige kulturer. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for. En nærmere undersøgelse bør afdække de faktiske handlinger og de involverede personers opfattelse af disse. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. Det gælder også for vidner samt ansatte, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handler, herunder mobning og seksuel chikane.

  Af AT-vejledning 4.3.1. af februar 2019 fremgår det, at grove enkeltstående krænkende handlinger kan være traumatiserende, og derfor skal arbejdsgiveren tilbyde psykisk førstehjælp. Albertslund Kommune har en aftale med Falck HealthCare, som tilbyder individuel psykologisk støtte til medarbejdere.

   

  Nedenstående retningslinje er godkendt i KommuneMED den 4. februar 2011

  Albertslund Kommunes personalepolitiske målsætninger fastslår, at krænkende adfærd mod medarbejderne er uacceptabelt og skal forebygges og afhjælpes. Der er derfor besluttet nedenstående retningslinjer for forebyggelse og afhjælpning af krænkende adfærd, herunder mobning og seksuel chikane. 

  • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
  • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede krænkerer. Drag ikke forhastede slutninger.
  • Gør det klart, at mobning og seksuel chikane er en uacceptabel adfærd, som må ophøre med det samme.
  • Kontakt evt. Økonomi og Stab med henblik på hjælp til mediation/konfliktopløsning mellem parterne.
  • Inddrag alle parter - herunder eventuelle vidner. Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt. Vær forberedt på, at krænkende handlinger kan virke stærkt nedbrydende, og at ofre kan have en forstyrret og unormal adfærd.
  • Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel. Med andre ord, hav fokus på adfærden, bliv på egen banehalvdel og "gå efter bolden ikke manden".
  • Søg enkle og praktiske løsninger. Gode løsninger er bedre end absolutte sandheder om konflikten og dens årsag.
  • Søg løsninger - det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Sager om krænkende handlinger bør derfor i udgangspunktet mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre.
  • Det er dog nødvendigt at møde krænkerer med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis karakteren af krænkelsen er meget grov. Sanktionerne kan afhængigt af situationen, være:
   • en alvorlig samtale hos lederen,
   • en tjenstlig samtale eller i værste fald, ved gentagne overtrædelser af ledelsens henstillinger om ændret adfærd,
   • at den pågældende bliver afskediget.
  • Sørg for rehabilitering af den krænkede. Det er vigtigt, at have nogen, der kan lytte og tage oplevelserne alvorligt. Albertslund Kommune har en aftale med Falck HealthCare, som tilbyder individuel psykologisk støtte til medarbejdere.
  • Imødegå rygter, f.eks. gennem information til kolleger.
  • Hvis ansatte har været sygemeldte, skal behovet for en langsom og skånsom tilbagekomst til arbejdspladsen drøftes med den ansatte.
  • Tag også hånd om ofre, selv om der ikke er nogen krænkerer. Nogle mennesker kan føle sig systematisk udsat for andres krænkende handlinger over lang tid, uden at der nødvendigvis er nogen, som med viden og vilje er ude på at plage vedkommende.
  • Tag hånd om ansatte, som uretmæssigt anklages for at være krænkende. Også de kan have brug for en særlig indsats for at genetablere forholdet til kollegerne. Der kan f.eks. være behov for offensivt at imødegå rygter om mobning.
  • Det er et fælles problem på arbejdspladsen, at der forekommer mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger. Men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.

  Se mere om, hvordan du håndterer krænkende adfærd i "Værktøjskassen"

  Se også Chefforums 11 punkter om arbejdsmiljø

  JBN/20.04.2021