Gå til hovedindhold

Skadedyr

Se hvad du skal gøre, hvis du har skadedyr som ræve, rotter, mus, bier og hvepse, samt hvad du kan gøre for at forebygge det.

Indhold

  For at undgå skadedyr er der en række faktorer, man skal være opmærksom på:

  • Der må ikke ligge madrester omkring bygningen
  • Affaldscontainere skal være lukkede
  • Hønsegårde og kaninbure skal være rottesikret
  • Foder til dyr skal opbevares i lukkede beholdere

  På kommunens hjemmeside kan du læse mere om skadedyr og om hvordan du skal forholde dig ved eksempelvis rotter. På siden kan du også anmelde forekomst af rotter.

  Ejendom, Vej & Park er ansvarlig for at foretage rottesikring af bygninger, hvis rottebekæmperen anser dette for værende nødvendigt for at undgå fremtidige rotteangreb.

  Bekæmpelse af ræve, mus, bier, mv. (undtagen rotter) skal institutionen selv foretage og finansiere. Det anbefales at man bruger det firma der foretager rottebekæmpelse for kommunen. 

  Kontakt Andreas Hedeby Jensen i Miljø & Teknik for bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. 

  Materialegårdens servicesjak kan være behjælpelig med fjernelse af hvepse.