Gå til hovedindhold

Miljø og energi

Læs om hvordan Ejendom, Vej & Park forholder sig til de kommunale bygningers miljøpåvirkninger og hvad vi i fællesskab kan gøre for at begrænse dem.

Indhold

  Vi følger løbende med i energi- og vandforbrugene i de kommunale ejendomme. Målet er at mindske forbruget. Læs her hvilke muligheder og forpligtelser du har til at deltage.

  Som en del af kommunens miljøpolitik holder Ejendom, Vej & Park øje med energi- og vandforbruget på de kommunale bygninger med henblik på at reducere forbruget.

  Fælles ansvar at være opmærksom på energiforbruget

  Som bygningsbrugere er I helt uundværlige i dette arbejde. Brugen af bygningerne har enorm indflydelse på, hvor meget den forbruger.

  Hvis du oplever, at noget er, som det ikke skal være, vil vi meget gerne have det at vide. Det kan være et toilet som løber, en radiator som er meget varm eller lys som brænder ved højlys dag. Du kan kontakte os via vores callcenter.

  Gode råd til energi- og vandbesparende adfærd kan i finde i jeres miljøhåndbog. 

  Et øget forbrug kan også skyldes fejl på noget teknik. Det følger vi op på og skal nok orientere jer, hvis dette er årsag til store udsving i jeres energi- eller vandforbrug.

  Rapport med energiforbrug én gang om måneden

  Hver måned får i tilsendt en rapport med forbruget i jeres bygning, som vi forventer at i forholder jer til. Er der et ekstraordinært højt forbrug, vil vi i samarbejde med jer afklare, hvorfor forbruget er så højt.

  Grønt regnskab én gang om året

  Hvert år udarbejder Albertslund Kommune grønt regnskab over de enkelte kommunale bygningers energiforbrug på årsbasis. Her kan du se hvordan energiforbruget har udviklet sig de seneste år i din bygning, eller du kan sammenligne din bygning med andre inden for samme kategori. Du kan også se, hvilke politiske mål, der er for reduktion af vand- og energiforbrug i de kommunale ejendomme.

  Du kan finde energi- og vandforbrug i din bygning via linket ved at skrive din bygnings navn i søgefeltet.

  Handlingsplaner for vand- og energibesparelser én gang om året

  Hvert år udarbejder Ejendom, Vej & Park handlingsplaner for at spare på vand og energi i kommunens bygninger. I vil blive kontaktet, hvis vi planlægger at gennemføre udskiftning eller renovering, som vil føre til energibesparelser i jeres bygning.

  Albertslund Kommune gennemførte i 2013 en undersøgelse af PCB i kommunale ejendomme.

  Der blev fundet PCB i de indvendige fuger i BHU Rosenly, Albertslund Stadion og Hyldagerskolen. Indeklimaet er blevet forbedret i de pågældende bygninger.

  Derudover er der fundet PCB i de udvendige fuger på en række bygninger. Dette giver dog ikke problemer med indeklimaet, og derfor er det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke nødvendigt at der iværksættes tiltag. 

  Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du rette henvendelse til Ejendom, Vej & Park

  Albertslund kommune forsøger at begrænse brugen af PVC. Læs om hvorfor og få at vide hvilke alternative byggematerialer der findes.

  PVC er et plastprodukt som benyttes i bl.a. flere byggematerialer f. eks.  afløbsrør, lister, tagplader, vinduesprofiler isolering af kabler o.lign.

  PVC opdeles i hård PVC og blød PVC. For at blødgøre PVC tilsættes blødgørere også kaldet phthalater, som øger materialets fleksibilitet. Phthalater er under stærk mistanke for at fremkalde kræft og skade reproduktionsevnen.

  Produktionen og anvendelsen af PVC menes at kunne skade mennesker og miljø. PVC udvikler skadelige stoffer, når det forbrændes, og det skal derfor sorteres fra til deponi.

  I mange tilfælde kan PVC erstattes med andre materialer eller andre og mindre skadelige plasttyper.

  Ejendom, Vej & Park kan hjælpe dig til at træffe de rette valg.

  Få hjælp til hvordan du skal bortskaffe imprægneret træ og hvad du kan gøre for at begrænse brugen af imprægneret træ, når du bygger nyt eller renoverer.

  Imprægneret træ er behandlet med træbeskyttelsesmidler. Det kan være gjort på fabrikken eller du kan selv have behandlet træet med træbeskyttelsesmidler. Træbeskyttelsesmidler indeholder biologisk aktive stoffer til beskyttelse af træværk mod nedbrydning i form af råd, svampe og skadedyr.

  Disse midler kan være kræft- og allergifremkaldende. De miljøbelastende stoffer udvaskes til jord og grundvand og i nogle tilfælde skal træ behandlet med disse stoffer håndteres som farligt affald, når det skal bortskaffes.

  I mange tilfælde er de muligt helt at undgå at benytte imprægneret træ ved at bruge andre og mere holdbare trætyper.

  Du kan kontakte Ejendom, Vej & Park, som vil hjælpe dig med, hvad du skal gøre.

  • Hvis du skal bortskaffe gammelt træ
  • Hvis du skal bygge noget nyt
  • Hvis du skal reparere noget eksisterende

   

  Læs mere om hvor, der findes asbest i de kommunale ejendomme og hvordan i skal forholde jer til det, hvis i har asbest i jeres ejendom.

  Tidligere er der over en årrække blevet brugt asbest eller asbestholdige materialer til isolering og i beklædningsplader med videre.

  I 1990'erne blev der lavet en screening af alle de kommunale ejendomme. Der blev fundet asbest indendørs i afgrænset omfang i Det. 10. Element, Grønningen, Hyldespjældet, Hyldagerskolen, Albertslund Centrum blok A, Birkelund Svømmehal og Herstedlund Skole. Efter screeningen er asbesten blevet forseglet i de pågældende bygninger.

  Herudover kan der findes asbest i forseglet form i boilerrum overalt i kommunen.

  Udendørs findes asbest i en stor del af bygningsmassens tagbeklædninger samt beklædningsplader i øvrigt.

  Er der asbest i din bygning skal der udarbejdes en særlig APV, der beskriver de foranstaltninger, som skal foretages for at overholde de særlige asbestregler. Det skal beskrives hvor asbesten forefindes i bygningen, samt hvilke procedurer som skal iagttages, hvis der opstår skader på de asbestholdige bygningsdele.

  De asbestholdige dele skal være markeret på forsvarlig vis, så håndværkere bliver gjort opmærksom på forseglinger, som ikke må brydes.

  Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen kan du rette henvendelse til Ejendom, Vej & Park.

  Proceduren ved asbestsager findes her: Procedure ved asbestsager