Gå til hovedindhold

Legepladser

Se hvem der har ansvaret for de løbende inspektioner af legepladserne og hvad de hver især omfatter.

Indhold

  Albertslund Kommune har som ejer det overordnede ansvar for sikkerheden på kommunens legepladser.

   

  Den daglige inspektion

  Lederen på den pågældende ejendom har ansvaret for, at den daglige rutinemæssige visuelle inspektion bliver udført. Dette indebærer endvidere ansvar for at identificere åbenlyse farer, som er opstået bl.a. pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold.

  Hvis redskaberne ikke er sikre, skal lederen afspærre redskabet/området, så det ikke kan benyttes, indtil fornøden reparation eller nedrivning har fundet sted. Hvis ikke lederen gør dette, er det til fulde lederens ansvar, hvis der sker noget.

  Er der opstået skader så kontaktes Materialegården på materialegaarden@albertslund.dk

   

  Inspektion hver 3. måned

  Servicesjakket udfører driftsinspektioner af legepladserne hver tredje måned og kan blive inddraget  i andre inspektioner, hvor det skønnes nødvendigt.

  Den kvartalsvise driftsinspektion udføres som beskrevet i de gældende standarder, udleveret af Ejendom, Vej & Park. Denne forholder sig til at efterse redskabernes drift og stabilitet, især med hensyn til slid. Under inspektionen ses der på redskabernes underlag. Generelt gælder det at der rettes særlig opmærksomhed mod "permanent forseglede dele" f.eks. gynger, skjulte beslag og skruer med mere.

  Såfremt redskaber eller faldunderlag vurderes ikke at være sikre, afspærres det pågældende redskab/ område indtil skaden er udbedret.

   

  Inspektion hver 3. år

  Ejendom, Vej & Park har ansvaret for, at der bliver udført sikkerhedsmæssige hovedinspektioner på legepladsen. Inspektionerne udføres af en ekstern legeplads konsulent.

  På baggrund heraf tages kontakt til institutionen/skolen for at drøfte eventuelle tiltag, som kan forbedre sikkerheden på legepladsen.

  Under kontakter kan du se hvem der i Ejendom, Vej og Park er bygningsansvarlig for din bygning.

   

  Vedligehold af faldunderlag

  Det påhviler den enkelte ejendom at vedligeholde legepladsens faldunderlag. Det indebærer også supplering af faldunderlag og/eller udskiftning. Vær særlig opmærksom på områder ved rutsjebaner, gynger og vipper, hvor faldunderlaget typisk bliver skubbet væk, når børnene bruger legeredskaberne. Derudover er det vigtigt, at der sker de nødvendige tilpasninger i tykkelsen af faldunderlaget, hvis der f.eks. sættes et legeredskab op, som har en større faldhøjde end det redskab, som var der før.

  Registreres fejl og mangler på faldunderlag, så kontaktes Materialegården. Materialegården står for bestilling af faldsand og sender regningen til institutionen.

  Det er vigtigt at faldunderlaget er certificeret. Certifikatet skal som minimum udleveres til følgende personer: Institutionsleder, Materialegården og den der i Ejendom, Vej & Park har ansvaret for bygningen.

   

  Sandkassesand skiftes løbende

  En gang om året enten skiftes eller skummes sandet i sandkasserne. Èt år udskiftes, næste år skummes (det øverste lag skiftes ud) og sådan fortsætter det skiftevis årene frem.

   

  Ændringer på legepladsen

  Ønsker institutionen selv at foretage ændringer på legepladser, så skal der tages kontakt til den bygningsansvarlige. Vi kan i Ejendom, Vej & Park anbefale et legepladsfirma, som kan stå for projektet og udførslen.

  Institutionen finansierer selv ændringerne og der skal ved byggeriets afslutning ligeledes finansieres en ekstern legepladskonsulent, som udfærdiger en rapport for den nye del af legepladsen.

  En ekstern legeplads konsulent koster ca. 4000 kr. Rapporten skal sendes til den bygningsansvarlige.

   

  Husk at søge om byggetilladelse

  Som udgangspunkt kræver det byggetilladelse at få lov til at opsætte legeredskaber. Det kan tage op til 9 uger at få svar på en ansøgning, så vær ude i god tid. Hovedreglen er at den, der betaler for at få arbejdet udført, også har ansvaret for at søge om byggetilladelse. Samme kan komme til at skulle betale for at få det nye fjernet, hvis Kommunen kræver det.