Gå til hovedindhold

Planlagt vedligehold

Ved det årlige bygningssyn, vurderes bygningernes tilstand i forhold til behov for planlagt vedligehold.

Indhold

    Ejendom, Vej & Park står for det planlagte vedligehold både udvendigt og indvendigt. Indvendigt er der fokus på vedligeholdelse af de tekniske installationer, såsom el, varme og ventilation. Udvendigt varetager Ejendom, Vej & Park vedligeholdelsen af tag, facader, vinduer og døre samt liggehaller, skure, hegn og belægninger.

    Prioriteringen af hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres, foretages ud fra de årlige bygningssyn. På baggrund heraf laver Ejendom, Vej & Park en indstilling til politisk behandling og godkendelse. Herefter rekvireres håndværkere til istandsættelsesarbejder til de bevilgede projekter.

    Ønsker en institution, klub eller skole selv at finansiere gennemførelsen af indvendige vedligeholdelsesarbejder skal Ejendom, Vej & Park inddrages og godkende projektet. Ejendom, Vej & Park står desuden til rådighed med råd og vejledning samt hjælp til at indhente tilbud på arbejder og opfølgende teknisk og økonomisk vurdering af sagen.