Gå til hovedindhold

Ansvarsfordeling

Se hvilket ansvar du har i forhold til vedligehold af din bygning og hvilket ansvar Albertslund Kommune har som bygningsejer.

Indhold

  Vi har et fælles ansvar for at passe på samt vedligeholde de kommunale ejendomme.

  Ved en ejendom forstås alt som ligger inden for selve matriklen. Dette er altså både bygninger, udearealer og udstyr, for eksempel legepladser, cykelstativer og hegn.

  Som bygningsejer har kommunen ansvaret for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af samtlige kommunalt ejede ejendomme. Kommunen råder derudover også over enkelte lejede ejendomme/lokaler, hvor kommunens ansvar er beskrevet i lejekontrakten mellem udlejer og kommunen.

  Til hver ejendom er knyttet en bygningsansvarlig i Ejendom, Vej & Park. Denne person har det bygningsmæssige ansvar for ejendommen og er samtidig den primære kontaktperson for brugerne ved ikke akutte skader. Dette kan for eksempel være i forbindelse med ønsker til ombygning, påbud fra myndigheder mv. Denne person foretager også det årlige bygningssyn, hvor det planlagte vedligehold vurderes og prioriteres i de enkelte bygninger. Du kan finde en liste over, hvem der er bygningsansvarlig for de enkelte bygninger under kontakter.

  Lederen har det daglige ansvar for, at ejendommen er forsvarligt vedligeholdt. Ejendom, Vej & Park skal straks underrettes, såfremt der konstateres fejl og mangler på ejendommen, som kan være til fare for brugerne.

  Endvidere skal lederen orientere Ejendom, Vej & Park ved pludseligt opståede bygningsskader eller anden skade på ejendommen. Ved rekvirering af arbejder skal leder eller personale være behjælpelige med at forevise det pågældende problem.

  Ejendommens brugere skal desuden kunne tilpasse sig således, at vedligeholdelsesopgaver indvendigt og udvendigt kan udføres indenfor normal arbejdstid.

  Ejendom, Vej & Park skal sørge for, at håndværkere kontakter leder eller personale, når de kommer og går fra institutionen.