Gå til hovedindhold

Arbejdsskade

Spørgsmål og svar vedr. arbejdsskader

Indhold

  Arbejdsskade 

  Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

  Smitte med COVID-19, også kaldet coronavirus, er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade. Smitte med COVID-19 vil dog i nogle tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

  Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19. 

  I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade. 

  Hvornår skal du som leder anmelde COVID-19 som en arbejdsskade?

  Hvis du har en syg medarbejder, skal du som leder kun anmelde det som en arbejdsskade, hvis:

  1. Medarbejderen er blevet syg med COVID-19
  2. Der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, og
  3. Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

  Arbejdsgiveren har kun pligt til at anmelde, hvis alle 3 kriterier er opfyldt. 

  I relation til det 1. kriterie, er det et krav, at medarbejderen er konstateret syg med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen. Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne fra arbejdet.

  Medarbejderens mulige krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) kan være vanskelige at vurdere for arbejdsgiver. At medarbejderen har genoptaget arbejdet efter kortere fravær, taler i retning af, at der ikke vil være noget krav. Det samme gør det forhold, at medarbejderen får løn under sygdom. Er fraværet af længere varighed, taler det i retning af, at der kan være krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis du er i tvivl, om der kan blive tale om ydelser efter loven, skal sygdommen anmeldes, hvis 1. og 2. kriterie er opfyldt. Afgørelsen af spørgsmålet om ydelser ligger under alle omstændigheder hos arbejdsskademyndighederne. Er der tale om længerevarende fravær på 5 uger eller mere, er der pligt til at anmelde forholdet som arbejdsulykke, når 1. og 2. kriterie i øvrigt er opfyldt. 

  Hvordan skal anmeldelsen ske?

  Hvis kriterierne er opfyldt, skal sygdommen anmeldes i InsuBiz. I denne forbindelse er det vigtigt, at der i beskrivelsesfeltet er svaret på følgende spørgsmål: 

  1. Er den pågældende medarbejder testet positiv for COVID-19?
  2. Hvilken dato blev testen taget?
  3. Var der i en periode op til 14 dage før test, kontakt med borgere/kolleger som er blevet testet positive overfor COVID-19?
  4. Hvor mange kontakter på jobbet har der været med smittede personer? Herunder antal dage hvor pågældende skønnes at have været udsat for smitte.
  5. I hvilken periode (angiv datoer) har der været smitteudsættelse?
  6. Har medarbejderen været udsat for smitte privat?
  7. Hvordan er medarbejderens tilstand?

  Det gør sagsbehandlingen meget nemmere. Dokumentation for positiv test bedes vedlagt anmeldelsen.

  Hvor kan jeg finde yderligere information?

  Du kan læse mere i denne vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside: Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19.

  https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsikrings- og risikorådgiver Lars Voldum.