Gå til hovedindhold

Medarbejdere skal kunne vise coronapas

Alle medarbejdere i Albertslund Kommune pålægges forevisning af coronapas fra den 8. december. Det har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om på et møde onsdag den 2. december

Indhold

  Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget  en ny lov, der giver arbejdsgiver adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, pålæg om orientering af et positivt testresultat og pålæg om test for covid-19 mv. Loven trådte i kraft den 26. november 2021 og er indtil videre gældende indtil den 11. december 2021 med mulighed for forlængelse, som man kan forvente som situationen er nu.

  Muligheden for at pålægge forevisning af coronapas er kun muligt så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven.

  Der er tale om en lov der giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, pålægge medarbejderne at oplyse om et positivt testresultat for covid-19 og at pålægge medarbejderne test for covid-19. Der er derimod ikke tale om en pligt, og det skal derfor besluttes i hvor vid en udstrækning man vil benytte sig af lovens muligheder i Albertslund Kommune.

  Onsdag den 1. december besluttede kommunalbestyrelsen på den baggrund, at: 

  1. alle medarbejdere pålægges forevisning af coronapas i det omfang de møder fysisk på arbejde, både på arbejdspladser i kommunen, men også i de tilfælde hvor deres opgaver kræver, at de møder på arbejde andre steder.
  2. medarbejdere er forpligtet til at oplyse deres leder om et positivt testresultat for covid-19, og genindførelsen af muligheden for at man på arbejdspladserne i Albertslund Kommune kan pålægge medarbejdere test for covid-19.

  Det er et led i at Albertslund Kommune styrker indsatsen for at bekæmpe smittespredning og øge vaccinationstilslutningen en tid, hvor situationen med COVID-19 stadig er alvorlig i samfundet.

  Medarbejdere vil modtage information om det i deres e-boks.

  Beslutningen træder i kraft fra onsdag den 8. december, og det vil være ledelsen på de enkelte arbejdspladser, der har ansvaret for at sikre, at medarbejderne kan fremvise coronapas. Det kan f.eks. gøres ved stikprøve eller ved, at man beder om at se coronapas på bestemte dage. Der vil alene være tale om synsmæssig kontrol af coronapas, og der vil således ikke blive noteret eller journaliseret helbredsoplysninger om den enkelte medarbejder i den forbindelse.

  Læs beslutningspunktet fra Kommunalbestyrelsen