Gå til hovedindhold

Få overblik over status for flygtninge fra Ukraine og kommunens forpligtelse

Få et overblik over, hvilken forpligtelse kommunen har alt efter hvilken status de konkrete flygtninge har, og hvordan der søges ophold efter særloven

Indhold

  Situationen i Ukraine er alvorlig. Og derfor kommer der også en masse flygtninge til Danmark i den her tid. Folketinget har vedtaget en særlov, som giver flygtninge fra Ukraine særlige muligheder pga. den humanitære krise, som landet befinder sig i.

  Her får du et overblik over, hvilken forpligtelse kommunen har alt efter hvilken status de konkrete flygtninge har, og hvordan der søges ophold efter særloven.

  Status og forpligtelser:

  • Indrejst visumfrit og ikke registreret: TURIST.
   Lovligt ophold i 90 dage, bolig og forsørgelse er på egen regning. 
  • Registreret en asylansøgning: ASYLANSØGER.
   Udlændingestyrelsen står for indkvartering og forsørgelse i asylcenter. Der er mulighed for at bo privat efter aftale med asylcentret. Forsørgelse er ikke kommunens ansvar. 
  • Søgt ophold efter særloven: PROCESSUELT OPHOLD.
   Flygtningen kan fortsat bo hos familie eller frivillige, hvis de er indkvarteret der. Kommunen har mulighed for at yde hjælp til madvarer, men er ikke forpligtet til det.

   Mangler flygtningen husly, er der mulighed for at blive indkvarteret på asylcenter ved at henvende sig til Modtagecenter Sandholm.

   Flygtninge har ikke arbejdstilladelse, før de har fået ophold.
   Flygtningebørn kan tilbydes skolegang efter 3 uger. 
  • Tildelt ophold: OPHOLD EFTER SÆRLOVEN.
   Flygtninge der har fået ophold efter særloven vil blive visiteret til kommuner efter en kvotefordeling. Albertslund har bedt om en kvote på 30 personer (inkl. børn). Det er Udlændingestyrelsen, der visiterer til kommunerne og det er ikke givet at flygtninge, der opholder sig i Albertslund nu, vil blive visiteret til Albertslund. Der bliver dog taget hensyn til familierelationer og mulige job.

   Flygtninge, der er visiteret til kommunen, vil blive boligplaceret og få ydelse og integrationsprogram i kommunen.

  Vejledning i at søge ophold efter særloven
  Fra torsdag den 17. marts 2022 vil det være muligt at indgive ansøgning om ophold for ukrainske statsborgere samt andre statsborgere, som har lovligt ophold i Ukraine. Ansøgningsskema kan hentes på https://www.nyidanmark.dk/ukraine.

  Se yderligere vejledning på https://albertslund.dk/nyheder/2021-22/ansoegning-om-ophold-for-ukrainske-statsborgere

  Kontaktperson
  For yderligere oplysninger eller hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Albertslund Kommunes integrationskonsulent Mette Nielsen Duekilde på mail mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk eller på telefon 4368 7421.

  Få denne sides indhold som pdf

  Besøg siden albertslund.dk/hjælperukraine