Gå til hovedindhold

Forløb og tilmelding til forløb i Jobhuset

Jobhusets aktuelle forløb er herunder beskrevet for de medarbejdere i Jobcentret, der kan tilmelde borgere til forløb.

Indhold

  Forløbene er listet så det er holdforløb der står først og individuelle forløb sidst - listet i alfabetisk orden.
  Du kan tilmelde en borger frem til forløbets startdato.

  Kontakt den kursusansvarlige eller Jobhuset, hvis du eller dine ledige borgere har spørgsmål eller kommentarer til et forløb eller ønsker om nye forløb. 

  Jobhusets forløb

  Målgruppe

  Alle målgrupper.

  Særligt tilrettelagt praktik i Herstedlund skolekantine.

  Id-nummer

  343855

  Kursusdage og varighed

  Individuelt forløb og forventninger afstemmes mellem borger, projektleder og sagsbehandler.

  Aktuelt er der plads til 10 deltagere.

  Tilmelding og startdato 

  Løbende optag.
  Tilmelding aftales mellem projektleder og sagsbehandler.

  Husk altid at:

  * Ringe til Cafe-lund og mundtlig aftale vedr.  start dato, timeantal m.m. på tlf. 29 34 32 84.

  * oprette tilbud i Momentum.

  Indhold

  Praktikken indeholder samtaler, praktisk arbejde med optrappende praktikker og afklaring i forhold til fleksjob eller ordinær beskæftigelse. Café Lund laver frokost til skolens elever og arbejdsopgaverne omfatter køkken- og kantineområdet.
  Formålet er at motivere borgeren til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

  Opgaverne tilpasses den enkeltes kompetencer fagligt/personligt og helbredsmæssigt samt til borgerens ressourcer, muligheder og ønsker.
  For dem, der starter på få timer, er målet at optrappe i tid, blive afklaret og skabe muligheder for at komme godt videre med livet. Andres mål kan være afklaring eller træning af kompetencer inden for køkken-kantine området.
  Opgaverne bliver med tiden mere komplekse, giver større ansvar og mere selvværd. Borgeren får lov at vise og tage initiativ, og dermed større tro på sig selv. Borgeren motiveres og vejledes, f.eks. gennem praktiske opgaver, samtaler og ved at skabe og træne faglige, personlige og sociale kompetencer.
  Sagsbehandler kan forvente skriftlig tilbagemelding samt løbende dialog om udviklingen.

  Der samarbejdes med virksomhedskonsulenter på at få borgeren videre i praktik, eller anden aktivitet.

  Arbejdsopgaver:
  • Fremstille sandwich, pastasalter, boller, pølsehorn, grønne salater, dressinger samt sunde dejlige frokostretter fremstillet af årstidens økologiske råvarer,
  • Kunde / kassebetjening
  • Klargøring af råvarer, oprydning opvask m.v. indgår også i arbejdet.

  Ud over særligt tilrettelagt forløb er der også mulighed for at enkelte borgere kan komme i virksomhedspraktik på Café Lund.

   

  Primær kontakt

  Bente Frese

  T: 29 34 32 84 eller 43 68 71 68.

  Mail: bente.frese@albertslund.dk.

  Målgruppe

  Alle målgrupper.
  Alle der ønsker mere viden om sundhed og brug for støtte til at opnå mere sundhed i hverdagen.

  Id-nummer

  1387843

  Kursusdage og varighed

  Et 4 ugers forløb med løbende optag hver 2. uge. Undervisningen foregår mandag og fredag fra 9.00 til 12.00. Kurset består af 4 moduler, der hver strækker sig over to undervisningsgange á 3 timer.

  Tilmelding og startdato

  • Mandag den 23. maj 2022


  Løbende optag hver anden uge.

  Aktuelt er der plads til 12 deltagere.

  Husk altid at:

  * oprette tilbud i Momentum

  * oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Din Sundhed består af dialogbaseret undervisning og opfordrer alle kursister til at deltage aktivt.

  Fundamentet for undervisningen bygger på kursisternes egne erfaringer og behov, så det bliver så relevant og givende som muligt.

  Modulerne er tilrettelagt således, at kursisterne løbende vil skulle anvende den tillærte viden til forskellige opgaver og øvelser. Kursisterne bliver introduceret til konceptet ”Små skridt” som det første, der opfordrer dem til løbende at foretage små ændringer i deres livsstil.

  Forløbet er bygget op således:

  Modul 1: Hverdagssund

  • Introduktion til begrebet sundhed og de forskellige sundhedsdefinitioner
  • De ti Kostråd
  • Energi
  • De 4 energigivende næringsstoffer
  - Alkohol
  - Kulhydrat
  - Fedt
  - Protein

  Modul 2: Mad- og Måltidskultur

  • Livstilssygdomme
  - Diabetes II
  - Knogleskørhed
  - KOL
  - Hjertekarsygdomme
  - Psykiske livstilssygdomme
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet
  • Gavnlige effekter af fysisk aktivitet
  • Introduktion til Borg-skalaen
  • Forskellige aktivitetsformer
  • Introduktion til Interval-gang

  Modul 3: Sundhed, sygdom og fysisk aktivitet

  • Hvad er "rigtig mad"?
  • Kontekst vs. Viden
  • Mad og fællesskaber
  • Belønning og straf
  • Hygge!
  • Ubehag og velbehag
  • Hvad er mæthed?
  • Coping-strategier
  • Introduktion til den kognitive diamant

  Modul 4: At ændre livsstil

  • Introduktion til Forandringscirklen
  • Motivationsformer
  • Introduktion til Health-belief modellen
  • Fordele og ulemper ved en ny livsstil
  • Værktøjskassen
  - Nemme værktøjer til at nå i mål med en livstilsændring


  Primær underviser

  Stine Marie Simonsen

  T: 23 28 92 73

  Mail: stine.marie.simonsen@albertslund.dk

  Målgruppe

  Ledige fleksjobberettigede, der har brug for inspiration og hjælp til jobsøgning.

  Id-nummer

  1396006

  Kursusdage og varighed

  Torsdag kl. 12:30 – 14:30

  Optag hver torsdag. Forløbet varer 13 uger.

  Der er plads til 14 kursister ad gangen.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Målet er at kursisten får hjælp til jobsøgning og kommer videre i et fleksjob.

  I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i følgende emner:
  • Hjælp og inspiration til jobsøgning
  • Udarbejdelse af målrettet ansøgning og CV
  • Jobsøgningsstrategi og fastholdelse af motivation i jobsøgning
  • Hjælp med at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen
  • Jobsøgning i den digitale verden samt Joblog
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling

  Der vil blive taget forskellige temaer op på møderne efter aftaler med kursi-sterne.

  Primær underviser

  Thomas Barfod

  T: 51 97 74 49

  Mail: thomas.barfod.2@albertslund.dk

  Målgruppe

  Unge aktivitetsparate i alderen 18-29 år med behov for støtte før start i beskæftigelse, uddannelse eller virksomhedspraktik.

  Id-nummer

  1389269

  Kursusdage og varighed

  13 uger.

  Tilmelding og startdato

  Start aftales mellem rådgiver og Anne Marie Iversen.
  Der er løbende optag.

  Aktuelt er der plads til 12 deltagere.

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Kurset er et vejlednings– og afklaringsforløb til unge aktivitetsparate, der har behov for støtte, inden de starter i beskæftigelse, uddannelse eller i virksomhedspraktik.
  De unge har forskellige personlige og evt. faglige udfordringer.
  Det kan være psykiske eller fysiske udfordringer socialt, i forhold til selvtillid og selvværd, søvn, mødestabilitet etc.

  Tirsdag. Charlotte T. med Mindfulness.
  Onsdag
  Fredag
  Ca. 10 timer om ugen.

  Vi arbejder bl.a. med temaerne:
  Stress, angst, depression, søvn, vaner, konflikthåndtering, privatøkonomi, selvværd og selvtillid, vejen til uddannelse eller praktik/job samt mindfulness.

   

  Primær underviser

  Anne Marie Iversen

  T: 51 68 65 44

  Mail: aiy@albertslund.dk

  Målgruppe

  Sygemeldte borgere med stress, stressrelateret angst eller depression.

  Id-nummer

  1394542

  Kursusdage og varighed

  8 ugers forløb. Maks. 10 borgere i et rullende forløb.
  Løbende optag.

  Tilmelding og startdato

  Gruppeforløb /stresshåndtering til sygemeldte borgere med stress, stressrelateret angst eller depression. Løbende optag - aftales med Trine.
  Sagsbehandler booker i Trines kalender,
  hvor der er afsat 2 tider til visitation henholdsvis tirsdage kl. 9.30 og kl. 11.00.

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  På kurset undervises der:

  mandage kl. 9.30-12.00 i psykoedukation
  torsdage kl. 10.30 – 12.00 i mindfulness, åndedræt, og beroligende kropslige øvelser.

  Desuden er der berammet individuelle samtaler: 3 – 5 fordelt over de 8 uger.

  Kurset lægger op til refleksion over egne strategier og værdier mm. Vi arbejder med hvilke parametre og områder, hvor man kan tilpasse eller ændre sin måde at leve sit liv på.
  Hensigten er, at man fremadrettet kan møde og være i livet uden at blive stresset og med mere ro og trivsel.
  Der vil være hjemmearbejde, herunder daglig afspænding / mindfulness.

  Primær underviser

  Trine Bertolt Albertsen

  T: 61 62 17 73

  Mail: tel@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle jobparate.
  Til ledige, der har brug for hjælp med deres jobsøgningsmateriale og kan profitere af at komme i praktik eller løntilskud. Borgere, der henvises, skal være motiveret og parate til at komme i job.
  Der forudsættes et dansk niveau, hvor alle kan følge med i undervisningen.
  Deltagere der ikke kan skrive eller tale dansk skal henvises til Multietnisk job-søgning.

  Id-nummer

  1403060
   
  Kursusdage og varighed

  Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9:00 til 14:00

  Varighed: 4 uger

  Tilmelding og startdato

  Der er optag hver 14. dag såfremt der er ledige pladser på holdet.
  Derfor skal antal deltagere tjekkes i Momentum inden tilmelding.
  Der er optag på følgende datoer:

  • 24. maj 2022

  • 7. juni 2022

   Der er plads til 15 deltagere.

  Husk altid at:

  • Opdatere ABC-planen og sætte den i baggrundsfeltet i Momentum.

  • Oprette tilbud i Momentum inkl. udførlig begrundelse og sende brev med indhold jf. Interne retningslinjer

  • Oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Målet er at få kursisterne til jobsamtale ved at lære dem, hvordan man laver godt materiale, give dem indblik i virksomhedernes tankegang omkring ansøgning, CV og jobsamtale ved hjælp af bl.a. rekrutteringsanalyser tilpasset kursisternes niveau og behov.
  Vi bruger Google Drev, hvor kursisterne kan dele deres materiale med underviseren.
  Vi gennemgår:
  • Kompetenceafklaring: Hvor vil man arbejde, hvad vil man arbejde med og hvornår på dagen vil man arbejde, og hvilke kompetencer skal man have/erhverve for, at det bliver realistisk.
  • Hvor finder man sine jobopslag, rekrutteringskanaler herunder de sociale medier, især Facebook, og jobsøgningsapps som Meploy og simplyjob.
  • Hvordan man finder en praktik eller løntilskud som indgang til ordinært arbejde.
  • Hvordan afkoder man krav i jobopslaget til ansøgeren.
  • Hvordan skriver man en god ansøgning med fokus på især motivation og kompetencer.
  • Hvordan laver man et overskueligt og brugbart CV med eksempler.
  • Kropssprog.
  • Jobsamtalen og faldgruber.
  • Virtuelle møder: Hvordan forholder man sig til de digitale platforme som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, og så videre, når man skal til samtale eller holde andre møder.
  Vi laver digital jobsøgning, hvor der tages udgangspunkt i kursistens evner inden for IT, hvad enten de bruger PC, tablet eller telefon til at søge arbejde med.
  Ved fysisk fremmøde vil kursisterne få udleveret en Chromebook, derfor vil det være optimalt, hvis de har en Gmail-konto allerede. Har man egen laptop, tablet eller telefon, skal man stadig kunne bruge Google Drev og have Gmail-konto.
  Der er mulighed for personlige samtaler efterfølgende, hvis kursisterne har brug for mere sparring til deres materiale.
  Alle deltagere skal have:
  • en klar ABC-plan
  • en Gmail-konto

  Primær underviser

  Charlotte Sommerlund

  T: 61 50 29 43

  Mail: charlotte.sommerlund@albertslund.dk

  Målgruppe

  Jobparate, der skal understøttes i jobsøgning.

  Jobklubben tilrettelægges, så deltagerne hjælpes med aktiv jobsøgning og så deltagerne understøtter hinanden.

  Id-nummer

  1392755

  Kursusdage og varighed

  Hver mandag i tre timer efterfulgt af evt. individuelle samtaler.

  Forløbet er normalt på 13 uger med mulighed for forlængelse.

  Tilmelding og startdato

  • 30. maj 2022

  Der er løbende optag og plads til 15 kursister ad gangen.


  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Jobklubben afholdes hver mandag i 3 timer fra kl. 9.00.Derudover afholdes individuelle samtaler med deltagerne i to timer i forlængelse af Jobklubben.

  I alt 5 timer.

  Det forventes, at deltagerne aktivt bidrager til fællesskabet og bruger Jobklubben som hjælp til jobsøgning.

  Jobklubben er en opfølgning på Jobhusets forløb GPS. Jobhuset vil indkalde borgerne til Jobklubben når borgerne er sluttet i GPS uden at komme i arbejde eller uden at have anden aktivitet.

  Målet med Jobklubben er, at borger aktivt søger stillinger, mens man er i Jobklubben og derudover bliver bedre til at gå til jobsamtale, får arbejdet med sit jobsøgningsmateriale og får indblik i virksomhedernes tankegang omkring ansøgning, CV og jobsamtale.

  Over tid vil der i Jobklubben blive gennemgået:

  • Hvor finder man jobopslag, rekrutteringskanaler herunder de sociale medier.
  • Hvordan afkoder man krav i jobopslaget til ansøgeren.
  • Hvordan skriver man en god ansøgning med fokus på især motivation og kompetencer.
  • Hvordan laver man et overskueligt og brugbart CV med eksempler.
  • Jobsamtalen og faldgruber.
  • Joblog - hvordan vedhæfter man CV og ansøgning, hvordan udfylder man joblog.
  • Hvordan man finder praktik eller løntilskud som indgang til ordinært arbejde.

  Deltagerne vil få præsenteret konkret jobåbninger og der vil blive skabt forbindelse til arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft.

  Underviser vil i dialog med sagsbehandler undervejs i forløbet vurdere, om der er behov for virksomhedsrettet aktivering som praktik eller løntilskud for at bringes tættere på arbejdsmarkedet.

  Primær underviser

  Thomas Barfod

  T: 51 97 74 49

  Mail: Thomas Barfod

  Målgruppe

  Borgere med andre problemer end ledighed, som er klare til at komme videre fra forløb i Jobhuset til en virksomhedsrettet indsats med praktikker.

  Id-nummer

  2211667

  Kursusdage og varighed

  Fredag kl. 9:00 - 12:00
  Tilknyttet holdet mens der findes praktikker og mens der følges op på praktikkerne.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag efter aftale med Asma.

  Visitationen foregår løbende fra undervisere på holdene efter aftale med sagsbehandler.

  Der er plads til 22 deltagere.

  Indhold

  På Job- og Praktikværkstedet vil deltagerne blive introduceret til, hvad en virksomhedspraktik er og hvordan det kan være relevant for den enkelte.
  På holdet drøftes udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet og hvordan de kan håndteres.
  Der drøftes skånehensyn og hvordan arbejdet kan få den enkelte videre i forhold til selvforsørgelse.
  Formen er dialogbaseret undervisning/værksted og der fokuseres på de gevinster, der kan være ved at komme ud og deltage på arbejdsmarkedet og hvordan det kan styrke den enkeltes faglige kompetencer.
  Der er fokus på den enkeltes udfordringer og muligheder, hvorfor der arbejdes med at klarlægge faglige og sociale kompetencer og hvordan disse kan kom-me i spil i forhold til arbejde.
  Der arbejdes med ansøgning, Jobnet CV og samtale.
  Hvilke spørgsmål vil man kunne blive stillet til en praktik/jobsamtale og hvordan svarene kan have betydning for arbejdsgivers opfattelse af motivation og evner.
  Der vil blive drøftet, hvordan man som praktikant kan være med til, at praktikken bliver en succes for alle parter ved at have åbenhed om udfordringer, ønsker og samarbejde med leder og øvrige medarbejdere.

  Primær underviser:

  Asma Iftikhar

  Målgruppe

  Tilbuddet er for alle målgrupper.

  Tilbuddet er for borgere, som giver udtryk for, at de ikke kan deltage i tilbud eller job, som kræver at de benytter offentlig transport, fordi de er usikker på, hvordan det foregår.

  Forudsætning at borger kan så meget dansk, at de kan læse skilte og rejseplan m.v.

  Id-nummer

  1404020

  Kursusdage og varighed

  Mandag kl. 13.00 til 14.00 og onsdag kl. 12.30 til 14.30 i max tre uger.

  Tilmelding og startdato


  Løbende optag

  Plads til 5 borgere ad gangen


  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Træningen foregår to eftermiddage.

  Mandag kl. 13.00 til 14.00 møde i Jobhuset, hvor der aftales transportmål og der lægges en plan for transport. Der undervises i rejseplanen og i benyttelse af rejsekortet.

  Onsdag kl. 12.30 mødes deltagerne og underviser på stationen og der transporteres den aftalte rute.

  Der kan aftales andre dage eller tidspunkter.

  Dette vil blive udmeldt løbende til sagsbehandlerne.

  Udgifterne til rejsekortet betales af Jobhuset.

  Der vil kunne indgå besøg på en café eller lignende, hvor der kan drikkes en kop kaffe eller lignende.

  Målet med forløbet er, at borger selv vil kunne transportere sig med offentlig transport.

  Det aftales med borgerne at gentage forløbet op til tre gange.


  Primær underviser

  Der vil være forskellige undervisere fra Jobhuset.

  T: 43 68 74 36

  Målgruppe

  Alle målgrupper.

  Særligt tilrettelagt forløb til etniske minoritetsborgere med brug for hjælp og støtte til at tackle fysiske, psykiske, sproglige og/eller sociale udfordringer. Løbende optag.

  Id-nummer

  1389710

  Kursusdage og varighed

  Forløbet er på 13 uger.
  Der er visitationssamtaler mandag og undervisning tirsdag fra klokken 9.30 til 11.45.
  Onsdag er der undervisning fra klokken 10.30 til 11.30, hvor vi går ture eller laver lette afspændingsøvelser.
  Forløbet har en varighed på 13 uger med undervisning to dage om ugen.
  Derudover er der mulighed for 1-1½ times individuelle coachsamtaler om ugen.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag efter aftale med Ayten.
  Rådgiver booker visitationssamtalen i Aytens kalender og
  opretter borgeren direkte på Min chances ID-nr. i 13 uger.

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.


  Indhold

  Forløbet er særligt tilrettelagt for etniske minoritetsborgere, der har brug for hjælp og støtte til at tackle fysiske, psykiske, sproglige og/eller sociale udfordringer.
  Der arbejdes med de handleplaner og målsætninger, der er opsat for borgeren i samarbejde med rådgiver.

  Forløbet indeholder emner som:

  • udarbejdelse af CV
  • søvn
  • værdier
  • stress og sygdomsforståelse
  • samfundsudvikling og digitalisering
  • ressourcer
  • ansvar for eget liv gennem opbygning af positiv overbevisning


  Primær underviser

  Ayten Dag

  T: 61 62 17 32

  Mail: ayten.bicen@albetslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper.

  Id-nummer

  1391452

  Kursusdage og varighed

  Hver mandag klokken 13.00 til 14.00. Som udgangspunkt er det et 13 ugers kursus, men der kan aftales til en anden varighed.

  Tilmelding og startdato

  • 30. maj 2022

  Forløbet kan ikke forlænges uden at forhøre sig hos underviserne først. Ved 3 gange udeblivelser, bliver der givet besked til rådgiver.
  Herefter annulleres pladsen og gives videre til en ny borger.

  T: 43 68 74 36

  Mail: jobhuset@albertslund.dk

  Aktuelt er der plads til 15 deltagere.

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Mindfulnessforløbet inkluderer både teori og praksis. Der laves enkle kropsøvelser samt guidede Mindfulness øvelser, og det er vigtigt at gøre sit hjemmearbejde.
  Formålet er at hjælpe deltagerne til at integrere Mindfulness i deres daglige liv. Giver forøget evne til at slappe af, forbedret evne til at håndtere smerte, mere energi og livsglæde, forøget selvværd og forbedret evne til at håndtere både kortvarige og længerevarende stressfyldte situationer.

   

  Primære undervisere

  Lene Lind Nordestgaard og Trine Bertolt Albertsen.

  T: Lene: 21 59 21 84

  T: Trine: 61 62 17 73

  Målgruppe

  Borgere i overgang fra sygedagpenge til jobafklaring der skal have hjælp til at udfylde min situation i rehabiliteringsplanen.

  Id-nummer

  1407000

  Kursusdage og varighed

  Hjælpen er hver mandag kl. 13.00 til 15.00 i Jobhuset.

  Tilmelding og startdato

  •  30. maj 2022

  Der er løbende optag og 10 pladser ad gangen

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Forløbet er til borgere, som ikke af sig selv kan udfylde min situation i Jobnet.

  Borgerne skal medbringe NemID / MitID

  I forløbet vil der være hjælp til at få adgang til skemaet i Jobnet og der vil være hjælp til at udfylde min situation. Der vil være hjælp til at udfylde spørgsmålene og inspiration til borgerens bemærkninger.

  Arbejdsgangen er, at sagsbehandler

  • Vejlede borger i at udfylde rehabiliteringsplanen
  • Give dem tilbud, den førstkommende mandag efter vejledning
  • Oprette tilbud og sende afgørelse om tilbud.
  • Trykke på ’plus’ i Momentum, så borger kan udfylde planen
  • Laver en opgave til Vibeke og Jannie, så vi ved hvem der kommer.

   

  Primær underviser

  Jannie Hansen

  T: 43 68 74 40

  Målgruppe

  For borgere over 30 år som udover ledighed, har andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Forudsætning at borger har grundlæggende danskforståelse.

  Id-nummer

  1383323

  Kursusdage og varighed

  Som udgangspunkt er Mit liv - Mit ansvar et 13 ugers kursus 3 dage om ugen, hvor 1 dag er skånsom fysisk træning. Kurset kan følges op med 13 ugers praktik. 

  Tirsdag kl. 9:00 til 12:00 (Psycoeducation)

  Onsdag kl. 10.00 til 11:30 (Træning)

  Fredag mellem kl. 9:00 til 12:00  (Job- og praktikværksted).

  Der er også mulighed for at deltage online tirsdage og onsdage, men fysisk fremmøde prioriteres.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag

  Rådgiver kontakter Lene før opstart på tilbud.

  Tilmelding sker efterfølgende i Momentum med start dato for visitationssamtalen.

  Visitationssamtale bookes inden start på kurset.

  Visitationssamtalen bookes i Lenes kalender (markeret med grønt).

  Det anbefales at rådgiver deltager i visitationssamtalen.

  Asma inviteres med, hvis praktik skal igangsættes hurtigt.

  Fællessamtale 4 uger efter start, hvor Asma evt. inviteres med, hvis praktik skal igangsættes herefter.

  Borger starter på kurset efterfølgende tirsdag


  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Lene Lind Nordestgaard, Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.


  Indhold

  Kurset Mit Liv – Mit Ansvar er et mestringsforløb og en kombination af undervisning med fokus på dialog og øvelser, træning og praktikforløb.
  Undervisningen har fokus på borgernes egne værdier og valg i livet.
  Formålet med forløbet er at arbejde med mestring af eget liv og progression i forhold til arbejdsmarkedsdeltagelse, med forudsætning i realistiske ønsker og med hensyntagen til udfordringer.

  Undervisningsemner og mestringsværktøjer:

  • Proces-plancher
  • Stress
  • Søvn
  • Angst
  • Depression
  • Mindfulness
  • Selvværd/selvtillid
  • Kost
  • Livsstilssygdomme/KRAM
  • Kropssprog

  Job- og praktikværkstedet, hvor der bl.a. også kan arbejdes med Jobnet CV samt afklares kompetencer indenfor Jobnet m.m. (fredag).

  Primær underviser

  Lene Lind Nordestgaard

  T: 21 59 21 84

  Mail: lene.lind.nordestgaard@albertslund.dk

  Målgruppe

  Kursister, der er jobparate og sprogligt udfordrede.
  Der er undervisningsdifferentiering, så de sproglige udfordringer kan være i større eller mindre grad - og det kan være skriftligt og/eller mundtligt.

  Id-nummer

  1403080

  Kursusdage og varighed

  tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09:00 til 14:00

  Mulighed for individuelle samtaler fredag kl. 9:00 til 12:00 (Dette vurderes af underviseren)


  Tilmelding og startdato

  Kurset er et 4 ugers holdforløb med optag hver 3. tirsdag

  • Tirsdag den 24. maj 2022 (slutdato 19. juni 2022)


   Der er plads til 13 deltagere pr. hold

   Husk altid at:
   • oprette tilbud i Momentum
   • give opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  På Multietnisk Jobsøgning, CV og Joblog får kursisten indblik i Jobnets funktioner, arbejder med sit Jobnet CV, skriver 1-2 brancherettede ansøgninger og får undervisning i Joblog.
  Der tages udgangspunkt i følgende emner:
  -Jobnet:
  kursisten får indblik i Jobnets funktioner samt diverse værktøjer, herunder Min Plan, ABC-jobmål, selvbooking samt står tilmeldt med jobbetegnelser og varianter af hvert jobmål i ”jeg søger job som” i henhold til deres ABC-plan.
  - Jobnet CV:
  kursisten får udarbejdet eller opdateret sit Jobnet CV, således det indeholder relevante og opdaterede oplysninger samt opfylder Jobcenter Albertslunds kvalitetstandard for Jobnet CV.
  - Ansøgninger og digital jobsøgning:
  Kursisten får udarbejdet 1-2 brancherettede ansøgninger med afsæt i ABC-målene.
  Dertil lærer kursisten at søge via digitale medier.
  - Joblog:
  Kursisten lærer at jobsøge og at bruge Joblog.
  Virksomhedskonsulenter, der er tilknyttet forløbet, vil løbende formidle jobåbninger og uddannelsestilbud til ledige (fx HRS). Dertil kommer der en FVU-konsulent og fortæller om muligheden for at lære mere dansk (ved siden af et arbejde).
  Mål med forløbet:
  Efter endt kursus har kursisten et Jobnet CV, der indeholder relevante og op-daterede oplysninger. Kursisten kan bruge sine færdigheder i jobsøgning og har lavet 1-2 brancherettede ansøgninger, der kan få kursisten tættere på en jobsamtale, ordinært job, praktik eller løntilskud.

  Primær underviser

  Susan Eriksen
  T: 61621701
  Mail: susan.eriksen@albertslund.dk

  Hassan Jalili Kamalian
  T: 61621781
  Mail: hassan.jalili.kamalian@albertslund.dk

   

  Målgruppe

  Stress og mindfulness henvender sig primært til borgere på det individuelle forløb Bryd vanen – nyd pausen, som kan profitere af et holdforløb.

  Efter aftale med sagsbehandler og underviser Hanne Garcia, kan andre borgere følge forløbet.

  Id-nummer

  1403020

  Kursusdage og varighed

  Onsdage 13-15, fordelt over 8 gange

   

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag.

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum

  Indhold

  Stress og mindfulness lærer borgerne om, hvordan de kan håndtere deres stress med konkrete øvelser, som tager udgangspunkt i kroppen og de møn-stre, der kan lede til stress.
  Ved træning af meditation og mindfulness, bliver de bedre til at gå fra stress-mode til en kontrol af tanker og følelser.
  Der vil være en kombination af undervisning og øvelser.

  Primær underviser

  Hanne Garcia

  T: 61 62 17 80

  Mail: hanne.garcia@albertslund.dk

  Målgruppe

  Unge uddannelsesparate som skal snarest i uddannelse eller i arbejde.

  Id-nummer

  1394003

  Kursusdage og varighed

  Mandag til fredag, kl. 09:00 til 12:00 i 6 uger.
  15 timer pr. uge.

  Tilmelding og startdato

  • Løbende optag med start hver fredag

  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum
  • oprette opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  • Formålet med kurset er at deltagerne:
   • opnår øget bevidsthed om uddannelsesmuligheder.
   • får velvære i form af motion i teori og praksis.
   • får mulighed for at afprøve forskellige fag, inden tilmelding til uddannelse.
   • får hjælp til at søge elevplads og vejledning til at oprette jobnet CV.
   • lærer at håndterer hverdagsproblematikker, herunder økonomi.

   På forløbet vil der blive set på den unges uddannelsesmuligheder.
   Den unge har ugentlige møder med sin sagsbehandler og vil møde en virk-somhedskonsulent, som kan hjælpe med virksomhedspraktik inden for det/de fag, hvor den unge overvejer uddannelse.
   Vi vejleder om mulighederne omkring elevplads, lige som vi vejleder i oprettel-se af JobNet CV.
   Der vil endvidere være fokus på den unges velvære i form af motion, kost og kropsforståelse samt hverdagsproblematikker, eksempelvis økonomi under uddannelse.

  Primære undervisere

  Susan Eriksen, Stine Marie Simonsen og Hanne Garcia (koordinator)

  T: 61 62 17 80

  Mail: hanne.garcia@albertslund.dk

  Målgruppe

  Individuelt coaching forløb for borgere, der modtager sygedagpenge og har stress, stressrelateret angst og/eller depression.

  Id-nummer

  1394582

  Kursusdage og varighed

  Forløbet består af individuelle samtaler/coaching af 1 times varighed - med henblik på at lære at håndtere sin angst, stress eller depression.
  Forløbet er berammet til 3 måneder, med en samtale cirka hver 14 dag.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag efter aftale med Trine.

  T: 61 62 17 73

  Mail: tel@albertslund.dk

  Indhold

  Forløbet af samtaler henvender sig til dem, som af forskellige årsager ikke kan se sig selv deltage i et gruppe forløb.
  Nogle borgere er så stressede, at de ikke kan rumme at være i rum med andre mennesker.
  For andre er der andre årsager og det kan give mening at starte i individuelt forløb.
  Efter en kortere periode får de ofte et ønske om at deltage i gruppeforløbet.

  Primær underviser

  Trine Bertolt Albertsen

  T: 61 62 17 73

  Mail: tel@albertslund.dk

  Målgruppe

  Et Coaching forløb for borgere, der for nylig er sygemeldt med stress, stressrelateret angst eller depression.
  Coaching samtalerne tager udgangspunkt i borgerens udfordringer med stress.

  Id-nummer

   1403000

  Kursusdage og varighed

  Forløbet består af individuelle samtaler/coaching af 1 times varighed - med henblik på at lære at håndtere sin angst, stress eller depression.
  Forløbet er berammet til 3 måneder, med en samtale cirka hver 14 dag.
  Der tilbydes 8 individuelle samtaler á 1 times varighed, som støtter borgeren til at vende tilbage på arbejdet.
  Der er mulighed for at deltage på hold i mindfulness og forløbet krop og stress, sideløbende med coaching.
  Der er løbende optag.

  Tilmelding og startdato

  Sagsbehandler booker første samtale i Hannes kalender, hvor der er afsat 2 tider til opstart af nye henholdsvis tirsdage kl. 9.30 og kl. 11.00

  Forløb oprettes efterfølgende i Momentum med startdato fra 1. coachsamtale.

  Efterfølgende tider aftales mellem borger og Hanne.

  T: 61 62 17 80

  Mail: hanne.garcia@albertslund.dk

  Husk altid at:

  * oprette tilbud i Momentum

  * give opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Individuelle coach-samtaler med Hanne Garcia.

  Temaer:

  I løbet af coachingforløbet, vil vi se på de udfordringer borger lever med.

  Få afklaret hvad udfordringerne betyder for vedkommendes hverdag - privat og på jobbet, eller for ledighed.

  Få ”her og nu teknikker”, så man kommer i en bedre balance og får bevidsthed om handlinger.

  Få øje på de faktorer der fastholder i et stress mode og hjælp til at komme ud af denne tilstand

  I et tæt samarbejde med underviser, fastholdelseskonsulent og rådgiver, hjælper vi sygemeldte med at vende tilbage på arbejde.

  Primær underviser

  Hanne Garcia

  T: 61 62 17 80

  Mail: hanne.garcia@albertslund.dk

  Målgruppe

  Unge aktivitetsparate mellem 18 og 29 år.
  Individuelle samtaler og coaching kan blandt andet være for unge, der har brug for håndteringsværktøjer og individuelt samtaleforløb. For eksempel fordi den unge lige nu ikke kan deltage i gruppeforløb.

  Id-nummer

  1389709

  Kursusdage og varighed

  Individuel coachsamtale en gang ca. hver anden uge. Op til 10 samtaler, der aftales efter behov. Som udgangspunkt fordelt over et 6 måneders forløb.

  Tilmelding og startdato

  Tilmelding aftales mellem rådgiver og Anne Marie Iversen.
  Løbende optag.

  T: 51 68 65 44

  Mail: aiy@albertslund.dk

  Indhold

  Samtalerne tilpasses den unges individuelle behov. Formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces. Målet er enten uddannelse eller anden selvforsørgelse på sigt.

  Coach

  Anne Marie Iversen

  T: 51 68 65 44

  Mail: aiy@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper
  Alle med andre udfordringer end ledighed, og som har brug for håndteringsværktøjer og individuelt samtaleforløb. For eksempel hvis borger ikke kan deltage i gruppeforløb.

  Id-nummer

  1394508

  Kursusdage og varighed

  Op til 12 individuelle samtaler af 1 times varighed. Som udgangspunkt er de fordelt over 6 måneder.
  Ved behov kan forløbet forlænges ud over de 12 samtaler.
  Efter ca. 6 samtaler skal der være en opfølgning omkring forløbet.

  Tilmelding og startdato

  Aftales mellem rådgiver, borger og Lene.
  1. coachsamtale bookes i Lenes kalender (grønne ledige tider) og forløb oprettes efterfølgende i Momentum med startdato fra 1.coachsamtale.
  Der bookes samtidigt en fællessamtale til ca. 3 mdr. efter.
  Det anbefales at rådgiver deltager til 1. samtale.
  Efterfølgende tider aftales mellem borger og Lene.

  T: 21 59 21 84

  Mail: lene.lind.nordestgaard@albertslund.dk

  Indhold

  Samtalerne former sig efter individuelle behov og formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces, så borger på sigt kan komme tættere på selvforsørgelse.
  Individuel coaching kan bl.a. være for borgere med stress, depression og angst, hvor der arbejdes med brug af håndteringsværktøjer.
  Samtalen kan være et bidrag til at afklare og motivere borger, og kan være et frirum, hvor der er mulighed for, at der er en der lytter og er forstående overfor de problematikker, som italesættes.

  Ydermere kan samtalen også bidrage til:

  • øget ansvarsbevidstgørelse

  • at borgeren har en de kan snakke med engang imellem, da der kan gå lang tid imellem at de får snakket med andre mennesker.

  • at borgeren oplever at kunne lykkes, som derved kan give øget selvværd og selvtillid.

  Coach

  Lene Lind Nordestgaard.

  T: 21 59 21 84

  Mail: lene.lind.nordestgaard@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper - dog primært for etniske minoriteter.

  Id-nummer

  1394004

  Kursusdage og varighed

  Som udgangspunkt i 13 uger.

  Tilmelding og startdato

  Samtaleforløbets længde aftales mellem Ayten og borger. Hver samtale varer 1 - 1½ time.

  T: 61 62 17 32

  Mail: ayten.bicen@albertslund.dk

  Indhold

  Forløbet tilpasses den enkelte borgers behov i form af individuelle samtaler til eksempelvis at få færdiggjort Jobnet CV eller at få hjælp og redskaber til at arbejde med personlige udfordringer.

  Under samtaleforløbet arbejdes der med de mål, der er aftalt med sagsbehandleren.

  Primær underviser

  Ayten Bicen

  T: 61 62 17 32

  Mail: ayten.bicen@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper

  Individuel jobcoaching med hjælp og inspiration til at søge job.
  Der er fokus på kompetencer, jobsøgningsstrategi, CV og jobsamtale, m.m.

  Id-nummer

  1395050

  Kursusdage og varighed

  Ingen faste rammer.

  Tilmelding og startdato

  Forløbet er normalt på 6 ugers varighed med en samtale om ugen.
  Varighed og indhold aftales med Sumaya inden tilmelding.
  Sumaya aftaler mødetider med kursisten.

  T: 92 43 51 66

  Mail: uas@albertslund.dk

  Indhold

  Individuel Jobcoaching er et forløb for borgere, der stå over for nye muligheder og udfordringer og har brug for hjælp og inspiration til at komme videre i sit arbejdsliv og/eller med jobsøgning.
  Forløbets formål og indhold tager udgangspunkt i den enkeltes situation og behov og kan sættes sammen af følgende elementer:
  • Afklaring af situation, forventninger og retning.
  • Klarlæggelse af kompetencer, ressourcer og arbejdsværdier.
  • At lære at bruge Jobnet og joblog samt udfolde Jobnet CV.
  • Inspiration med at finde arbejde, valg af uddannelse eller at sætte mål og rammer for et afklarende forløb.
  • At lægge en jobsøgningsstrategi, herunder plan for hvordan man kan fast-holde motivation i jobsøgningen.
  • Udarbejdelse af målrettet jobprofil, ansøgning og CV.
  • At blive bedre til at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen.

  Primær underviser

  Sumaya Sherif

  T: 92 43 51 66

  Mail: uas@albertslund.dk

  Målgruppe

  Ledige, gerne med uddannelse, der mangler sparring eller har brug for hjælp til omskrivning af deres materiale, og godt kan bruge ekstra motivation i deres jobsøgning.

  Id-nummer

  1403070

  Kursusdage og varighed

  6 samtaler a 1 times varighed, fordelt over 3 uger.

  Visitation aftales med underviser, som efterfølgende indkalder borgeren til 1. samtale.


  Tilmelding og startdato

  Ring eller skriv til Charlotte for at aftale en startdato.

  Der er plads til 3 tilmeldte borgere ad gangen


  Husk altid at:

  • oprette tilbud i Momentum

  • give opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Borgeren vil få rådgivning og sparring på deres jobsøgningsstrategi, blive klædt på til jobsamtalen – herunder den personlige præsentation (elevatortalen) og få viden om, hvordan de kan bruge eget netværk og digitale medier i jobsøgningen.
  Desuden får de information om job og uddannelsesmuligheder.

  Krav til kursisten

  Det er en forudsætning, at borgeren kender til IT og anvender det i deres jobsøgning og f.eks. kan bruge JobLog. De skal desuden have et opdateret Jobnet-CV og kunne formulere sig nogenlunde på dansk.


  Primær underviser

  Charlotte Sommerlund
  T: 61 50 29 43
  Mail: Charlotte.sommerlund@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper.
  Ledige der har brug for hjælp til at jobsøge på JobLog.
  Den ledige skal have ansøgningsmateriale og et opdateret JobNet CV

  Id-nummer

  1403090

  Kursusdage og varighed

  2-4 samtaler, over en periode på 3 uger.
  Med mulighed for forlængelse.

  Samtaleforløb og startuge aftales med Hassan, hvorefter han indkalder borgeren til samtale.

  Tilmelding og startdato

  •  Tirsdag den 3. maj 2022

   Der er plads til 7 deltagere.

  Husk altid at:
  • oprette tilbud i Momentum
  • give opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Vejledning og hjælp vil imødekomme kursistens niveau.

  Målet er at kursisten får hjælp og vejledning i at bruge JobLog, med henblik på at komme videre i ordinært job, løntilskud eller virksomhedspraktik.
  Udbyttet af kurset afhænger af kursistens niveau, engagement og motivation.
  Kursisten får indblik i Joblogs funktioner, og der tages udgangspunkt i ABC mål og den hidtidige JobLog adfærd

  Kursisten skal medbringe NemID / MitID

  Primær underviser

  Hassan Jalili Kamalian
  T: 61 62 17 81
  Mail: Hassan.jalili.kamalian@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper.
  Borgere der gerne vil modtage råd og vejledning om sundhed med et helhedsorienteret fokus på det at ændre vaner og livsstil.
  Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret for at se på og arbejde konstruktivt med egne vaner og livsstil for at få udbytte af samtalerne.


  Id-nummer

  1394369


  Kursusdage og varighed

  1 time pr. uge med mulighed for op til 10 samtaler med mulighed for forlængelse, hvis dette vurderes at være konstruktivt i forhold til borgerens proces.


  Tilmelding og startdato

  Tilmelding kun efter aftale med Stine Marie Simonsen.
  Efter visitation kontaktes borger hurtigst muligt, med henblik på aftale om 1. samtale.

  T: 23 28 92 73

  Mail: stine.marie.simonsen@albertslund.dk


  Indhold

  Eksempler på Samtaleemner:
  • ønsket om en sundere livsstil, med fokus på bl.a. KRAMS-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, motion, stress/søvn/sociale relationer o.a.) samt spisevaner- og mønstre.
  • bevægelse i hverdagen.
  • konkrete livsstils-udfordringer som fx Diabetes, forhøjet blodtryk/kolesteroltal o.a.
  • spiseforstyrrelser
  • manglende motivation og/ eller energi i forhold til at KUNNE tage handling.

  Den helhedsorienterede tilgang betyder, at vi taler rundt om både krop, tanker og følelser af betydning for processen.
  Vi vil i fællesskab undersøge hvilke udfordringer, der kan være i forhold til forandring med fokus på muligheder.
  Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte borgers ståsted og behov, hvor vi i fællesskab løbende ser på hvilke redskaber, der støtter borgerens proces bedst muligt. Der vil være hjemmeopgaver, som er relateret til borgerens mål, og opgaverne er tilpasset den enkeltes ståsted og er kun en opfordring og ikke et krav.


  Primær underviser

  Charlotte Lehde Tillman eller Stine Marie Simonsen

  T: 23 28 92 73

  Mail: stine.marie.simonsen@albertslund.dk

  Målgruppe

  Alle målgrupper.

  Id-nummer

  1387888

  Kursusdage og varighed

  Træning alle hverdage fra klokken 10:00 til 15:00. 

  Mandag er det en instruktør fra New Fitness, der står for introduktion til maskiner fra klokken 10.00 til 13.00 (dette er obligatorisk første gang borgeren træner).

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag. Træningskort hentes i Jobcentrets reception mellem klokken 9:00 til 12:00 samme dag borgeren skal bruge det og afleveres i New Fitness' reception.

  Husk altid at:

  * oprette tilbud i Momentum

  * oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Træning i New Fitness.

  Primær underviser

  Instruktør fra New Fitness, Steffen

  T: 43 62 17 71

  Kontakt Jobhuset ved spørgsmål

  T: 43 68 74 36

  Målgruppe

  Alle målgrupper.

  Id-nummer

  672827

  Kursusdage og varighed

  Alle dage i den periode, som er nødvendig for at gennemføre åbent tilbud.
  Borgeren skal møde hver dag.
  Hvis borgeren udebliver, gives der besked via Opgave i Momentum til sagsbehandler på udeblivelsesdagen.

  Tilmelding og startdato

  Løbende optag. Starttidspunkt og timetal aftales med Vibeke Lindkvist.

  Aktuelt er der plads til 3 borgere.

  Husk altid at:

  * oprette tilbud i Momentum

  * oprette en opgave til Vibeke Lindkvist og Joan Marquardt i Momentum.

  Indhold

  Der tages individuelt stilling til aktiviteten i forløbet.
  Borger vil enten skulle/kunne deltage i forløb i Jobhuset eller få adgang til en pc, hvor de kan foretage jobsøgning.
  Der er ingen underviser tilknyttet.
  Hvis en underviser/konsulent er ledig, er der mulighed for samtaler om jobsøgning.

  Primær underviser

  Der er ingen undervisning, men tovholder på borgerne er Vibeke Lindkvist.

  Tlf.  43 68 74 36

  Mail: vibeke.lindkvist@albertslund.dk

  Målgruppe

  For alle borgere over 18 år bosat i Albertslund kommune.

  Vejledning om blandt andet jobsøgning samt små tilrettelser af CV eller ansøgning.

  Kursusdage og varighed

  Kun efter aftale med Jobhuset.

  Tilmelding og startdato

  Ring og book en aftale hos Vibeke på telefon: 43 68 74 36

  Indhold

  I Åben Jobrådgivning får borgeren gode råd til at kvalificere og optimere jobmulighederne. 

  Rådgivningen kan bestå af:

  • vejledning omkring forskellige job, du kan søge med dine kvalifikationer og kompetencer

  • tilretning af CV og ansøgning

  • lægge en jobsøgningstrategi, herunder en plan for hvordan borgeren kan fastholde motivationen i jobøgningen

  Borgeren skal forberede sig inden fremmøde ved at:

  • opdatere sit CV på www.jobnet.dk

  • medbringe sine jobsøgningsmaterialer

  • huske MitID/NemID til at få adgang til Jobnet

  Fem tilbud til borgere på sygedagpenge i Albertslund Kommunes Jobcenter:

  • Bryd vanen – nyd pausen
  • Din Sundhed
  • Fra Stress til Trivsel
  • Mindfulness
  • Sund med kultur.

  Find folderen til borgeren her. Find den også på hjemmesiden, hvor folderen fremsøges via søgefeltet med søgeordet mestringsforløb www.albertslund.dk. Her kan borgeren downloade den. Siden kan ikke ses i menustrukturen. Folderen kan også fremsøges på denne adresse: www.albertslund.dk/mestringsforløb.