Gå til hovedindhold

Indeklima og "løbende" APV

Se proceduren for opfølgning på indeklimasager og "løbende" APV-sager for det fysiske arbejdsmiljø.

Indhold

    Miljø & Teknik har ansvaret for de arbejdsmiljøsager som vedrører de fysiske rammer. Det kan for eksempel være dårlig luftkvalitet, trækgener og overophedning.

    Hver gang der opstår væsentlige ændringer i arbejdsmiljøet, skal der udarbejdes en APV i Defgo systemet.

    Arbejdsmiljøsager kan ofte skyldes komplekse problemstillinger. Derfor har Miljø & Teknik udarbejdet en procedure for opfølgning på indeklimasager og "løbende" APV-sager, som beskriver opgaver, ansvar og kommunikation i forbindelse med disse sager.

    Har du spørgsmål til proceduren kontakt din bygningsansvarlige eller tovholder Lars Voldum i Miljø & Teknik.