Gå til hovedindhold

Nye ledelsesroller

I Albertslund Kommune har vi udviklet en række nye ledelsesroller, som er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer i den netværksbaserede organisation. Netværkslederen, referencelederen, personalelederen og co-driveren understøtter på forskellig vis netværksarbejdet.

Indhold

  Netværksleder

  Netværkslederen har en meget central rolle i den netværksbaserede organisation, som den ansvarlige for at lede de enkelte netværk. Herunder kan du læse mere om netværkslederrollen, og du kan også slå op i Netværksmodellen og læse om hvordan vores netværksledere konkret arbejder med netværk.

  Referenceleder

  Referencelederen er en vigtig medspiller og samarbejdspartner i netværksarbejdet i forhold til at skabe løsninger, som får liv i basis – også når netværket er afsluttet, da netværkstemaerne er tværgående og ikke placerer sig entydigt i basisorganisationen. Her kan du læse mere om referencelederens rolle i netværksarbejdet.

  Personaleleder

  Personalelederen spotter medarbejdere med potentiale til at udvikle tværgående ledelsesmæssige kompetencer, og frisætter ressourcer som muliggør medarbejdernes netværksarbejde. I netværksarbejdet er personalelederen en vigtig samarbejdspartner ift. til at sikre samspil mellem basisorganisationen og netværksarbejdet. Her kan du læse mere om personalelederens rolle i netværksarbejdet.

  Co-driveren

  Co-driveren er en praksisnær sparringspartner, der understøtter netværkslederen i at navigere i netværksarbejdet og skaber mod, fremdrift, risikovillighed og et ledelsesmæssigt lærings- og refleksionsrum, for at sikre den bedst mulige netværksledelse fra start til slut i netværksarbejdet. Her kan du læse mere om co-driverens rolle i netværksarbejdet.