Gå til hovedindhold

Referenceleder

Referencelederen er en vigtig medspiller og samarbejdspartner i netværksarbejdet i forhold til at skabe løsninger, som får liv i basis – også når netværket er afsluttet, da netværkstemaerne er tværgående og ikke placerer sig entydigt i basisorganisationen. Her kan du læse mere om referencelederens rolle i netværksarbejdet.

Indhold

  Referencelederen har til opgave at agere som strategisk medspiller og samarbejdspartner for netværkslederen. Referencelederens rolle er således at understøtte netværkslederen i at skabe værdi for kommunen frem for at tage styring på netværket og netværkstemaet.

  Referencelederen skal sætte sin ledelsesmæssige funktion i spil ved at sparre, understøtte netværkslederen på de strategiske elementer og prioriteringer i netværksarbejdet og søge at se nye muligheder i netværkets tema. Dermed understøttes at både temaet og netværksarbejdet taler ind i kommunens dagsorden, samtidig med at der sikres fremdrift og værdiskabelse.

  At arbejde i en netværksbaseret organisation kræver at på tværs af kommunens afdelinger og institutioner, hvor referencelederen kan fungere som en kobling til hierarkiske ledelsesstruktur, være med til at bane vej, skabe kontakt og sikre sammenhæng til andre indsatser i basisorganisationen og skabe momentum til netværksarbejdet.

  Herunder kan du læse om, hvilken rolle referencelederen har:

  Referencelederens rolle i den netværksbaserede organisation
  • læser organisationen og hjælper netværkslederen med at koble temaet til den strategiske dagsorden (eller sætter en ny hvis der er behov for det).
  • understøtter netværkslederen ved at give adgang til nye spillebaner; bruger egne platforme til at understøtte netværksarbejdet og sikrer sammenhæng til andre indsatser i basisorganisationen.
  • er netværkslederens sparringspartner i et samskabende ledelsesrum, der understøtter og anerkender netværkslederens mod.
  • har ansvaret for at fremskaffe kapital til testfase eller har det overordnede ansvar, hvis der skal søges midler eksternt.
  • er en aktiv medspiller i netværksarbejdet, ved at have forventninger til netværksarbejdet, genkende temaets udfordring, se sin aktie i at udfordringen løses og bringe sig selv i spil for at skabe fremdrift og få netværksarbejdet til at lykkes.
  • sikrer i samarbejde med netværksleder relevans og ejerskab af netværkstemaet hos centrale niveau 4-5 ledere.
  • anerkender og ser værdiskabelsen i temaet og understøtter netværkslederen i at forfølge værdiskabelsen og vise den til organisationen, politikerne og byen.
  • har medansvar for, at idéer løbende testes, overgangen fra laboratorie til optagelse i basis og fremadrettet skalering af netværkets løsninger.
  • er ansvarlig for at vurdere relevansen af og sikre et relevant politisk samspil.

   

  Du kan læse mere om referencelederens rolle og drøftelsen af samarbejdet med netværkslederen i netværksmodellen eller i pjecen herunder.