Gå til hovedindhold

Netværksleder

Netværkslederen har en meget central rolle i den netværksbaserede organisation, som den ansvarlige for at lede de enkelte netværk. Herunder kan du læse mere om netværkslederrollen, og du kan også slå op i Netværksmodellen og læse om hvordan vores netværksledere konkret arbejder med netværk.

Indhold

  Netværkslederens kompetencer

  Netværksledelse er en kompleks opgave, og kræver en ledelsesform, som bl.a. har ekspertise i at tænke i flere fagligheder og perspektiver ind i opgaveløsningen, eksperimentere undervejs og skabe fremdrift uden at kende mål og mulige resultater på forhånd. 

  For at netværkslederen kan balancere netværkets åbenhed og involvering, samtidig med at sikre fremdrift og sikre realisering af nye løsninger og arbejdsgange, er der en række kompetencer, der er gode at besidde som netværksleder.

  Herunder kan du se de 10 overordnede kompetencer, som vi ønsker hos vores netværksledere i Albertslund Kommune.

  Netværkslederens 10 kompetencer

  • kan tænke andre ind i opgaveløsningen og har et blik for hvilke fagprofessionelle, borgere, politikere, interesseorganisationer og virksomheder, der kan bringes positivt sammen for at opnå en helhedsorienteret forståelse af tværgående udfordringer.
  • kan engagere og motivere gensidigt afhængige aktører til at deltage, tage ejerskab, ansvar og medlede i en proces, hvor forskellige dagsordener og interesser er i spil.
  • kan skabe et trygt rum hvori mennesker med forskellige baggrunde mødes i respektfulde, ligeværdige og tillidsfulde relationer med henblik på gensidig inspiration, udvikling og læring mellem mennesker.
  • kan sætte sin nysgerrighed og undren i spil gennem stimulerende, refleksive og udfordrende dialoger, som skaber forudsætninger for at bryde med vanetænkning og understøtte andre i sammen at finde svar på problemstillinger.
  • har modet til at sætte processer i gang, stå på usikker grund, forfølge det ukendte og eksperimentere undervejs.
  • har øje for kommunens strategiske dagsorden og kan sætte den i spil – eller udfordre den, i arbejdet med at forfølge visioner, nye løsninger og værdier i opgaveløsningen.
  • jagter de gode løsninger og effekter og er derfor villig til at kvalificere og genforhandle tidligere trufne beslutninger, men ved også hvornår en beslutning skal træffes for at sikre fremdrift.
  • kommunikerer og videreformidler, med henblik på at skabe opbakning til nye løsninger og nye arbejdsgange blandt medarbejdere, borgere, politikere og andre relevante aktører og forstår at bruge digitale platforme til at understøtte og optimere netværksarbejdet.
  • har en udforskende tilgang og er ofte den medarbejder, der er på udkig efter nye og bedre løsninger.
  • brænder for at kvalificere egne kompetencer, elsker at udfordre sig selv, og ønsker at udvikle sine egenskaber som facilitator og leder, gennem teoretisk forståelse og praktisk erfaring med netværksarbejde

   

  Her kan du se en kort film "Hør om fremtidens kompetencer", hvor nogle af Albertslund Kommunes netværksledere sætter ord på netværkslederens kompetencer.

   

  Netværkslederens facilitatorrolle

  Facilitering handler grundlæggende om, som netværkslederen gør det så let som muligt for netværkets deltagere at deltage aktivt i netværksarbejdet. Det handler dermed om at vise vejen, rammesætte netværksarbejdet og facilitere mødet mellem deltagerne. Facilitering er en kompetence, som kan tillæres gennem erfaring og øvelse, men det kræver, at man kender til de grundlæggende elementer i facilitering. I netværksmodellen kan du læse mere om, hvordan det er muligt at skabe fremdrift og ejerskab gennem facilitering.

  Herunder kan du se filmen "Hør om facilitatorrollen", hvor netværksledere fortæller om hvad facilitatorrollen indebærer.

  Netværksledelse med fokus på værdiskabelse

  En del af netværks værdiskabelse er at bidrage til nye arbejdsgange og en involverende og samskabende kultur i organisationen. Derfor er det vigtigt, at netværkslederen og netværksdeltagerne trækker de nye kompetencer med hjem i basis, arbejder på nye måder og inspirerer kollegaer og ledere til det samme. I netværksmodellen kan du også læse mere om ledelse med værdiskabelse og evaluering for øje.

  Netværksmodel og faserne i netværksarbejdet

  Nedenfor er faserne i netværk illustreret i en netværksmodel, som er udviklet på baggrund af de mange erfaringer, der er gjort med netværksarbejde i kommunen. Det er den netværksmodel, som netværkslederen skal tage udgangspunkt i, når netværksarbejdet skal planlægges og struktureres.

  Selvom innovationsmodellen er opdelt i faser, skal netværkslederen altid tage stilling til hvor netværksarbejdet er og springe frem og tilbage mellem faserne når det er meningsfuldt - ingen samskabende innovationsproces er ens, og det kræver løbende overvejelser om hvilken fase netværksarbejdet er i.

   

  I netværksmodellen kan du læse meget mere om roller, og facilitering af netværksarbejdets 8 faser. Modellen indeholder også værktøjer, der kan understøtte i alt fra idéskabelser over brugerinddragelse til ren og skær inspiration til netværksarbejdet.