Gå til hovedindhold

Co-driveren

Co-driveren er en praksisnær sparringspartner, der understøtter netværkslederen i at navigere i netværksarbejdet og skaber mod, fremdrift, risikovillighed og et ledelsesmæssigt lærings- og refleksionsrum, for at sikre den bedst mulige netværksledelse fra start til slut i netværksarbejdet. Her kan du læse mere om co-driverens rolle i netværksarbejdet.

Indhold

  Co-driveren fungerer som sparringspartner og hjælper netværkslederen med at navigere i netværksarbejdet og netværkstemaet, skaber mod og bidrager med et ledelsesmæssigt lærings- og refleksionsrum. I netværksarbejdet er der behov for mange kompetencer for at lede og facilitere et netværk, hvilket bl.a. kræver bevidste valg og refleksion, planlægning af processer, evnen til at navigere i temafeltet og modet til at inddrage borgere, politikere og andre samarbejdspartnere i netværksarbejdet. Til dette kan co-driveren aktivt understøtte netværkslederen og supplere netværksledelseskompetencerne, hvilket fordrer en drøftelse af hvilke kompetencer co-driveren kan byde ind med i netværksarbejdet.

  Co-driveren kan desuden være fagfaglig indenfor netværkstemaet, og derved give indblik i indsatser og dagsordener på området og kan eksempelvis sikre at løsningerne lever videre i basis efter endt netværksarbejde, ved at arbejde på området som temaet omhandler.

  At være co-driver er et kompetenceudviklingsforløb, hvor det er formålet at co-driveren efterfølgende tager uddannelsen  i  netværksledelse og får muligheden for at drive netværksarbejde i kommunen fremadrettet.

  Herunder kan du læse om, hvilken rolle co-driveren har:

  Co-drivers rolle i den netværksbaserede organisation
  • er netværkslederens praksisnære medspiller, som hjælper netværkslederen med at navigere i temafeltet.
  • følger netværket fra start til slut og er en del af netværkslederens ledelsesrum.
  • er en del af ledelsesrummet og bidrager til modig netværksledelse og understøtter effektivitet og fremdrift.
  • øger det ledelsesmæssige refleksionsrum for at skabe så bevidst, reflekteret og strategisk netværksledelse som muligt.
  • er netværkslederens sparringspartner. Både til design af processen og kommende møder samt til opsamling efter møder og planlægning af det videre forløb.
  • er i sidemandslære for senere at kunne indgå som netværksleder

   

  Du kan læse mere om co-driverens rolle og drøftelsen af samarbejdet med netværkslederen i netværksmodellen eller i pjecen herunder.