Gå til hovedindhold

Personaleleder

Personalelederen spotter medarbejdere med potentiale til at udvikle tværgående ledelsesmæssige kompetencer, og frisætter ressourcer som muliggør medarbejdernes netværksarbejde. I netværksarbejdet er personalelederen en vigtig samarbejdspartner ift. til at sikre samspil mellem basisorganisationen og netværksarbejdet. Her kan du læse mere om personalelederens rolle i netværksarbejdet.

Indhold

  Personalelederen til en medarbejder, der leder netværk, er en vigtig samarbejdspartner i forhold til at skabe tid og rum til netværksarbejdet. Det er derfor relevant at personalelederen og netværkslederen drøfter mandatet og samarbejdet, der blandt andet skal indeholde at planlægge og understøtte prioritering af en tidsmæssig balance mellem opgaverne i basis- og netværksarbejdet. Erfaringer viser at det kan være en udfordring, og derfor er det også vigtigt at personalelederen motiverer og støtter op om processen.

  Personalelederen skal i samarbejde med netværkslederen drøfte, hvordan netværkslederens kompetencer og rolle som tværgående medarbejder kan blive bragt i spil i afdelingen og i organisationen. Det betyder både at have øje for værdiskabelsen i netværksarbejdet og hvad der kan trækkes med tilbage i basis, og desuden sørge for at medarbejdere som deltager i netværksarbejdet præsenterer relevante erfaringer med de øvrige medarbejdere.

  Herunder kan du læse om, hvilken rolle personalelederen har:

  Personalelederens rolle i den netværksbaserede organisation
  • spotter ledertalenter i afdelingen og medarbejdere med tværgående kompetencer.
  • skaber tid til netværksarbejdet ved at tilrettelægge den daglig drift og opgaver i basis, både for netværksleder og netværksdeltagere fra afdelingen.
  • opfordrer medarbejdere til at deltage i netværksarbejde med relevans for afdelingen.
  • skaber tydelighed om prioritering af netværksarbejdet ift. medarbejderens opgaver i basis.
  • udviser interesse for medarbejderens netværksledelse, netværksdeltagelse og netværksarbejde.
  • skaber opmærksomhed og viden om netværk i afdelingen, ved bl.a. at opfordre medarbejdere som leder og deltager i netværk til at præsentere netværksarbejdet på afdelingsmøder.
  • anerkender medarbejderens opgaveløsning i netværksarbejdet og den daglige opgaveløsning i basis.
  • understøtter at medarbejderens resultater i netværksarbejdet synliggøres i afdelingen løbende.
  • har fokus på medarbejderens kompetenceudvikling og sætter den i spil i afdelingen.
  • har fokus på medarbejderens netværksarbejde, netværksledelse og netværksdeltagelse i PULS-samtaler.

   

  Du kan læse mere om personalelederens rolle og drøftelsen af samarbejdet med netværkslederen i netværksmodellen eller i pjecen herunder.