Gå til hovedindhold

Relationel Koordinering

Her finder du metoder til at facilitere processer, skabe innovation, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen.

Indhold

    Herunder finder du metoder og viden om relationel koordinering, som du kan sætte i spil i din egen afdeling og hos dem I samarbejder med. Som medarbejdere i Albertslund Kommune skal vi skabe samarbejde omkring velfærdsløsningerne - på tværs af organisationer og med borgeren. Dette kræver, at vi øger kvaliteten af den Relationelle Koordinering og det tværorganisatoriske samarbejde.

    Peter Rymann, afdelingschef for Børn, Sundhed & Velfærd, siger om relationel koordinering: ”Jo bedre vi samarbejder med hinanden, jo bedre kan vi lykkes med at give borgerne de mest virksomme løsninger. Det ved vi jo godt i forvejen – og derfor går vi et spadestik dybere og får metoder til at arbejde med at styrke vores sammenhæng og relationer i organisationen. Det er vigtigt at kunne, hvis vi skal gøre det bedst mulige for de borgere der har kontakt til mange forskellige fagpersoner i vores organisation. For mig handler det om fælles mål – i forlængelse af borgerens mål.” 

    Slides fra Inspirationsoplægget med Carsten Hornstrup

    Metoder til Relationel Koordinering