Gå til hovedindhold

Foreslå et netværkstema

Vi har brug for din hjælp til at finde de helt rigtige netværkstemaer. Er du blevet opmærksom på en velfærdsudfordring, en rutine eller en arbejdsgang, som undrer dig, og som du synes at vi kan gøre bedre her i Albertslund Kommune? Så har du måske fundet et netværkstema.

Indhold

  Alle kan foreslå et tema – lige når de vil, men for at temaet kan komme i betragtning, skal temaet være Sekretariat for Netværksstrukturen i hænde senest 1. maj eller 1. december. Så udfyld temaskabeskrivelsen og send den ind til netvaerk@albertslund.dk. Du kan også klikke ind og læse lidt mere om det gode netværkstema og om metoder til at generere gode temaer.

  Her kan du læse 7 karakteristika for det gode tema, så du kan blive klar til at udfylde temaskabeskrivelsen og beskrive et fyldestgørende og relevant tema.

   

   7 karakteristika for det gode tema:

  • Temaet kan potentielt skabe bedre velfærd for borgeren eller øget kvalitet i løsningerne i mødet mellem kommune og borgere.
  • Temaet indeholder en aktuel udfordring eller er en aktuel dagsorden af stor betydning for kommunen: der er et reelt behov for og et ønske om at få udfordringen løst i organisationen, både i top og bund. 
  • Temaet er tværgående: temaet kan ikke løses i en enkelt enhed, men går på tværs af fagligheder og organisation. Arbejdet med temaet skal potentielt kunne skabe nye relationer og øge samarbejdet på tværs i organisationen. 
  • Temaet rummer stor kompleksitet: det er svært at definere og finde løsninger på og har derfor et målsøgende fokus, idet den gode løsning ikke kendes på forhånd.
  • Temaet har potentiale til at generere ny læring. 
  • Temaet giver anledning til innovation: Temaet har potentiale til, inden for de fastsatte rammer, at skabe nye og bedre løsninger, til måden vi normalt arbejder på og har et vist økonomisk potentiale.
  • Temaet giver anledning til inddragelse af nye perspektiver: for at finde de gode løsninger er der behov for at få hjælp til at tænke nyt om den kendte udfordring gennem inddragelse af borgere, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer m.fl.

  Et godt tema går ofte på tværs af fagligheder og afdelinger, derfor kan det være nyttigt at drøfte temaet med kollegaer som er i tæt kontakt med målgruppen, ledere fra andre afdelinger og borgere så du får flere perspektiver på og mere viden til at beskrive et velunderbygget tema. Herunder er tre metoder til at arbejde med temabeskrivelsen.

  Fokuseringsmetoden er særligt brugbar, når du skal have flere perspektiver på temaets udfordring. Til metoden er det godt at have medarbejdere med, fra forskellige afdelinger og områder, som er berørte af temaets udfordringer. Metoden handler om at finde ud af, hvad I sammen ved om temaet i forvejen og dernæst at blive klar på, hvad I ellers skal vide om temaet, før I kan udfolde temaskabeskrivelsen.

  Servicerejsen identificerer borgernes perspektiver og hvilke afdelinger eller områder, som berøres at temaets udfordring. Her er det særligt godt at have borgere med fra temaets målgruppe, eller medarbejdere som arbejde tæt med målgruppen og kender de typiske snitflader og afdelinger, som borgeren ofte er i kontakt med i kommunen.

  En markvandring handler om at komme ud i marken – komme ud der hvor tingene sker, tale med og observere de personer som berøres af netværkstemaet. Markvandringen kan give dig vigtig viden og flere perspektiver på temaet. Inden markvandringen er det fornuftigt at overveje, hvad du har brug for at vide mere om. Når du ved det, bliver det lettere at finde ud af hvem du skal snakke med og om hvad.