Gå til hovedindhold

Værktøj til at arbejde med læringsnetværk

Håndbogen understøtter dig som netværksleder for et læringsnetværk, således at du ved hvordan netværket kan skabe og sprede den læring, vi i Albertslund Kommune har behov for. Her er konkrete værktøj til hvordan du udfolder netværkets tema, planlægger processen opsamler og får inspiration til den endelige leverance til Chefforum.

Indhold

  Udfold netværkets tema

  Når du skal udfolde temaet handler det først og fremmest om at undre sig, være nysgerrig, se muligheder og potentialer i temaet. Når du taler med potentielle netværks-deltagere og er ved at få greb om, hvad det er I vil undersøge, bliver du mere klar over retningen i læringsnetværk. Du kan også udfolde temaet ved at finde den eksisterende viden på området. Du kan her finde en skabelon, som hjælper med at strukturer og facilitere udfoldelsen.

  Planlæg forløb for generering af fælles læring

  Redskabet gør dig i stand til at bryde netværksarbejdet ned i mindre dele og lave en umiddelbar plan for hvilke kompetencer og aktører, der skal deltage hvornår og på hvilke møder i netværksarbejdet. Planlægningsredskabet skaber overblik over hvem og hvornår du ønsker at inddrage forskellige aktører i netværket og samtidig gøre det lettere for dig selv løbende at revurdere og supplere dine deltagergruppe med nye deltagere.

  Husk at planen kan ændre sig, når I sammen bliver klogere i netværket. Derfor skal du, som arbejdet skrider frem, altid vurdere om din plan holder, om du skal have et ekstra møde med din referenceleder, og du skal afholde flere eller færre møder i netværksarbejdet. Brug altid netværket til at vurdere om der er nogle relevante deltagere I mangler i netværket, og om alle synes, at det fortsat er relevant, at de vedbliver med at deltage.

  Du kan finde en skabelon over "Nedskriv din planlagte proces" her.

   Saml op på det enkelte netværksmåde

  Det er vigtigt at samle op løbende på de temaer og undertemaer der arbejdes med, da netværket skal levere den genererede læring videre til organisationen og til chefforum ved endt netværksarbejde.

  Inspiration til formidlingen af jeres fælles læring i chefforum

  Som netværksleder har du ansvaret for at sikre, at læringen opsamles og at der peges på de potentialer, idéer og muligheder der eventuelt er genereret i løbet af netværksarbejdet. Det er derfor vigtigt at du hører netværksdeltagerne om hvordan og hvor de mener netværket kan sætte læringen i spil. Din referenceleder kan også have nogle overvejelser om hvordan læringen sættes i spil bedst muligt.

  Her finder du en mulig skabelon til at strukturer videreformidlingen af netværkets læring til chefforum. Overvej dog om læringen skal formidles på andre måder end blot på skrift.