Gå til hovedindhold

Afrunding af netværksarbejdet

-

Indhold

  Afrundingen af netværksarbejdet handler om at runde selve netværksarbejdet godt af og videreformidle, hvordan basisorganisationen arbejder videre med netværkets idéer til netværkets deltagere. Derudover er afrundingen et godt tidspunkt at drøfte og evaluere det netværksbaserede arbejde og konkret arbejde med, hvordan de enkelte netværksdeltagere kan bruge den involverende og tværgående arbejdsform, når de løser deres opgaver i basisorganisationen. På den måde kan du understøtte, at netværkets deltagere trækker mindsettet fra netværk tilbage i egen opgaveløsning og medvirker til en kulturforandring i kommunen.

  Afslutningen på netværket er som en ny begyndelse, for nu, skal jeres idé ud og gå på egne ben. Men inden da skal samarbejdet rundes af, og der skal gøres status over værdiskabelsen og netværkstanken skal understøttes fremadrettet.

  Fortæl hvor netværkets løsninger er nu
  Du skal nu til at afslutte det samarbejde du og dine netværksdeltagere har haft omkring temaet. Netværksdeltagerne har måske ikke alle været med det sidste stykke tid – så det er vigtigt, at du på mødet fortæller deltagerne om, hvordan implementeringen skrider frem i basisorganisationen, samt om evaluerings- og evt. spredningsplanen.

   

  Drøft det netværksbaserede mindset
  Gennem din netværksledelse har du tilegnet dig kompetencer og erfaringer i at lede samskabelsesprocesser på tværs af fagligheder, borgere, frivillige og andre aktører. Du har afprøvet metoder og værktøjer, der har haft til hensigt at understøtte en nysgerrig, undrende og helhedsorienteret tilgang til at udvikle velfærd og fundet svar på komplekse og tværgående problemstillinger. Denne netværksbaserede tilgang er en del af det særlige mindset som netværksstrukturen i Albertslund Kommune bygger på.

  Som netværksleder har du et særligt ansvar for at være med til at sprede dette mindset og herved understøtte den netværksbaserede organisation. Afrundingsmødet vil være en oplagt mulighed for at drøfte, evaluere og reflektere over det netværksbaserede mindset med dine netværksdeltagere.

  Inden mødet kan du overveje, hvordan du selv trækker nogle af de kompetencer, som du har tilegnet dig, med tilbage til dit daglige arbejde. På den måde kan du inspirere og opfordre dine netværksdeltagere til at gøre det samme.

  Herunder er et refleksionsværktøj til at forberede mødet med hjælpespørgsmål, der skal understøtte, at netværksdeltagerne trækker det netværksbaserede mindset med sig tilbage i basis.