Gå til hovedindhold

5. Tematisering

-

Indhold

  Hvordan skal I forholde jer til den viden, I nu har fået fra opdagelserne om netværkstemaet? I denne fase får du redskaber til, hvordan netværkets viden og opdagelser kan tematiseres. Tematiseringen er en lukkende fase i netværksarbejdet, hvor netværkets viden skal prioriteres og tematiseres, så der kan fokuseres og sorteres fra. Det vil give retning og skabe fokus til netværksarbejdet og forberede jeres videre arbejde. Læs afsnittet og få råd til tematiseringen, forberedelsen, planlægningen, og hvordan du får sat tværfagligheden i spil.

  Tematisering af netværkets viden og opdagelser handler om at få overblik over viden og opdagelser som vedrører netværkstemaet. I fasen vil I finde mønstre og kategorier i jeres viden, der giver retning og fokus til netværksarbejdet.

   

  Skab overblik i jeres viden
  Tematisering handler først og fremmest om at skabe overblik i jeres store mængde materiale og viden, så I får retning til det fortsatte netværksarbejde. Derfor skal tematiseringen bruges til at analysere jeres viden og finde temaer, mønstre og kategorier i netværkets materiale.

  Prioriter jeres viden
  Tematiseringen handler også om at prioritere jeres viden og finde ud af, hvilke temaer eller spor I skal arbejde videre med fremadrettet. Det kræver, at I dykker ned i jeres viden og går systematisk til værks. Hvad undrer jer, hvor er der modsatrettede eller paradoksale perspektiver?

  Beslut de temaer I vil arbejde videre med
  Afslutningsvis handler tematiseringsfasen om at skabe retning. Det betyder at I skal træffe beslutning om, hvad I vil arbejde videre med i netværksarbejdet.

   

  Sådan  understøtter du tematiseringen

  Indret rummet med jeres materiale
  Det er helt centralt for tematiseringen, at alle deltagerne har indblik i al materialet. Ellers bliver det svært at se på tværs af materialet og bringe alle perspektiver i spil under tematiseringen.

  Udvælg kategorier til tematiseringen
  Det kan være svært at se på tværs af meget viden, hvis man ikke kigger efter noget bestemt. Derfor er det en rigtig god idé at bruge kategorier til at lede efter mønstre i materialet.

  Vær opmærksom på jeres forforståelser
  Når I tematiserer, er det vigtigt at være opmærksomme på fordomme og forforståelser. Derfor skal I bruge jeres tværfaglighed og mange perspektiver til at sætte spørgsmålstegn ved de oplagte mønstre.

  Lav en idéparkeringsplads
  En lukkende fase lægger ofte op til idéudvikling. Lav en planche, hvor deltagerne kan "parkere" deres idéer, hvis der dukker nogle op undervejs.

  Fokuser på at sortere viden fra
  Der vil altid være noget viden der stikker ud fra mængden eller bryder mønstret – skal I dykke ned i det, eller kan det sorteres fra?

   

  Kategoriseringsmetoden herunder er et eksempel på hvordan I kan tematisere. Dokumentet indeholder også eksempler på kategorier som I kan analysere og tematisere med.

   

   

  Fra analyse af materiale og viden til udvalgte temaer

  Hvad gør I, når I har analyseret materialet ud fra forskellige kategorier? Hvordan finder I og træffer beslutning om de temaer som I skal arbejde videre med? Som netværksleder er det vigtigt, at du på forhånd overvejer, hvordan I eller du skal arbejde videre med jeres analyser og beslutte eller identificere temaer. Der er 3 sandsynlige scenarier, som vil komme ud af jeres analyse, lav gerne en strategi for dem.

  Scenarie 1: Hvis der er 2-4 temaer eller spor, som bliver tydelige i analysen af materialet, så drøft temaerne med netværksdeltagerne med henblik på at træffe en beslutning. Hvis temaerne er meget store, kan du eventuelt bruge prioriteringsmetoden herunder.

  Scenarie 2: Hvis der er rigtig mange temaer som bliver tydelige i analysen, kan det være nødvendigt at I prioriterer at arbejde videre med nogle af temaerne. Brug eventuelt prioriteringsmetoden herunder.

  Scenarie 3: Hvis I ikke kan se nogle mønstre eller tydelige temaer på baggrund af analysen, skal du lave en strategi for, hvordan temaerne kan blive synlige. Overvej hvem du vil inddrage til at identificere temaerne.

   

  Prioriteringsmetoden herunder er et eksempel på hvordan I kan prioritere temaer. Dokumentet indeholder også et eksempel på et prioriteringskoordinatsystem.

   

  Brug redskabet herunder til at forberede og planlægge tematiseringen.