Gå til hovedindhold

Derfor netværk

Hvorfor giver det mening at arbejde netværksbaseret? Hvordan inddrager vi borgerne? Hvordan har vi organiseret os og hvilke resultater har netværksstrukturen skabt? Det kan du læse mere om her.

Indhold

  Albertslund kommune har valgt at skabe en netværksbaseret organisation. Her finder du baggrunden for, hvorfor vi i Albertslund Kommune har valgt den netværksbaserede organisation, og hvilke strategiske beslutninger og træk der skal tages for at komme derhen.

   

  Netværksstrukturen i Albertslund Kommune

  Vi har i Albertslund Kommune udviklet en netværksbaseret organisation, hvor vi kombinerer den hierarkiske søjleorganisering med en netværksstruktur.

  Vi stræber efter en netværksbaseret organisation ud fra tre antagelser:

  1. Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje
  2. Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv
  3. Hvis vi skal nå et anderledes resultat, skal vi arbejde anderledes med udfordringerne

  Det kan du se netværksstrukturen i organisationsdiagrammet neden for og læse mere hvorfor vi har en netværksbaseret struktur her.

  Vi skaber de bedste løsninger i netværk i samarbejde med borgerne. Her kan du se en kort film om borgerinddragelse i netværk, læse Albertslund Kommunes politik for inddragelse og om de potentialer borgerinddragelse skaber.

  Her kan du se en filmen "Hør om borgeren og kommunen" og du kan læse om hvordan vi inddrager borgeren.

   

  Vi vil skabe en by, hvor mennesket mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del af fællesskabet. Det gør vi med netværksstrukturen, hvor alle kan foreslå et netværkstema. Du kan læse mere i vores Politik for borgerinddragelse

  Ph.d Annika Agger blev interviewet i djøfbladet d.8.8.2016 om borgerinddragelse i Albertslund kommune. Interviewet "Borgerinddragelse skaber bedre beslutninger" kan du læse her.

  I 2015 beskrev Annika Agger de potentialer og udfordrigner ved tidlig inddragelse af borgere i samproduktion, hvor hun tager udgangspunkt i Albertslund Kommunes politik for borgerinddragelse. Artiklen Potentialer og udfordringer ved borgerindragelse kan du læse her.

  Her kan du læse 3 artikler om netværk Albertslund Kommune har udarbejdet i samarbejde med Joint Action og se en film om ændrede arbejdsmetoder.

   

  Joint Action har i samarbejde med Albertslund Kommune udarbejdet tre artikler om netværk i Albertslund Kommune. De har forskellige vinkler på netværksstrukturen i form af en ledelsesvinkel, en organisationsvinkel og en vinkel om relationel koordinering. Dem kan du læse her og se en film om ændrede arbejdsmetoder.

  At lede i Albertslund er at lede efter noget giver et indblik i ledelse af netværk og ledelse af det tværgående i kommunen, herunder de udfordringer og muligheder som denne form for tværgående ledelse giver ift. at skabe den netværksbaserede organisation.

  Skab en platform, ikke et netværk fokuserer på netværksstrukturen, hvorfor vi har den, og hvordan netværksstrukturen er et værktøj – en struktureret ramme eller en platform for innovation og tværorganisatorisk samarbejde i kommunen

  At give en gave – Når et netværk møder hverdagen omhandler den relationelle koordinering mellem basisstrukturen og netværksstrukturen i hverdagen.

  Til sidst kan du se en film "Hør om ændrede arbejdsmetoder" og hvordan vi bruger dem i netværk.

  Netværk skaber resultater, fordi vi anskuer en problematik fra flere vinkler. Her kan du læse om konkrete resultater, netværk har bidaget med at skabe.

  "Det at arbejde i netværk gav os indgangen til at finde nye svar på kendte udfordringer. Vi fik nogle nye redskaber at arbejde med som vi har tager med videre i vores forsøg på at nedbringe genindlæggelser gennem rehabilitering" - Charlotte Kaaber

  Du kan læse om resultaterne af netværket "Forebyggelse af indlæggelser og opsporing af tidlig sygdom" og meget mere i Netværkspippet, august 2014, som er en særudgave af Albertslund Kommunes medarbejderblad omkring netværk i Albertslund kommune. 

  Om netværk i Albertslund er en pjece, der giver overblik over nogle af de netværk vi har gennemført og deres effekter i 2016. Du kan også se Katrine Buhl Møllers og Peter Rymanns taler til ferniseringen af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen.

  Katrine Buhl Møller og Peter Rymanns taler til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

  Du kan læse om afslutningen af netværksarbejdet omkring Morbærhaven og hvilke anbefalinger, netværket er kommet med i artiklen, Netværk vil styrke Morbærhaven, fra Pippet marts 2016.

  Sidst men ikke mindst, kan du se en kort film om de erfaringer vi har fået med netværksarbejdet.

  Erfaringsopsamling

   

  Realisering af netværkenes løsninger i basis

  Herunder findes tre eksempler på ledere der har været med til at realisere løsninger som er udviklet i netværk. Eksemplerne omhandler den værdiskabelse de ser, og hvilke effekter de mærker i dagligdagen i basisorganisationen.

  Anne Arvel, leder af sundhedsområdet og myndighedsenheden i SPO 

  Kitti Kristiansen, stedfortræder i Børnehuset Baunegården

  Keld Frandsen, leder af Materialegården