Gå til hovedindhold

Netværk igangsat efteråret 2016

I efteråret 2016 blev der igangsat 3 velfærdsnetværk, et netværk om en styrket administration i Albertslund kommune, et om involvering af pårørende i ældreplejen og et om en fælles ungdomsklub i Albertslund. Sideløbende fortsatte innovationsnetværket Bo i Albertslund, som har været igang siden foråret 2015.

Indhold

  Velfærdsnetværk, igangsat efterår 2016

  Formålet med velfærdsnetværk er at skabe hverdagsinnovation og udvikle god og effektiv borgernær velfærd gennem helhedstænkning, bedre arbejdsgange og relationel koordinering mellem afdelinger. Det forventes at velfærdsnetværk udvikler løsninger, der forbedrer eksisterende løsninger og nytænker måden hvorpå vi koordinerer og bruger de ressourcer, som allerede findes i kommunen. Velfærdsnetværk kobles til en referenceleder fra CF. I det omfang velfærdsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til fagudvalg.

  En styrket administration i Albertslund Kommune.

  En velfungerende og effektiv administration giver mere plads og flere ressourcer til at kommunen kan fokusere på at levere den bedst mulige service til borgerne. Med dette netværkstema ønsker kommunen at undersøge, hvordan det tværgående samarbejde omkring økonomi- og personaleadministrationen kan styrkes. Et af fokuspunkterne er, hvordan vi sikrer en klar ansvars- og rollefordeling imellem det centrale og decentrale niveau. Formålet er at sikre gode processer og arbejdsgange, hvor systemer og ressourcer anvendes optimalt.

  Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

  Stilling: Digitaliseringskonsulent i Kultur, Plan og Digitalisering

  Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

  Involvering af pårørende i ældreplejen.

  Albertslund får flere ældre som lever længere og mange gennemgår lange sygdomsforløb, som giver dem et stor behov for pleje og omsorg. Pårørende føler sig ofte ikke inddraget i plejen, men der er stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at inddrage pårørende i både planlægning og udførelse af plejen. Kommunen giver den basale pleje, men der er også mange individuelle og sociale behov som skal indarbejdes i det samlede forløb, som den ældre har med kommunens personale og sine pårørende. Netværkstemaet handler derfor om at undersøge, hvordan de pårørende i bred forstand kan involveres mere i de ældres plejeforløb, og hvordan dialogen mellem personale og pårørende bedst kan organiseres fremover. Drømmen er individuelt tilpassede forløb, som tager hensyn til den enkeltes ønsker, og dermed øger udbyttet og tilfredsheden for både den ældre og de pårørende.

  Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

  Stilling: Integrationskonsulent i Analyse og-udviklingscentret

  Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

  Fælles ungdomsklub i Albertslund.

  Med vedtagelsen af den nye klubstruktur skabes en fælles ungdomsklub i Albertslund (AUK), der arbejder på tværs. Den nye struktur giver mulighed for at skabe et bedre samarbejde mellem klubberne, så de kan motivere de unge og guide dem til de tilbud, der er de rette for dem. Med dette netværkstema er ønsket, at AUK i samarbejde med andre lokale aktører finder nye løsninger og samarbejdsformer, så klubberne bliver en aktiv del af lokalsamfundet, bygger bro til andre tilbud og indtager en bærende rolle ift. at hjælpe de unge til at hjælpe sig selv videre f.eks. ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

  Netværksleder: Christian Fonnesbech-Wulf

  Stilling: Netværkskonsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen

  Mail: christian.fonnesbechwulff@albertslund.dk

   

  Innovationsnetværk

  Formålet med innovationsnetværk er at skabe radikal innovation og udvikle fremtidens løsninger, med udgangspunkt i politiske visioner og strategier. Det forventes at innovationsnetværk skaber omfattende forandringer og radikalt nytænker måden vi hidtil har gjort tingene på. Idet innovationsnetværk tager udgangspunkt i politiske visioner og strategier og potentielt kan skabe gennemgribende forandringer, kobles netværket via referenceleder på direktørniveau. I det omfang innovationsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til innovationsudvalg.

  Bo i Albertslund

  Beskrivelse: Bo i Albertslund indeholder tre undernetværk. Drømmen er at mange flere ressourcestærke borgere vælger at flytte til Albertslund Kommune, hvor vi i øjeblikket har en negativ befolkningstilvækst. Vi har brug for familier med ressourcer til at involvere sig aktivt – og gerne børnefamilier. Et af de spørgsmål der bliver arbejdet ud fra, er derfor hvad der gør Albertslund til en interessant kommune at flytte til? Her er blevet identificeret tre netværkstemaer, der kan være med til at gøre Albertslund mere attraktiv:

   
  • Bydelsidentitet. Albertslund består af mange bydele og landsbyer, og Bydelsidentitet arbejder med ambitionen om at finde måder hvorpå, man kan gøre mere opmærksom på dette, og skabe stærkere identiteter i de forskellige områder. Ejendomsmæglere vil gerne have flere forskellige identiteter i byen – det vil give flere historier at fortælle. Hvilke typer mennesker der bor der, hvilke foreninger der er der mv.
  • Profilering. Dette netværk arbejder med at sikre, at vi er gode til at præsentere byen for gæster. Det er fx i forbindelse med motionsløb og andre større arrangementer. Hvordan præsenterer vi da byen på en måde, der kan give positive indvirkninger.
  • Mobilitet. En af udfordringerne ved at få flere børnefamilier til Albertslund er, at der sjældent bliver sat egnede huse til salg. Det bunder i, at de egnede huse ofte er beboet af ældre par, der har boet i dem siden de som børnefamilier kom til byen. Spørgsmålet er hvad der skal til for, at det bliver attraktivt for disse mennesker at flytte til fx en ældrebolig.

  Netværksledere: Julie Kvetny Jakobsen og Pernille Harting Frandsen 

  Stilling: Udviklingskonsulent, By, Plan & Digitalisering

  Mail: julie.kvetny.jakobsen@albertslund.dk